< JG 260 Jaunā Gaita   JG 262 >

55. GADAGĀJUM

2010. GADA VASARA

2. (261.) NUMURS

    Maketa fails

Satura apraksts

S A T U R S

1

    Sandra Kalniete

2

    DZEJA: Briežu Marija, Leons, Adrians

7

    Indra Gubiņa. Saruna par jūru

8

    Laima Kalniņa. Simtkārtīgi

9

    Ojārs Zanders. Skalbe un latviskā kultūra

11

    Sarma Muižniece-Liepiņa. Pura Tīns (glezna)

12

    Ansis Dobičins. Process (skulptūra)

16

    Eva Eglāja-Kristsone. Latvija un trimda. VI daļa: 1987-1991

21

    Sniedze Ruņģe. Zilā istabiņa un tornis

22

    Jānis Krēsliņš, Sr. Sigurds Grava

23

    Gundars Ķeniņš. Zinātnes kalngalos

24

    Jānis Krēsliņš jun. Labais gans

25

    VĒSTURE: Rolfs Ekmanis. RBE/RB

27

    Juris Kornets. Pie Dzintara jūras (foto)

28

    Linda Treija. Vasara (glezna)

    ATMIŅAS:

31

         Laimonis Purs. Radio balsis

32

         Uldis Siliņš. Vācijā 1945

33

    Leons Briedis. Dzīvot (dzejolis)

34

    INTERVIJA: ar Juri Žagariņu

36

    KIBERKAMBARIS: Palīdzēsim trūkumcietējiem

    MĀKSLA:

38

         Ruta Čaupova. Tēlniecība. Krīzes laika iespējas un paradoksi

45

         Linda Treija. Trīs kumosi mākslas...

47

    VĒSTULES

49

    Krista Nīgale. Pingvīnu pāris (glezna)

50

    Aina Balgalve. Pamesta māja (foto)

51

    Baiba Lapiņa-Strunska. Dubultpilsonība

52

    DAŽOS VĀRDOS vg,ar,bs,mb,jk,um,re

    GRĀMATAS:

62

       Aina Siksna, Astra Roze. Tas letu karogs ir paties
               Anna Velēda Žīgure. Viņi. Ceļā

65

    Jānis Karlovs. Skulpturāls objekts

66

    Ivars Drulle. Maikla Džeksona nāves mirklis
   
Stikla šķiedra, velvets, stodents

67

        Juris Silenieks, Anna Auziņa. Viss ir OK
               Jānis Elsbergs. panti. Rīga: Neputns

69

        Juris Silenieks. Pārāk daudz nošu
               Tilti I. Latviešu mītnes zemju prozas antoloģija
               Tilti II. Latviešu mītnes zemju dzejas antoloģija

71

        Lāsma Ģibiete. Zenta Mauriņa ungāriski
               Mauriņa élete és esszéi / Zenta Mauriņa – viņas dzīve un esejas.

72

        Lāsma Ģibiete. Trīs laika nogriežņi
               Modris Zihmanis. Bandu bērns

73

        Juris Vīksniņš. Par Aglonu angliski
               Leonhards Latkovskis. Aglona: A History of the Church and the Monastery

74

        Māris Brancis. Tautas māksla 20. gs
               Tautas lietišķā māksla Latvijā. Šodiena. Pieredze. Rītdiena.
              
Sastād. Ilze Ziņģīte

76

        Gundars Ķeniņš. JBS 40/4
               Journal of Baltic Studies (JBS), XL/4 December 2009

    IN THIS ISSUE – jž

 

Ilmāra Rumpētera vāks

JG pateicas par PBLA KF atbalstu

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietnieks: Juris Žagariņš

Redaktori:

Voldemārs Avens
Vita Gaiķe
Anita Liepiņa
Andris Priedītis
Juris Silenieks
Juris Šlesers
Biruta Sūrmane
Linda Treija
Lilita Zaļkalne


Konsultanti:
Līga Gaide, Uldis Matīss, Tija Kārkle

Datormaketētājs: Juris Žagariņš

Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

 

Ilgonis Bērsons. Laiks, 2010. g. 10. jūlijā:  Vēstures tilti 261. Jaunajā Gaitā

 

Jaunā Gaita