Jaunā Gaita nr. 267. ziema 2011

 

 

 

 

HERKULESA CIENĪGS DARBS

Aina Zemdega. No sapņa uz īstenību. Rakstu krājums rakstnieces piemiņai. Rīgā: Nordic, 2011. 496 lpp.

Šis būtu Ainas Zemdegas sestais, taču, cerams, ne pēdējais sējums, ko sastādījis un rediģējis rakstnieces un mākslinieces līdzgaitnieks Dr. Pāvils Vasariņš, kurš arī ir vadījis un piedalījies, ne tik vien kūmās stāvējis, iepriekšējo, ne mazāk masīvo piecu sējumu sagatavošanā publicēšanai. Paveikts Herkulesa cienīgs un tikpat varonīgs lieldarbs, savācot, organizējot, saliedējot dažādu personību rak­stus no autoriem, kuri savā laikā ir iesaistījušies Zemdegas mantojuma izvērtēšanā. Ar šo, pagaidām pēdējo izdevumu, lasītājam paveras iespēja aptvert autores enerģisko vispusību – gandrīz līdz viņas pēdējam elpas vilcienam, par ko pārliecināsies ikviens lasītājs, lapojot Zemdegas darbu sējumus. No sapņa uz īstenību satur apliecinātājus piemērus no viņas oeuvre, kā arī no tiem, kuri ir jutušies aicināti novērtēt viņas atstātos, sastādītāja izvēlētos un rediģētos darbus, kas sakārtoti, cik iespējams, rakstīšanas hronoloģiskā secībā.

Var droši pieņemt, ka punkts vēl nav pielikts – agrāk vai vēlāk atradīsies Pāvila Vasariņa Doppelgengeri, kas ar tādu pašu rūpību un cītību ieskatīsies visos arhīvos un dokumentu krājumos, atrodot tur kaut ko aizmirstu vai papildināmu. Zemdegas atrašanās „Divos krastos okeāna vidū” – patapinot dzejnieka Māra Čaklā virsrakstu, kā arī autores pašas dzejkrājuma nosaukumu Zem akmeņa zaļa zāle, vienmēr mudinās uz vēl neuzietām atziņām. Viņas darbi nekad nebūs kritiski izsmelti, tie vienmēr aicinās uz jauniem apsvērumiem, par ko liecina šī sējuma garais pieminēto autoru saraksts, kur figurē šodienas ievērojamākie mūsu kultūras kopēji, sākot ar Zemdegas laikabiedriem, viņas compagnons de route – no Ingridas Vīksnas, Ritas Gāles, Veltas Tomas līdz pat bijušajai LR prezidentei, Dr. Vairai Vīķei-Freibergai, kura vienmēr ir sekojusi ar dzīvu uzmanību mūsu kultūras svarīgākajiem notikumiem.

Tajā pat laikā nešaubīsimies, ka ne viens vien lasītājs sējumā atradīs kaut ko piemetināmu vai citādi formulējamu. Aina Zemdega vienmēr aicinās ieskatīties viņas atstātajā literārajā mantojumā.

Juris Silenieks

 

Dr. Juris Silenieks, literatūras profesors emeritus, ir JG redakcijas loceklis.

Imants Auziņš

LATVIEŠU ELĒĢIJA

Ainas Zemdegas Rakstus lasot

Daudzdievība –

kā daudzsievība:

pat ja kārota –

latvietim bīstama

Bet elēģija –

 

mūs vieno

gandrīz kā reliģija:

dziļumos zarota,

vēl iepazīstama.

 

Daudz esam pasaulē

triekti

vai paši skrējuši,

elkdievību vārdā

liekti,

pat asinis lējuši.

 

Bet savu zemi un tautu

noliegt līdz šim

neesam spējuši.

 

Vai tēvzeme,

trimda

vai lēģeris bija, –

caur visām tālēm sasaucās

latviešu elēģija.

 

Un nenomāca

vienvienīga necerība –

šī lielākā pasaules

ķecerība.

 

Latviešu elēģija,

vadi mūs vēlreiz

uz jaunotu ticību,

gandrīz kā reliģija:

palīdzi vēlreiz

uzveikt mums

nīcību.

 

2010.V

Jaunā Gaita