< JG 274 Jaunā Gaita   JG 276 >

60. GADAGĀJUMS

ZIEMA 2013

4. (275) NUMURS

Maketa fails

 

Satura apraksts 

S A T U R S

1

   

Voldemārs Avens – Dagmāra Vallena

2

 

Leons Briedis – Imants Auziņš

3

 

DZEJA – Imants Auziņš, Dace Micāne-Zālīte

9

 

Rita Grendze – Magda un Agnese

10

 

Sabīne Košeļeva – Niere taukos

12

 

Anda Kubuliņa – Māris Salējs un Edvīns Raups

14

 

Una Alksne – Estētisms Bārdas lirikā VI

17

 

Mārtiņš Lasmanis – Kārļa Egles piezīmes II

22

 

Sandis Laime – Raganas Latvijā III

26

 

Olga Procevska – Kas ir intelektuāļi

 

 

MĀKSLA:

30       Linda Treija – Ārzemju latviešu jaunāko paaudžu mākslinieki

30

 

    Kārlis Rekevics – Bez nosaukuma

32

 

    Ilga Leimane – Profili

34

 

    Linda Treija – Ilmārs Blumbergs

35

 

    Ilmārs Blumbergs – Es nemiršu

36

 

    Māris Brancis – Krāsu un līniju zintnieks Laimonis Mieriņš VII

39

 

    Māris Brancis – No tēvu zemes raugoties

40

 

    Jānis Zuntaks – Novakare

43

 

VĒSTURE: Rolfs Ekmanis – RFE/RL

48

 

DAŽOS VĀRDOS (vg) (ie) (al) (fg) (mb) (re)

60

 

NO LASĪTĀJU VĒSTULĒM

61

 

KIBERKAMBARIS: Riga Retour (jž)

    GRĀMATAS:

64

 

    Valters Nollendorfs / Astrīda Straumane – "Kaut šķirti, tomēr nešķirami"?

            Anna Velēda Žīgure, Viņi. Svešos pagalmos

67

 

    Franks Gordons – Žīdu zēns Kopels

            Ēriks Jēkabsons. Aizmirstie karavīri – ebreji Latvijas armijā 1918.-1940. gados 

69

 

    Lāsma Ģibiete / Anete Braufmane - Ar smeldzi un sāpēm par Latviju

            Ieva Dāboliņa, LIETA LR2

71

 

    Lāsma Ģibiete – Kad sirdsapziņa klusē...

            Arno Jundze. Gardo vistiņu nedēļa

72

 

    Lāsma Ģibiete – Laisko prieku skola

             Frensiss Skots Ficdžeralds. Skaistie un nolādētie. No angļu val. tulk. Dagnija Dreika.

75

 

    Voldemārs Avens – Ilmāra Rumpētera zīmējumu kolekcija

75

 

ERRATA

76

 

JG LABVĒĻI

 

 

IN THIS ISSUE – (jž)

Ilmāra Blumberga vāks

JG pateicas par PBLA KF un labvēļu atbalstu

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietnieks: Juris Žagariņš

Redaktori:

Voldemārs Avens
Māris Brancis
Vita Gaiķe
Anita Liepiņa
Maija Meirāne
Juris Silenieks
Juris Šlesers
Linda Treija
Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Ingrīda Bulmane, Līga Gaide, Tija Kārkle, Uldis Matīss, Andris Priedītis

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

Maketētājs Juris Žagariņš

Jaunā Gaita