< JG 209 Jaunā Gaita   JG 211 >

42. GADAGĀJUMS

1997. GADA SEPTEMBRIS

3. (210) NUMURS

Laima kara šupulīti,

Veļu māte noraisīja.

Kam, Laimiņ, kārtin kāri,

Kam darīji žēlabiņas?

T.dz.
 

Šo dzejoli Laimonis Zandbergs
gribēja veltīt bērniem, kuŗi
šogad cieta Talsos traģiskā
negadījumā. Tagad to varam veltī
t arī pašam Laimonim.

S A T U R S

1     Tautas dziesma
2     Laimonis Zandbergs 1932-1997
3     In memoriam Laimonis Zandbergs:
          Tālivaldis Ķiķauka Aina Kraujiete Māra Zandberga
          Biruta Rubesa Baņuta Rubesa Juris Mazutis
          Laila Vuškāne
6      Gunara Saliņa dzejoļi
6      Baibas Bičoles dzejoļi
9      Jāņa Krēsliņa dzejoļi
11      Juŗa Zommera dzejoļi
13      Roberta Mūka dzejoļi
14      Lailas Vuškānes dzejoļi
16      Aina Kraujiete, Marginālijas, Pie Stikla sievietes II
17      Uldis Siliņš, Priekšvārds lugai Zem dienvidu krusta
17      Jānis Akuraters, Ar kaujas saucieniem uz lūpām
18      Uldis Siliņš, Fons lugai Zem dienvidu krusta
21      Uldis Siliņš, Zem dienvidu krusta
34      Aija Janelsiņa-Priedīte, Saruna ar Sofijas pasaules tulkotāju Brigitu Šiliņu
37      Ildze Kronta, Skumjas ironijas viedums
39      Juris Silenieks, Maestro Jansona apoteoze Amerikā
40      Anita Liepiņa, Imants Kalniņš Detroitā
42      MEZGLI XXXVI: Andrievs Ezergailis, Autobiografija bez malas un gala
45      Kārlis Ulmanis, Pirmā vēstule Hermanim Enzeliņam
47      KIBERKAMBARIS: Saruna ar Dr. Juri Vīksniņu
53      GRĀMATAS:
          Mārtiņš Lasmanis, Komplicēti un vienkārši
             Gundega Repše. Ēnu apokrifs. Romāns
          Gundars Pļavkalns, Slīkoņa vēstules
             Emīls Tode. Robežvalsts. Romāns
          Biruta Sūrmane, Svelošas atmiņas
             Agate Nesaule. A Woman in Amber
          Juris Silenieks, Priekšpilsētas Bovari kundze
             Dagnija Zigmonte. Gaisa dārzi
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks

Pagaidu atbildīgais redaktors: Juris Zommers
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens

Māksla

Andrievs Ezergailis

Vēsture

Aina Kraujiete

Dzeja

Mārtinš Lasmanis

Grāmatas

Anita Liepiņa

Proza

Juris Mazutis

Zinātne un technika

Gunta Plostniece

Mūzika

Juris Silenieks

Atbalsis

Brigita Siliņa

Teātris

Ilze Valdmane

In This Issue

Juris Žagariņš

Kiberkambaris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Jānis Valdmanis

Korektores: Antra Brammane un Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita