Jaunā Gaita nr. 220, marts 2000

 

ATZINĪBA FOLKLORISTAM UN BALTIJAS STUDIJU VEICINĀTĀJAM GUNTIM ŠMIDCHENAM

Jāņa Bieriņa Piemiņas fonda (JBPF) valde par 2000. gada balvas saņēmēju izvēlējusies baltiešu folkloras pētnieku un Baltijas studiju veicinātāju Gunti Šmidchenu.

 

Folkloras zinātņu doktors Guntis Šmidchens referē Skandināvu un baltiešu konferencē Arizonas Valsts universitātē 1998. gada pavasarī.

 

Dr. Guntis Šmidchens dzimis Čikāgā, apmeklējis vietējo latviešu skolu, tad Garezera vidusskolu un latviešu valodas kursus Rietummičiganas (Western Michigan) Universitātē, Kalamazū (Kalamazoo). Jau agri viņš sajūsminās par latviešu un igauņu tautasdziesmām, un, var teikt, turpmākās studijas ir tiekšanās izprast dziļāk to nozīmi tautu dzīvē.

Pēc bakalaura grāda iegūšanas viņš saņem vairākus apbalvojumus un stipendijas. Divus maģistra grādus viņš iegūst Indiānas Universitātē (Indiana University) pirmo Krievu un Austrumeiropas zinībās (Russian and East European Studies), otro, rakstot tezi par Čikagā mītošo latviešu dzīves stāstiem. 1996. gadā Indiānas Universitātē viņš iegūst doktora gradu. Disertācija: A Baltic Music: The Folklore Movement in Lithuania. Latvia and Estonia, 1968-1999. 1993. gadā Guntis sāk strādāt Vašingtonas Universitātes (University of Washington) Skandināvu fakultātes Baltijas studiju programmā, kas ir pirmā šāda veida programma ASV. Šeit viņš lasa kursus par latviešu, lietuviešu un igauņu valodām, arī par baltiešu folkloru un baltiešu kultūru vispār.

Bez pētniecības darba un lekcijām universitātē Guntis Šmidchens ir bijis rosīgs daudzos baltiešu kulturālos pasākumos. Viņa zinātniskie pētījumi par baltiešu kultūras jautājumiem publicēti ASV un Vācijā. Guntis piedalījies daudzu nozīmīgu folkloras pasākumu izveidošanā gan kā Baltijas Studiju veicināšanas biedrības (Association for the Advancement of Baltic Studies) konferenču viceprezidents, gan arī kā viens no Latvijas delegācijas vadītājiem ASV Folkloras svētkos. Viņš ir sekmīgi nodrošinājis baltiešu piedalīšanos dažādās zinātniskās konferencēs.

Dr. Šmidchena patlabanējā dzīves vieta ir Sietle, Vašingtonas pavalstī, kur viņš mīt ar sievu Zintu (dz. Briede).

Jānis Bieriņš bija ilggadīgs Jaunās Gaitas atbildīgā redaktora vietnieks. Fonds dibināts pēc viņa norādījumiem, lai veicinātu viņa mūža darbu − latviešu kultūras jaunradi un pastāvēšanu. Kopš 1997. gada Fondā ietilpst arī ziedojumi Laimoņa Zandberga piemiņai.

Nākošais piešķīrums, tāpat kā šogad ap US $2000, paredzēts 2001.g. janvārī. Kandidātu vārdus un motivāciju lūdzu sūtīt Jaunās Gaitas redakcijai 23 Markland Drive, Etobicoke ON M9C 1M8 Canada.

Pāvils Cakuls

JBPF vārdā, Hamiltonā, Kanadā

(Skat. Rolfa Ekmaņa interviju ar Gunti Šmidchenu JG 215:37-41. Red.)

 

Jaunā Gaita