< JG 269 Jaunā Gaita   JG 271 >

Maketa fails

Satura apraksts

S A T U R S

1

Dace Micāne Zālīte – Piederība

2

DZEJA – Uldis Bērziņš

7

Roberts Koļcovs – Pastaiga caur džungļiem

8

Madara Rutkēviča – Baba

11

Kārlis Vērdiņš – Sievietes ķermeņa kustība Baibas Bičoles dzejā

13

Una Alksne – Estētisms Friča Bārdas lirikā

18

Liene Lauska – Literārās daiļrades atsākšana Vācijā

20

Juris Silenieks – Ērmanis un Jaunsudrabiņš

22

Ginters Grass – Ko vajag pateikt

23

Rolfs Ekmanis – Grasa cri de coeur

INTERVIJAS:

24

    Ingmāras Balodes saruna ar Kristinu Sabaļauskaiti

27

    JBPF balva Līgai Ejupei /Juris Zommers

29

Rolfs Ekmanis – ĒRPF balva Frankam Gordonam

32

Gerda Roze – Karnevāls

33

Juris Šlesers – (Abi) jāja domādam’

37

Gerda Roze – Zilā orbīta

38

Dāvids Zalāns – Par vienlīdzību

40

ATMIŅAS: Laimonis Purs. Uzdrīkstēšanās III

MĀKSLA:

42

    Imants Tillers – Ūdenskritums

42

    Māris Brancis – Krāsu un līniju zintnieks Mieriņš II

47

    Rudīte Mazūre Godfrey – Rotaļa

48

    Rudīte Mazūre Godfrey – Riga Nouveau Babes

49

    Linda Treija – Gerdas Rozes mistērija

51

DAŽOS VĀRDOS (vg) (mb) (va) (re)

64

NO LASĪTĀJU VĒSTULĒM

65

KIBERKAMBARIS (jž)

67

NOTA BENE: Kā maksāt un kā ziedot

GRĀMATAS:

68

    Voldemārs Avens – Monogrāfija par Laimoni Mieriņu
            Māris Brancis. Krāsa un līnija: Laimonis Mieriņš

69

    Aina Siksna – Andras Manfeldes atmiņu tēlojums
            Andra Manfelde. Zemnīcas bērni

70

    Juris Žagariņš – Grāmata par Intu
            Andrievs Ezergailis. Lapu agonija

71

    Andrejs Ģērmanis – Uldis Zemzaris
        
Uldis Zemzaris. Jūra un krasts / The Sea and the Shore

73

    Juris Silenieks – Piepilsētnieku sadzīves dienas un nedienas
      
  Vilnis Baumanis. Pārbaudījums

73

    Vita Gaiķe – Ar mākslinieces acīm un rakstnieces vārdu spēku
        
Lidija Dombrovska. Klaidonis ar krizantēmu

74

    Gundars Ķeniņš Kings – Journal of Baltic Studies 43/1 (2012)

76

JG LABVĒĻI

IN THIS ISSUE – (jž)

 

 

Uz vāka Lindas Treijas Tango fragments

 

JG pateicas par PBLA KF un Labvēļu atbalstu!

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietnieks: Juris Žagariņš

Redaktori:

Voldemārs Avens
Vita Gaiķe
Anita Liepiņa
Maija Meirāne
Juris Silenieks
Juris Šlesers
Linda Treija
Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Ingrīda Bulmane, Līga Gaide, Tija Kārkle, Uldis Matīss, Andris Priedītis

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

Maketētājs Juris Žagariņš

Jaunā Gaita