Jaunā Gaita nr. 263. ziema 2010

 

 

Modris Zandbergs

DIVREIZDIVI APTAUJA

 


Skats no devītās 2 x 2 nometnes 1972. g. (Ojāra Zariņa uzņēmums). Vai ar mācīšanos un priecāšanos vien pietiek? Vairāk laika diskusijām − ir viena no dalībnieku vēlmēm un daiļāku, intellektuālāku pieeju apskatāmām problēmām, kas ierosina domāt − ir otra. Kas šīs vēlmes īstenos?

 

Jauniešu latvisko zināšanu semināra 2x2 mērķi 1965. gadā definēti šādi:

1) Veidot dedzīgu, apzinīgu un latvisku jaunatnes darbinieku saimi.

2) Radīt draudzības un kopības saites nākamo latviešu sabiedrības veidotāju starpā.

3) Meklēt pieejas un ceļus tagadnes un nākotnes uzdevumiem.

4) Rast ceļus, veidot ciešākus sakarus paaudžu starpā.

Šo mērķu īstenošanā 2x2 darbība noritējusī dalībnieku puduros vai interešu ievirzēs. Katrs dalībnieks piedalās vienā vai vairākās ievirzēs pēc savas izvēles. Bez tam dalībnieki piedalās kopējās nodarbībās, kā dziedāšanā; tautas dejās, aprišu risināšanai vakarēšanā utt.

Lai iepazītos ar pašu dalībnieku spriedumiem par 2x2, JG redakcija izsūtīja apm. 50 pēdējo divu 2x2 nometņu dalībniekiem aptaujas, uz kuŗām diemžēl, atbildēja tikai 10 dalībnieki. Tāpēc izmantoti arī 5 agrāko nometņu dalībnieku vērtējumi, no kuŗiem divi dalībnieki ir anonīmi.

Aptaujas iesūtījuši: Irēna Aizupiete (Toronto, Kanada), Maira Bundža (Itaka, ASV), Pēteris Graube (Grandrapidi, ASV), Māris Graudiņš (Milvoki, ASV), Rudīte Jansone (Toronto, Kanada), Jānis Kancāns (Mineapole, ASV), Velta Kūpere (Toronto; Kanada), Dzintra Lejiņa (Flašinga, ASV), Ilze Michalovska (Sietla, ASV), Silvija Plīse (Toronto, Kanada), Jānis Riekstiņš (Bruklina, ASV), Baiba Rubesa (Toronto, Kanada) un Miķelis Svilāns (Dovparka, Austrālija).

 

Kas Tev visvairāk patika Tavā ievirzē? − Kas nepatika?

 

Pēteris: Latviešu valodā − neiemācījos daudz ko jaunu, bet ieguvu jaunus ieskatus valodnieku problēmās. Vēsturē − bija diezgan gaŗlaicīgi. Literātūrā − ļoti patika mūsdienu patriotiskā dzeja. Žurnālistikā − vajadzēja labāk izplānot saturu.

 

Baiba: Literātūrā − patika Ivars Lindbergs. Nepatika posms par Poruku (ļoti gaŗlaicīgs). Mākslā − viss tikai pozitīvs. Audzināšanā − Paudrupe lieliska. Presē un žurnālistikā − patika viss, ko deva. Nepatika tas, ka bija par maz praktisku nodarbību.

 

Nezināms: Neatceros, ka man kas nepatiktu. Visvairāk man patika sagatavošanās Vecgada vakara izvadīšanai un Jaunā gada saņemšanai. Mūsu puduris par visu vakaru bija atbildīgs. Bija priekšnesumi latviskā garā izdekorētā zālē, arī latviski ēdieni un izdarības saistītas ar šo gada laiku.

 

Velta: Patika pārrunas, izteicienu vākšana, kuŗus bērni parasti saka angliski (piem., get lost, shut up). Nepatika, ka mums bija maz dažādības starp lektoriem.

 

Kas Tev patika kopnodarbībās? Ko visvairāk tās darīja?

 

Dzintra: Kopnodarbībās varējām labāk iepazīties ar citiem jauniešiem. Te varējām
pārrunāt vairākas teorijas problēmas utt. (kā arī salīdzināt dzīvi citās pilsētās. Kopnodarbībās ieskaitu vienību volejbola spēles, dejas vakarus, talantu vakarus (utt.), kā arī loku pārrunas.

 

Pēteris: Kopnodarbības raisīja kopības sajūtu. Bija ļoti patīkami, kad visa nometne kaut ko pārdzīvoja, vai tās būtu patriotiskas runas, izgāšanās vai koncerti.

