Jaunā Gaita nr. 212, marts 1998

 

Juris Dreifelds.

 

JURIS DREIFELDS − OTRAIS JĀŅA BIERIŅA BALVAS LAUREĀTS

 

 

15. janvārī Jāņa Bieriņa piemiņas fonda valde paziņoja otro balvas laureātu, Prof. Juri Dreifeldu. Pagājušā gadā balvas ieguvēja bija diriģente Vizma Maksiņa. Balvas lielums ir tūkstots pieci simti Kanadas dolāru.

Balva piešķirta Jurim Dreifeldam par lielo sniegumu Latvijas polītisko, kulturālo un saimniecisko notikumu apzināšanā un analizē, kas vainagojas darbā Latvia in Transition (Cambridge University Press, 1996), par to saņemot arī PBLA Kultūras fonda, Krišjāņa Barona prēmiju. Viņš ir arī līdzautors grāmatai Estonia, Latvia, Lithuania: country studies (Library of Congress, 1996). Bez tam, viņš ir piedalījies kādos desmit citos izdevumos, kā arī publicējis rakstus akadēmiskos žurnālos.

Latviešu sabiedriskā dzīvē, J. Dreifelds bijis iecienīts referents un organizators, strādājis kā AABS viceprezidents, un kopā ar Pēteri Vasariņu daudzus gadus aktīvi piedalījās DV informācijas nodaļas darbā.

Juris Dreifelds dzimis Jelgavā 1942. g. Skolas gaitas sācis Beļģijā (franču valodā), ieceļojis Kanadā 1951. g., ieguvis mežkopības gradu Toronto universitātē 1966. g., bet vēlāk studējis polītiku, iegūstot doktora gradu 1978. g. Kopš 1974. g. strādā Brock universitātē, Sv. Katerīnas (St. Catherines, Ontario).

Fonda valde un JG redakcija uzskata, ka Jura Dreifelda sniegums izcili atbilst fonda mērķiem − veicināt latviešu kultūras jaunradi, pastāvēšanu un apzināšanu, kas bija Jāņa Bieriņa mūža darbs, strādājot pie Jaunās Gaitas. Nākošais piešķīrums paredzēts 1999. g. 15. janvārī, atkal tieši Jāņa Bieriņa dzimšanas dienā. Kandidātu vārdus un motivāciju lūdzu sūtīt JG redakcijai, bet ziedojumus Latviešu Fondam, čekus rakstot uz vārda Latvian Foundation ar atzīmi „J. Bieriņa balvas fondam”.

 

Juris Zommers

Jaunā Gaita