< JG 295 Jaunā Gaita  JG 297 >

  65. GADAGĀJUMS

  PAVASARIS 2019

  296. NUMURS

Atvērtie čekas maisi būs vecu papīru un nelaimīgu cilvēku likteņu vērti, ja mēs nespēsim saprast un aptvert lielo kopainu.

Otto Ozols

 

  

   

S A T U R S

 

 

 D z e j a

 Agris Pilsums

4

 Juris Helds

8

 Gali-Dana Zingere

12

 Krista Anna Belševica

18

 Zane Brūvere-Kvēpa

 

 P r o z a

20

 Dagnija Dreika. Ieskicējumi

24

 Ramona Indriksone. Vilcienā

28

 Vladis Spāre. Pilnmēness

 

 M ā k s l a

32

 Linda Treija. Māksliniece Ieva Baklāne

 7

      Melnais dimants (Black Diamond)

19

      Love at Santa Monica

43

      Gaismas projektori (Light projectors)

 

 M ū z i k a

34

 Lāsma Gaitniece. Komponists Māris Lasmanis

 

 T e ā t r i s

37

 Aija Moellere. Sprīdītis?

 

 A k t u a l i t ā t e s

44

 Otto Ozols. Čekas maisu svarīgā daļa

51

 Signe Rirdance. Zvaigžņu sega Stokholmā

 

 A t m i ņ a s

53

 Ilze Lāce-Verhaeghe. Aivars Neibarts (Ņurbulis)

 

 G r ā m a t a s

57

 Ineta Lipša. Lēdija Čaterleja un trīs profesori

61

 Bārbala Simsone: Laura Vinogradova. Izelpas

63

 Andrejs Grāpis: Andris Akmentiņš. Skolotāji

65

 Kristīne Ilziņa: Dace Vīgante. Tad redzēs

67

 Kristīne Ilziņa: Ināra Kaija Eglīte. Kliedziens starp āboliem

70

 Sandra Ratniece: Inga Žolude. 1904. Melanholiskais valsis

72

 D A Ž O S   V Ā R D O S

76  L A B V Ē Ļ I

 

 In This Issue

Uz vāka: Ieva Baklāne. Māja pie okeāna, 2014, detaļa. Akrils uz audekla

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

JG pateicas par PBLA KF un Labvēļu atbalstu.

Jaunā Gaita