< JG 263 Jaunā Gaita   JG 265 >

57. GADAGĀJUMS

2011. GADA PAVASARIS

1. (264.) NUMURS

    Maketa fails  

Satura apraksts

S A T U R S

1

 

Vitauts Ļūdēns. Visdziļākā meža ēnā

2

 

DZEJA – Inga Gaile, Uldis Grasis, Imants Auziņš

7

 

Imants Auziņš. No vientulības līdz Rīgai

8

 

Benita Veisberga. Pieraksti

13

 

Eva Eglāja-Kristsone. Latvija un trimda. IX daļa

15

 

Imants Tillers. Runā daba: CM Glezna 1

16

 

Jānis Buls. Atmoda. Pirms 20 gadiem Fotogrāfija 1

22

 

Franks Gordons. Latvji, jūdi, vāci

23

 

Juris Šlesers. Debess vilciens

25

 

Jānis Buls. Pirms 20 gadiem Fotogrāfija 2

26

 

Zane Lūse. Klusums pirms vētras Glezna 1

27

 

Uldis Bērziņš. Ceļš

30

 

Guntars Godiņš. Par Avotu

    VĒSTURE:

32

 

    Jānis Krēsliņš. Latviešu anarhisti

34

 

    Jānis Liepiņš. Fricis Menders

36

 

ATMIŅAS – Velta Sniķere. Ačgārnības

    MĀKSLA:

37

 

     Dainis Mjartāns. DP nometnēs

39

 

     Linda Treija. Par Imantu Tilleru

40

 

     Ilze Šēnberga-Nāgela. Par Imantu Tilleru

40

 

     Linda Treija. Par Zani Lūsi

41

 

     Modris Rubenis. Kuldīgas iedzīvotāji II

48

 

Rolfs Ekmanis. Par Latvju Tekstiem

51

 

Zane Lūse. Tikšanās Glezna 2

52

 

Jānis Buls. Pirms 20 gadiem Fotogrāfija 3

53

 

KIBERKAMBARIS – Trūcīgo īpatsvars LV

55

 

DAŽOS VĀRDOS – vg, bs, mb, jk, re

61

 

Gunārs Birkmanis. Pirms 20 gadiem Fotogrāfija

62

 

Imants Tillers. Runā daba: BZ Glezna 2

67

 

LASĪTĀJU VĒSTULES

68

 

žagariņaprāt...

69

 

NOTA BENE

 

 

GRĀMATAS:

70        Lāsma Ģibiete. Dabasviedais, mežatrakais, upesgudrais
                Olafs Gūtmanis. Raksti. 4. sējums.

72

 

     Biruta Sūrmane. Dzejniece par sevi
                Velta Sniķere.
Savādībiņas

72

 

     Voldemārs Avens. Monogrāfija par Gunu Ikonu-Krūmiņu
 
               Māris Brancis. Lidojums: gleznojumi un zīmējumi

73

 

     Juris Silenieks. Ciemos un neciemos pie ļaudīm un neļaudīm
                
Jānis Einfelds. Meļu dzīres

74

 

     Juris Silenieks. Zaudēts un atgūts tulkojumos un citos procesos
                 
Vaira Vīķe-Freiberga. Logique de la poésie: Structure et poétique des dainas lettones

75

 

     Gundars Ķeniņš Kings. Krievi nāk
         
       Journal of Baltic Studies (JBS), XLI/3 September 2010

76

 

JG LABVĒĻI

 

 

IN THIS ISSUE – jž

 

Voldemāra Avena vāks

JG pateicas par PBLA KF un labvēļu atbalstu

 

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietnieks: Juris Žagariņš

Redaktori:

Voldemārs Avens
Vita Gaiķe
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Juris Šlesers
Biruta Sūrmane
Linda Treija
Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Līga Gaide, Uldis Matīss, Tija Kārkle

Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Maketētājs Juris Žagariņš

 

 

Jaunā Gaita