Jaunā Gaita nr. 295. ziema 2018

 

 

 

Inguna Bauere

ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMS

 

Ziema šogad lāga nebija padevusies krāšņumā pat šeit, pašā Vidzemes augstienē, kur par sniega un sala neesamību aukstākajā gadalaikā gandrīz nekad nebija iemesla žēloties. Kad, par piemēru, Liepājas pusē televīzijas ziņu smukulīte sola slapju sniegu un pat lietu, te parasti sniga un piesala. A šogad nekā – sadraņķēja, sadraņķēja slapju baltumu vakarā, un no rīta, skaties, pil atkal aizgūtnēm. „Kaut nu vismaz Ziemassvētki atnāktu ar sniedziņu,” Maruse nodomāja, žigli klinkādama no mājas uz attālo bodi ar ragaviņām pie rokas pēc maizes un citiem nepieciešamākajiem pirkumiem bērniem un papirausiem savam vecim, kurš ne ar labu, ne ļaunu nebija no tās kūpināšanas ligas atrunājams. „Balta nauda izkūp gaisā!” Maruse nerimās vaimanāt, bet vecis pretī ar zobiem un nagiem. Vienīgais prieks dzīvē tas šim esot, vot! „A kā ta’ bērni?” Maruse bija sašutusi, veča runā klausīdamās. Šis tik atmeta ar roku, sak, ko nu muldi, sieviete. Atradusi laimi, ko domājies! Pilna māja tās laimes – pašam saimniekam kāju nav kur paspert, uz riņķi nav kur apgriezties! Matus no galvas tā laime ēd nost, spēj tik piebarot! Maruse paraustīja plecus – dumjam putnam dumja dziesma. Tiesa gan, sadzīvošanai divās istabiņās septiņu atvašu ņudzoņa reizēm tiešām mazliet traucēja, bet tas jau tikai tādā nelāga laikā kā tagad. Kad beidzot piesals un uzsnigs sniegs, mazie bambānēni, kā viņus skolā sauca, paspruks uz visām četrām debess pusēm no mājas, ka balti dūmi nokūpēs, jo bija taču skolēnu brīvdienas.

Maruse atšķirībā no sava vīra bērnus mīlēja ļoti. Ja Dievs dotu, būtu labāka iztikšana un arī kāds gadu desmits mazāk, labprāt dzemdētu vēl kādu, tikai... gauži švaki, jā, pagalam slikti patiesībā gāja Bambānu saimei ar to iztikšanu. Vecais ne vella nepelnīja, sevišķi tagad ziemā, kad traktorista pakalpojumi nevienam nebija vajadzīgi, Maruse pati arī bezdarbniece, jo kur tad sieviete viņas gados, turklāt septiņu bērnu māte, lai laukos darbu ņemtu? Nu ja, bet pasapņot jau nevienam nav liegts. Naski soļodama pa slapjā sniega putru, kur kājas negribot skrēja katra uz savu pusi, un vilkdama aiz sevis ragaviņas, sīkā sieviņa, sevi un savējos pažēlodama, nogrozīja galvu un paskaļi nopurpināja nesaprotamu sakāmo. Cilvēki, kas viņu nepazina, droši vien domāja, ka Bambānu Marusei, kā saka, nav visi pieci mājās, jo viņa bieži mēdza sarunāties pati ar sevi. Tak bija gan mājās, turklāt nevis pieci, bet gan astoņi, dumjo veci ieskaitot! Un kāpēc tad viņu neskaitīt? Vai tad nebija Marusei tā kā astotais bērns – barojams, apmazgājams, apčubināms? Lai nu kā, Maruse mīlēja arī viņu. „Uz svētkiem, ja vien varētu, uzdāvinātu viņam veselu vagonu ar tiem zelējamiem velnakauliem, nemaz nebūtu žēl,” Maruse domāja. Un bērniem? Bērniem lielākais prieks noteikti būtu par kārtīgu maltīti. Vecākie arvien dīca, ka katrā ēdienreizē tikai plika maizīte un ūdens. Mazie samierinājās, jo neko citu vēl nezināja. Eh, ja notiktu brīnums un nokristu tagad naudas maiss pie viņas kājām no gaisa... Attapusies no sapņiem, sieviņa pielieca galvu un ieklausījās – traktora motora troksnis?

– Kā velnu piemin, tā šis nāk rūkdams, – Maruse bija pārliecināta, ka spēkrata rūcinātājs nav neviens cits kā pašas vecis. – Kur, ellē, šim jālec tādā laikā?

Rūkoņa tuvojās, bet pēc brīža, kad traktors, lēni tuvodamies no aizmugures, parādījās ceļa līkumā, Maruse, kas līdz tam bija stāvējusi un ausījusies, vienaldzīgi pagriezās un turpināja ceļu. Tik vien, ka pakāpās pašā maliņā, lai braucamais tiktu garām bez līkumošanas.

