Jaunā Gaita nr. 252. marts 2008

 

 

PASKAIDROJUMS PAR LE

Edgars Andersons, red. Latvju enciklopēdija: 1962-1982. 5. sējums – Šn – Ž. Rockville, MD ASV: Amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts, 2006. 527 lpp.

Jāpaskaidro, ka LE manuskripts no A līdz Z pabeigts ar nosaukumu Latvju Enciklopēdija 1962 – 1982 un jau 1983. gada sākumā tika nodots Amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūtam izdošanai. Lielais darbs iesākās 1975. gada rudenī, kad oktobrī vēsturnieks Dr. Edgars Andersons uzņēmās galvenā redaktora pienākumus, bet es sāku redakcijas sekretāra darbu. Mazliet vairāk nekā septiņos gados manuskripts tika pabeigts. Apgalvojums avīzē Laiks (2007, 28), ka 1989. gadā, traģiskā katastrofā ejot bojā, profesors Andersons nebūtu pabeidzis 4. un 5. sējumu, neatbilst patiesībai. Tos arī pabeidza jau 1982. gadā. Problēma radās, kad ALAS Latviešu institūtam bija citas prioritātes un sējumu izdošana ieilga: 1. sējums iznāca 1983. gadā, 2. sējums – 1985. gadā, 3. sējums – 1987. gadā, 4. sējums – tikai 1990. gadā. Vilcinoties ar katra nākošā sējuma izdošanu, informācija novecoja un radās vajadzība to pakāpeniski atsvaidzināt. To Edgars Andersons arī centās darīt, kamēr vēl bija dzīvs.

Piekto sējumu, kas iznāca 2006. gadā, jāuzskata par oriģinālā manuskripta daudz vēlāk pārstrādātu versiju. Priekšvārdos Arvīds Bļodnieks paskaidro, kāpēc pēdējais sējums tik ilgi ir kavējies. Kā jau tas notiek ar datētu materiālu, arī Latvju Enciklopēdijas 1962-1982 gausās izdošanas process (1983-2006!) nenāca par labu ne tās saturam, ne viengabalainībai. 1982. gadā okupētā Latvijā sāka iznākt padomju propagandas piesātinātā Latvijas Padomju enciklopēdija 10 sējumos. Pirmais sējums iznāca 1982. gadā, laikā, kad tika pabeigts LE 1962-1982 manuskripts. Dr. Andersona iecere daļēji bija izdot mūsu enciklopēdiju kā nacionālās latviešu kopības atbildi padomju ražojumam.

Ojārs Celle

Kalifornijas U. Ģeoloģijas fakultāti beigušais (1959) Ojārs Celle ilgus gadus vada Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrību un ir Ziemeļkalifornijas Apskata galvenais redaktors. Pēc atgriešanās Latvijā – avīzes Laiks pastāvīgs līdzstrādnieks.

Jaunā Gaita