Jaunā Gaita Nr. 28. 1961

 

 

J. un E.R. Penella kollekcijai Kongresa bibliotēkā Vašingtonā, kuŗai katru gadu Iegādājas izcilāko amerikāņu grafiķu darbu izlasi, nesen iegūts Jāņa Šternberga kokgrebums „Sadursme”. Darbs gaiši zaļgani pelēkos un zaļgani melnos toņos. Izmēri 18 x 30 collas. Darināts 1958. gadā.

 

Klusā daba, eļļa 23” X 27”

Šinī burtnīcā ievietotas divas Laimoņa Mieriņa gleznu reprodukcijas. Mieriņam bijusi apskaužamā izdevība būt Valdemāra Tones skolniekam. Tones skola labā nozīmē redzama arī viņa gleznotajā aktā un klusajā dabā. Šodien gleznotājs dzīvo un glezno Anglijā. Par sevi Mierinš raksta:

 „Esmu dzimis 1929. g. Latvijā. No 1953. g.-1955. g. mācījos grafiķa-gleznotāja Alfrēda Kalniņa privātā studijā Bradfordā. Latviešu glezniecības izpratni apguvu pie prof. Valdemāra Tones līdz pat viņa pāragrai aiziešanai. Kopš 1956. g. piedalos angļu izstādēs. Mazu skati sarīkoju 1958. g. Bradfordā Civic Playhouse telpās.”

 

Akts, eļļa 24 1/8” x 34 1/8”

 

 


 

 

LATVIEŠU JAUNIEŠI ROMĀ, KOLORADO SPRINGĀ, PARĪZĒ UN ŅUJORKĀ

Romas olimpiadā labi veicās latviešu cilmes sportistiem. Pārstāvot dažādu valstu krāsas, iegūtas 9 medaļas peldēšanā, basketbolā un paukošanā. Izcilākais sniegums ir Jāņa Konrāda uzvara peldēšanas maratonā, veicot 1500 metrus 17:19,6 minūtēs, kas ir jauns olimpiskais rekords.

Svešas krāsas latvieši pārstāvēja arī amerikāņu skautisma 50 gadu zelta jubilejas džamborejā Kolorado Springa no pag.g. 22. līdz 28. jūlijam, kuŗā piedalījās latviešu skauti no Milvokiem, Grand Rapidiem un veterānis − vadītājs Alfrēds Zemgals no Bostonas.

Džamboreja ir skautiem tas pats, kas olimpiada sportistiem. Piedalīšanās vienā vai otrā − izcils piedzīvojums un pārdzīvojums ikviena dzīvē un mūžā.


Ilze un Jānis

Mēs latvju skauti tomēr esam...
Juris Kreišmanis un Jānis Bolšteins ar sava kopa karodziņu.

 

 


Zem Aleksandra III tilta eņģeļa no kreisās: A. Skujiņš, A. Lediņš, M. Mīlmane, V. Mitule, B. Vrublevičius.un T. Mīlmane. Iztrūkst deju grupas vadītāja E. Arvalde-Bolivjē (Bolivier)

Lāču kalni, „talanti”, Konijas sala un Ņujorkas jaunatnes pulciņa jubileja.

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes jaunatnes pulciņš, viens no lielākajiem un aktīvākajiem ev. lut. draudžu jaunatnes pulciņiem Ziemeļamerikā, nesen atzīmēja savu 10 gadu pastāvēšanu. Pulciņā esot ap 80 aktīvu biedru. Vislielākie nopelni tā izveidošanā esot Arnim Jurēvičam un Bertramam Zariņam. Visinteresantākās nodarbības esot ekskursijas uz Lāču kalniem, „talantu” vakari un dejas. Ziemā, iestājoties parastajai sabiedriskajai aktivitātei, notiekot arī citi sarīkojumi un nodarbības.

 

Jaunā Gaita