– Par velti es te mīcos pa šļuru, nav jau tramvajs, var apbraukt apkārt, – Maruse purpināja, bet godprātīgi turējās ceļa malā, jo nebija jau nekāda tumsone – i radio klausījās, i televizoru skatījās, un zināja, kas darās uz Latvijas ceļiem neuzmanīgu kājāmgājēju dēļ. Turklāt viņa čāpoja pa nepareizo ceļa pusi, ko arī labi apzinājās. Nu tad lai brauc traktorītis laimīgs, Maruse viņam netraucēs, viņa daudz labāk vēlējās būt gājējs, nevis bojāgājējs, vot tā!

Kad traktors pabubināja sieviņai garām, viņa pēkšņi savā straujajā skrējienā apstājās kā zemē iemieta. Debess tētīt, kas gan tur vilkās pa zemi aiz tā metāliskā briesmoņa, iekārts striķos kā viņas ragaviņas?!

– Cūciņa! – Maruse izdvesa un ķēra pie sirds. – Velk pa zemi cūciņu! – viņa atkārtoja vairākas reizes, līdz saprata, ka nesapņo. Maruse pielika soli un pusteciņiem, pusriksīšiem nesās pakaļ traktoram. Tālu jau nebija jāskrien. Kad viņa aizelsusies nokļuva mežmalā, traktors aizducināja kaut kur tālēs zilajās, bet lopiņš, kura dēļ viņa bija tā steigusies, turpat vien mētājās. Tas gulēja kājām gaisā un sastingušu skatu vērās pelēkajās ziemas debesīs. Saprotams, beigts, taču tik smuks un apaļš un...

Abi brāļi Zemsavieši cūku kaut norunāja pēdējā dienā pirms Ziemassvētkiem. Noliktajā laikā Juris ieradās Jāņa mājā ar polšu kabatā. Saimnieks sameklēja glāzes, ielēja abiem un pieskandināja:

– Tā teikt, kausim to kukaini nost, lai svētkos galdā netrūkst pavalga, lai godam varam nosvētīt Tā Kunga dzimšanas dienu.

– Ko nu gvelz niekus, runā kā lauku cilvēks – zacenei galerts jāuzvāra, – smējās Jurka, apceldams savu vecāko brāli, kurš no laika gala bija „ar mākslinieciskām novirzēm” un katru runāšanu mēģināja pārvērst par dzejas lasījumu.

– Labi, Juri. Tikai tu būsi tas, kurš to grēka darbu uzņemsies uz savas sirdsapziņas, – Jānis, lai arī pie apcelšanas pieradis, tomēr mēģināja tēlot mazliet apvainoto.

– Eu, lēnāk pār tiltu, brālīt! Tava cūka, tu arī šeptējies, – Juris turējās pretī.

Tā bija problēma. Ne viens, ne otrs no brāļiem Zemsaviešiem nevēlējās atņemt lopam dzīvību. Nē, tā ne! Vēlēšanās bija gan, bet viņi nespēja.

– Tāda vārda „nevaru” nemaz nav, – filozofēja Jānis, – ir tikai „negribu” vai „nemāku”.

– Nu tad uzskatīsim, ka es nemāku.

– Sit mani nost, skaidrā prātā es arī to nedarīšu, – teica Janka un aicināja Jurku kāpt mašīnā un braukt uz veikalu. – Tā cūka ir audzēta, un gar zemi viņa ir jādabū, izstiepies vai saraujies. Citas izejas nav – nopirksim vēl pa pusstopam un tad...

Sacīts, darīts. Kad pusstops bija iztukšots, vilka laukā otru, jo ar vienu tā kā likās par maz. Kad arī otrs gāja uz beigām, sāka darbu dalīšanu, jo nu dūša abiem kāvējiem bija taisna kā miets.

– Tu sitīsi, es duršu, – teica Janka un pavicināja dunci.

– Nezibini to nāves daiktu man gar acīm, jau tā raibs metas, – Jurka paguris atspiedās uz lielās cūku sitamās vāles. Abi galerta gādātāji jutās gatavi lielajam darbam.

Brangais cūcis aizgaldā izlikās bezbēdīgs un apmierināts ar dzīvi, ieraudzījis ciemiņus, ierukšķējās kā pats omulības iemiesojums.

– Netūļājies, grāb aiz ausīm un velc viņu laukā, – skubināja Juris. Jānis darīja kā teikts. Kad cūcis pārsteigts izklumburoja pagalmā, Juris blieza ar vāli pa pieri, un Jānis, dunci atvēzējis, dūra, kā mācīts – zem padusītes... Lops skaļi kviekdams aizbēga atpakaļ aizgaldā.

– Nu ir sūdi, laikam nomāzējām.

– Ko tu muldi, cūkas dabu nepazīsti? Drusku pabizos un gar zemi būs. Lieta ir padarīta, varam iet ieraut čarku par izdošanos. Pēc brītiņa nāksim izlaist zarnas.

„Pēc brītiņa” nekāda zarnu laišana tomēr nenotika, jo abi brāļi jutās pārlieku saguruši pēc lielā darba un nolikās nosnausties. Otrā rītā pirmais attapās Jānis:

– Jurka, klau, man liekas, mūsu galerts palika neizvārīts.

