Jaunā Gaita nr. 213, jūnijs 1998

 

 

 

Tauta, no kuras aizgājušās paaudzes ir nākuši tādi vīri kā Pauls Kalniņš, Jānis Čakste un Rainis un kuriem ir sekojusi vesela plejāde krietnu darbinieku, nevar pazust no brīvo tautu saimes.

Augusts Reis (Rei) (1886-1963) igauņu valsts vīrs, Dr. Paula Kalniņa piemiņas aktā 1945. gada 20. septembrī, Stokholmā.

 

 

 

Par spīti tukšumam un oficiālajam cinismam, kas pa virspusi plātās un ālējas, ir mūsu tautas dziļumā joprojām veselīgs kodols, jauns spēks, kas sevi piesaka arī kultūrā. Un tas izvedīs.

Arnolds Klotiņš (dz. 1934) Mūzikas zinātnieks. Literatūra, Māksla, Mēs 1998, 10.

 

 

Jaunā Gaita