 

Ilze: Man nepatika tas, ka nebija īstas iespējas ar visiem iepazīties. Kopnodarbības tomēr bija interesantas, kaut gan lielā vairumā cilvēki bija apathetic.

 

Vai esi apmierināts ar 2x2 nometnē valdošo gaisotni? Vai sagaidīji kaut ko vairāk?

 

Silvija: Es biju loti apmierināta. Varētu būt vairāk dalībnieku, sevišķi zēni. Tautas dejās daļai meiteņu bija jāstāv gar sienām.

 

Miķelis: Jā un nē. Jā − interese, spraigums, enerģija, prieks. Nē − zināms naīvums, kas šad tad pavīdēja, sutīgais laiks. Visumā nebiju sagaidījis tik daudz.

 

Māris: Nē, arī nesagaidīju vairāk, jo pieredze rādīja, ka var būt zināma kopība, bet īsti draudzīgi iejusties ar katru no 130 dalībniekiem ir gandrīz neiespējami. Arī ievirzēs īsti neiepazinos ar visiem dalībniekiem.

 

Baiba: Esmu apmierināta. Domāju, ka problēma, kas sāk parādīties, ir tā, ka aizvien
vairāk dalībnieki ierodas kā „patērētāju” tauta. Viņi sagaida, ka viņiem „brīnumus” pasniegs uz zelta paplātes, pašiem negribot vairāk piestrādāt, resp. dalībnieki ir it kā televīzijas publika, bet 2x2 vadība − televīzija un tās aktieri utt.

 

Anonims: Jā, pārsteidza. Esmu samērā daudz lasījusi latviešu rakstniekus un vispār iepazinusies ar mūsu tautas kultūru, bet tikai šai nometnē man atklājās, cik tā bagāta un daudzpusīga.

 

Cik daudz bija brīva laika? Ko nometnes dalībnieki brīvajā laikā visvairāk darīja?

 

Irēna: Brīva laika bija apm. 2˝ stundas dienā. Dalībnieki visvairāk izpriecājās draugu vidū, gulēja, lasīja grāmatas, adīja, rakstīja vēstules, gāja pastaigāties, brauca ar kamanām. Vasarā − gāja peldēties. Daži rūpīgie nodarbojās ar
projektiem, piem., prievīšu aušanu, rotas lietu kalšanu utt.

 

Jānis Riekstiņš: Ļoti maz brīva laika − tikai apmēram 45 minūtes vai stunda pēc pusdienām un vakariņām. Vakarā toties pēc plkst. 1.00 bija brīvs laiks. Tad nometnieki dziedāja un patērzēja. Bostonā vakaros gāja loti jautri. Katru vakaru
paliku vēlu augšā. Klīvlendā toties pēc plkst. 1.00 bija ļoti maz sadzīves.

 

Maira: It sevišķi Bostonas nometnē brīva laika dienā bija loti maz. Ja tāds bija, tad tas bieži aizgāja, gatavojot kādu speciālu projektu. Bostonas nometnē brīvo laiku izmantoja ziemas sportiem − volejam uz ledus, sniegbumbu kaujām un šļūkšanai pa kalnu. Vasaras nometnē brīvo laiku pavadīja galvenokārt sportojot. Arī nakts
stundas bija brīvas tērzēšanai, dziedāšanai, zolītes sišanai un filozofēšanai.

 

Velta: Dienas plānā bija paredzēts samērā daudz brīva laika, bet ne praksē. Brīvajā laikā bija lekcijas, koklēšanas mācība, pārrunas, darbs, kas jāpadara semināram. Bija arī slidošana pāris dienas un braukšana ar metalla šķīvjiem.

 

Ko Tu pats ieguvi no nometnes?

 

Ilze: Ieguvu to, ko nevar izteikt vārdos; bet to, ka sajūtu, kas man nākotnē būs darāms.

 

Miķelis: Daudzus draugus, draudzenes, vairāk inspirācijas, vēl vairāk pārdomu un vel
daudz vairāk veselīga noguruma.

 

Jānis Kancāns: Manuprāt svarīgākais, ko ieguvu, ir draudzība ar citiem Amerikas latviešu jauniešiem. Ieguvu arī jaunus informācijas avotus latviešu dzīves pētīšanai.

 

Rudīte: Labāku izpratni dažādās mācīšanas metodēs; lielāku interesi par latviešu problēmām svešā zemē un dzimtenē; draudzību.

