< JG 25 Jaunā Gaita   JG 27 >

Piektais gads

26. numurs

1960. g. marts-aprīlis

S A T U R S

Dainis Miezājs, Mežā  46
Ieva Prīmane, * * * dzejolis  47
Ieva Prīmane, Bērnības draugam, dzejolis  47
Indra Gubiņa, Vecmāmiņai, dzejolis  47
Dzintars Sodums, Lāčplēsis trimdā, romāna fragments  48
Rita Gāle, Trijezere, dzejolis  56
Rita Gāle, Nepārdomātās pārdomas, dzejolis  56
Mudīte Austriņa, Brīvdienas, baleta fragments  57
Aina Zemdega, Audējas istaba, dzejolis  58
Ivars Dālbergs, Dzejnieks un mūza  59
Gunars Irbe, Intervija ar Eivindu Jonsonu  62
pārdomas un meklējumi:  
     Rolfs Ekmanis, Pirmie soļi latviešu literātūras bolševizācijā  64
     Gunars Irbe, Nepabeigta odiseja
         Zenta Mauriņa: I - DIE WEITE FAHRT, Eine Passion;
         II - DENN DAS WAGNIS IST SCHOEN; III - DIE EISERNEN RIEGEL ZERBRECHEN.
 67
     Pēteris Ērmanis, Zentas Mauriņas personība  69
     Roberts Mūks, Albēra Kamī piemiņai  71
     Velta Toma, Gleznotājs ar bārdu, bez dusmām  72
dzīve un darbi:  
    Dr. Ivars Ivasks, Igauņu kultūras pozitīvais veikums trimdā  74
ar pastnieka gādību:  
    Mūzejs bez sienām  88
    Trači, kluči un vilnas mešana  89
    Pēdējo reizi par Kurbadu  89
starp papēdi un zemi  90
kripatas  91
skabargas  93

 

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Redaktori:
 Gunars Irbe, Jānis Krēsliņš, Valters Nollendorfs, Eduards Silkalns, Laimonis Streips

Techniskais redaktors - Vilnis Āpše

Korektore - Elfrīda Ezera


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita