Jaunā Gaita nr. 209, jūnijs 1997

 

Diriģente Vizma Maksiņa

Vizma Maksiņa − pirmā Jāņa Bieriņa balvas laureāte

Vizma Maksiņa dzimusi 1955. g. Toronto, Kanadā. Bērnībā sākusi dziedāt jauktā korī Daina, kur vēlāk pildījusi diriģentes pienākumus. Mācījusies saksafonu, klavieres un dziedāšanu Toronto konservatorijā. Rietumontario universitātē ieguvusi B.Mus. grādu mūzikas pedagoģijā, dziedāšanā un diriģēšanā. Toronto universitātē ieguvusi B.Ed. grādu mūzikas un vēstures pedagoģijā. Viņai piešķirtas Deral Johnson koŗu diriģēšanas un Don Wright mūzikas stipendijas. Vizma Maksiņa darbojusies mūzikas laukā Toronto latviešu skolās, nometnēs un Gaŗezera vasaras vidusskolā. Bijusi diriģente un virsdiriģente četros Jaunatnes dziesmu svētkos, četrās Gaŗezera dziesmu dienās un astoņos dziesmu svētkos no Losandželosas līdz Rīgai, 1990. un 1993. g. Vizma Maksiņa ir Henry St. ģimnāzijā (Whitby) mūzikas departamenta vadītāja, kur viņa vada estrādes un koncerta orķestrus, vokālā džeza ansambli un klasisko kori. Šīs grupas ir ieguvušas godalgas festivālos un konkursos, to starpā Kiwanis mūzikas festivālā. 1983. g. viņas ierosmē ir dibināts kamerkoris Dzirksts, un ar to kopā viņa ir muzicējusi nevien latviešu sarīkojumos, bet arī cittautiešiem.

Jāņa Bieriņa balvas fonds nodibināts pēc JG redaktora Jāņa Bieriņa (1908-1987) nāves, lai veicinātu viņa mūža darbu − latviešu kultūras jaunradi un pastāvēšanu.

Diriģente Vizma Maksiņa balvu saņem par nesavtīgu kalpošanu mūzikai un latviešu jaunatnei.

Balvas lielums $1500.−

Nākošā balvas piešķiršana paredzēta J. Bieriņa dzimšanas dienā 1988. gada 15. janvārī. Kandidātu vārdus ar motivāciju lūdzam sūtīt JG redakcijai, bet eventuālus ziedojumus Latviešu Fondam, čekus izrakstot uz Latvian Foundation vārda ar atzīmi „J. Bieriņa balvas fondam”.

Jaunā Gaita