 

Irēna: Iemācījos kaut ko par keramiku. Latviešu valoda uzlabojās, iemācījos tautas dejas un tautasdziesmas; ieguvu lielākas un plašākas zināšanas par latviešu kultūru un tautisko mantojumu. Nostiprināju draudzības saites.

 

Vai Tu gribētu piedalīties nākamajā 2x2 nometnē?


Visi: Jā! Jā, katrā ziņā, noteikti! Un kā vēl!

 

V ai Tu biji apmierināts/apmierināta ar nometnes vadību, nometnes noteikumiem, lektoriem, lekcijām?  Vai kaut kas bija par grūtu vai gaŗlaicīgu?

 

Baiba: Principā biju apmierināta ar 2x2 vadību. Domāju, ka Kalifornijas vadība bija pārāk pasīva. Referente Kociņa ļoti gaŗlaicīga. Lalita Muižniece savā pasniegumā ļoti midzinoša, kaut arī temati interesanti, izsmelti. Augusts, Lindbergs, Zandbergs lieliski! Par grūtu nebija nemaz.

 

Miķelis: Nometnes vadība likās diezgan pozitīva, stingra, bet ne varmācīga. Katrā ziņā ļoti palīdzīga un pretimnācīga. Noteikumi bija prātīgi un minimāli. Lektori visumā likās sava lauka pārzinātāji, lai gan pa vidu bija arī atstāstījumi, kas, lai gan aizraujoši, tomēr neatbilda izsludinātajam tematam. Ja kas likās grūts, tad
tā varēja būt gaŗā un pārblīvētā katras dienas programma.

 

Dzintra: Man nevienu reizi nebija lekcijas par grūtām vai par gaŗlaicīgām (kaut gan literātūras lekcijas bija līdzīgas Rietummičigenas literātūras kursam). Vienmēr varēja iemācīties kaut ko jaunu un interesantu. Man nav sūdzību par nometnes vadību un nometnes noteikumiem − tie bija piemēroti un vajadzīgi.

 

Jānis Kancāns: Protams, zināma disciplīna ir vajadzīga. Tomēr domāju, ka nometnes vadībai būtu jāievēro, ka viņi pārvalda nopietnu semināru, bet ne armijas nometni. Turpretim nometnes dalībniekiem jāapzinās, ka viņi ir atbraukuši, lai izmantotu šo intensīvo semināru, nevis vienkārši atpūsties skaistā apkārtnē. Visas lekcijas bija informatīvas un interesantas. 2x2 programmā vienkārši neatlika pietiekami daudz laika gaŗlaicībai.

 

Velta: Nometnes vadība dažos gadījumos bija noraidīga. Nebija likumu, kas nebūtu saprotami. Guļamtelpām varētu pievērst lielāku vērību − tajās aizliegt smēķēšanu, vairāk vēdināt. Gaismas izdzēšana bija ļoti izdevīga − galvenās ugunis nodzēsa ap pīkst, 12.00, bet katram pie gultas bija sava spuldze. Dažiem lektoriem bija neinteresantas (nesagatavotas pietiekami labi) lekcijas. Dažas lekcijas bija par gaŗām. Nekas nebija grūts.

 

Kādas lekcijas un nodarbības Tev vislabāk palika?

 

Jānis Kancāns: Es biju apmierināts ar visām lekcijām un nodarbībām. Jāņa Trapāna lekcijas vēstures un sabiedriskā ievirzē bija it sevišķi interesantas.

 

Pēteris: Mūsdienu Latvijas literātūra, modernā latviešu valoda un tautiskais mantojums.

 

Baiba: Preses lekcijas, visas Gvido Augusta lekcijas. Nodarbības: vakaru sagatavošana, vakaru nīkšana (dziedāšana utt.).

 

Māris: Dažādos posmos un nodarbībās runāja tieši par politiku Latvijā un Rīgas apciemošanu. Tas patika vislabāk.

 

Vai Tu ieteiktu arī citiem jauniešiem piedalīties 2 x 2 nometnē?

 

Ilze: Noteikti, izņemot tiem ar sliktu veselību.

 

Dzintra: Katram jaunietim/tei būtu ieteicams vismaz vienu reizi piedalīties 2x2 nometnē!

 

Maira: Noteikti. Bez valodas kursiem Mičigenā, šī ir vienīgā izdevība latviešu jauniešiem turpināt savu latvisko izglītību.