Juris berzēja pieri un miedza aizpampušās acis. Beidzot, sapratis kas par lietu, lēni kā notiesāts vilkās brālim līdzi uz kūti. Bet tur...

– Nenāc man klāt, sātana izdzimums! – Janka iebļāvās nebalsī, kad cūcis, urkšķēdams un dzīvāks par dzīvu metās uz viņa pusi. – Skaties, Jurka, šim vēl duncis ribās, bet dzīvs! Tas taču nevar būt!

– Noburta! Ne velti Frosja teica, te visādi vazaņķi apkārt vazājoties. Citādi nebūs, brāl, tā cūka ir nolādēta un noriebta, tici man!

– Ko tu te ņemies ar pesteļošanu, labāk skrien pēc bises!

Jurka aizelsies darīja kā likts. Kad šāviena troksnis beidzot izplēnēja aiz koku galotnēm un izbiedētās vārnas pārstāja ķērkt, sātana izdzimums rukša izskatā beidzot notirināja kājas un izlaida garu. Abi brāļi stāvēja slaktiņa vietā un caur pieri lūrēja viens uz otru.

– Nu? – jautājoši noņurdēja Janka.

– Tu jau mums tas dzejnieks, saki tu.

– Es teikšu... Es domāju...

– No miroņa pirdienu ātrāk dabūs laukā, nekā no tevis sakarīgu valodu! Tā cūka ir nopesteļota, un kā tāda ēdama vairs nav! Vismaz es pasaku skaidri – noriebtu gaļu mutē neņemšu!

– Tad jau...

Jurkam šodien bija tā lielā dūša. Un principi. Viņš bija tas, kurš sameklēja striķus, iedarbināja traktoru un piesēja tam pakaļgalā nopesteļoto lopu. Viņš bija tas, kurš svilpodams stūrēja tērauda rumaku pa ceļu uz mežu, kamēr brālis kā nelaimes čupiņa sēdēja blakus, kratījās vienā ritmā ar traktoru un žēlabaini pūta kā sila briedis.

– Ko tu pūt? Nu, ko tu pūt, es tev prasu, dzejniek, ko? Galerta žēl? – Juris sauca skaļi, lai pārkliegtu traktora motora troksni. Jānis neatbildēja. Viņam gluži vienkārši un gauži prozaiski sāpēja galva.

– Ak, manu dieniņ, kāda skaista cūciņa! Un pameta mežā! Traki cilvēki! Un gluži silta vēl! – Bambānu Maruse dvesa, veldama kustonīti savās neiztrūkstošajās ragaviņās. Ar tām viņa staigāja uz veikalu, ar tām gandrīz ik dienas paspēja apskriet pagasta miskastes, kur, starp citu, daudz labu Bambānu ģimenes ikdienas lietošanai derīgu mantu bieži izdevās atrast.

– Nu saki, viens cilvēks, vai tas ir prāta darbs? Cūciņu izmest mežmalā – kur gan tas redzēts?! Un kam viņa tagad pieder, ko?

Izteikusi pēdējo jautājumu, Maruse saprata – viņas lūgšanas ir uzklausītas, Ziemassvētku brīnums ir noticis! Bambānu saimes Ziemassvētku galdā šogad kūpēs cūkas šņukuriņš un smaržos karbonādes!

Tāds, lūk, pastāstiņš par nesen nosvinētajiem svētkiem. Starp citu, neko neizdomāju, aprakstītais ir balta patiesība, tikai cilvēku vārdi un uzvārdi samainīti, lai nojauktu pēdas. Ticiet brīnumiem, tie piepildās! Un, ja tie notiek jūsu acu priekšā, vienalga, Ziemassvētkos vai gluži parastā, lietainā dienā, nebrīnieties pārlieku, jo šajā baltajā pasaulītē neiespējams nav nekas.

 

 

Inguna Bauere (dzim. Tiltiņa, 1960) 1978. gadā beigusi Liepājas J. Raiņa 6. vidusskolu. 1984. gadā absolvējusi LLA Lauksaimniecības celtniecības fakultāti, iegūstot inženiera-celtnieka specialitāti. 1997. gadā ieguvusi Pedagoģijas maģistra zinātnisko grādu LLU Humanitārā institūta Pedagoģijas katedrā. Kopš 2011. gada sākuma aktīvi darbojas rakstniecības jomā. Sarakstījusi daudzas publikācijas un grāmatas (romānus). Balvojumi: Lielā lasītāju balva (2010.), Vecpiebalgas novada lepnums (2010.), Cēsu laikraksta Druva aptaujas Gada cilvēks (2012.), Ed. Veidenbauma literārā prēmija (2013.), Egona Līva literārā prēmija Krasta ļaudis” (2013.), Draudzīgā aicinājuma medaļa par Draudzīgā aicinājuma atdzimšanas veicināšanu (2013.).

 

 

Jaunā Gaita