 

Rudīte: Noteikti. Es ieteiktu katram piedalīties. Lekcijas, ko dzirdēju 2 x 2 nometnē, man likās ļoti ierosinošas. Šī nometne manī radīja daudz lielāku interesi par latviešu sabiedrisko dzīvi, dejām un tradīcijām. Pārbraukusi mājās, es iestājos Diždancī. Reta izdevība ir satikties ar latviešu jauniešiem no tālākām vietām un iegūt jaunus draugus.

 

Anonīms: 2 x 2 nometne ir labākais kompromiss starp latvisku audzināšanu un
labu un priecīgu laika izlietošanu. 2 x 2 nav salīdzināms ar citiem latviešu jaunatnes pasākumiem. Vasaras nometnēs − latviskas audzināšanas nav; ģimnāzijas − ļoti vecmodīgas un neierosina jaunieti domāt. 2 x 2 ir uz augstāka intellektuāla līmeņa nekā augšminētie pasākumi.

 

Miķelis: Tiem, kuŗiem ir griba iepazīties gan ar dažādiem latviskiem jautājumiem, gan ar personām, kas strādā šo jautājumu risināšanā, no sirds iesaku piedalīties.

 

Kommentāri, ierosinājumi:

 

Jānis Riekstiņš: Ceru, ka nākotnē vakara sadzīve (pēc „Daugav’ abas malas”) būs labāka. Klīvlendā tā bija diezgan vāja. Loku pārrunas nav vajadzīgas. Pirmo reizi 2 x 2 tās bija pieņemamas man, bet otru reizi likās, ka tie paši temati tika pārrunāti. Loku ideja ir laba, bet domāju, ka tiem vajadzētu veltīt mazāk laika.

 

Silvija: Abas 2 x 2 nometnes vienmēr paliks spilgti manā atmiņā. Neizlikās, ka tās abas tikai vienu nedēļu ilga, jo tik daudz tur ieguvu un piedzīvoju. Ir liela starpība starp 2 x 2 un bērnu nometnēm, jo 2 x 2 gandrīz nepārtraukti visi runā
latviski. Žēl, ka visiem latviešu jauniešiem nav iespējas apmeklēt 2 x 2.

 

Velta: Jauniešiem, kas pieteikušies piedalīties 2 x 2, būtu jāpiesūta saraksts par līdzi ņemamām mantām un kādām nodarbībām tās domātas. Būtu jāorganizē āra nodarbības visai nometnei, citādi daudzi visu dienu pavada telpās.

 

Anonims: Derētu puduris vai seminārs latviešu tēlotājā mākslā, kur iepazīstinātu jauniešus ar šīs mākslas nozares izaugšanu mūsu tautā no senatnes līdz mūsu dienām.

 

Jānis Kancāns: Domāju, ka nometnes lielākā vaina ir tās īsais laiks. Līdz šim Amerikas latvieši veltījuši tikai vasaras latviešu jauniešu formālai un intensīvai audzināšanai (2 x 2, Gaŗezers, latv. val. kursi, Katskiļu nometne utt.). Nedomāju, ka ar to pietiek. Nometnes un kursu dalībnieki turpina paklīst no latviešu sabiedrības. Protams, liela daļa no šiem jauniešiem ir motivēti turpināt savu latvisko izglītību uz savu roku. Bet tiem tomēr trūkst labu skolu vai nometnes vadības, informācijas avotu, atmosfairas utt. Ideālais pasākums un varbūt pat trimdas latviešu jaunieša vienīgais glābiņš ir pilna laika latviešu skola.

 

Miķelis: 2 x 2 desmitgades nometnē pēc manām domām programmas izvēles bija par daudz. Lai gan atbalstu dažādību, tomēr pārāk liela sadrumstalošana liedz kādos jautājumos kārtīgi iedziļināties. Varbūt vadība domā ievirzes tikai ieinteresēšanai kādā/os jautājumā/os, jo jāatzīst, ka nometnes laiks nav gaŗš. Tomēr šādam mērķim nepietiek ar nedaudz lekcijām. Sevišķas ievērības un atzinības cienīga bija izsniegtā literatūra un apceres gan satura, gan apdares ziņā, vēl jo sevišķi mūzikas  ievirzē.

 

Dzintra: Ceru, ka būs arī citi lektori nākotnē, lai varam gūt plašāku ieskatu par apskatītiem jautājumiem (ieviržu jautājumiem) no citu lektoru viedokļa.

 

JG redakcija pateicas aptauju izpildītājiem, tāpat arī 2 x 2 padomei par dalībnieku adresēm. Kaut arī dalībnieku skaits nebija liels, taču ar atklātām domām, idejām un novērojumiem kopā radās vesela bagātība.

 

Jaunā Gaita