Jaunā Gaita nr. 34, 1962

 

 

 

 

 

Dzintars Sodums

 

 

 

 

 

BALĀDE PAR GUSTU

 

 

Irr

viens

tāc

jauns scholars vārdā Gusts

(pasē rakstīts Kategors Imperats).

Viņš dzīvo Vilimantikā

bez tēva, mātes, sievas, it nekā.

Viņš strādā, mācās derīgās

un nederīgās zinībās,

gan humānās, gan eksaktās,

viņš neļaujas ne drūmām,

ne pārāk priecīgām,

ne aizrāvīgām jūtām.

 

Viņš ceļas agri,

daudz staigā svaigā gaisā,

ēd noteiktos laikos,

laikus iet gulēt,

pieklājīgs pret darba devējiem,

saticīgs ar kollēgām;

lasa faktus,

atbild īstā laikā un vietā,

iecietīgs pret bērniem un sirmgalvjiem.

Pēcpusdienā nezaudē labu omu.

 

Tik vienā punktā nerunājams.

Uz jautājumu:

Un kas ir tavi senči?

viņš atbild:

Par to runāt neklājas.

To vairums bija plenči

Un polītiski dauzoņas.

 

Dievs skatījās šo savu,

Šo savu produktu

Un domāja, ka Gustam,

Ka tam kas pietrūktu.

 

Viņš pamāja un sauca,

Lai tēlos parādās

Tie spēki un tās strāvas,

Kas Gusta genos glabājas.

 

Pasaules labotājs matu cekuls,

    strauji žesti,

dzīrotājs, jocīgi stāsti, krogi

    un kāzas,

skumējs par pasaules ļaunu,

    acu dobulī staro bēdu

ugunīga smalklocekļu piektgad-

    niece,

pacietīgs stiprs kalps strādāt

    no gaismas līdz gaismai,

sludinātājs, pelēki gaŗi pērmindera

    svārki, vienkārši cēli vārdi,

dižā meita, smiekli, krūts un

    dziesma.

Skolotājs vākt dot, ko kodes

    nemaitā.

Atsperīgs strēlnieks, acis skatās,

    kur mesties mēzt.

Vecmāma, rokas zem priekšauta,

    asā mēle netaupa ne kungu, ne

    kaimiņu.

Ģildes amatnieks skaitīt likt

    rakstus, celt un rotāt. -

 

Tie Gustam apkārt stājās,

un pirkstus kratīja. un rājās,

un mācīja un mudināja,

un augšup, lejup aicināja.

 

Gusts nobijās, bet teic: Nikā,

Labāk brauksim piknikā.

Tie sēžas mašīnā

un aidā latata

plīvo šosejā.

 

Uz maura paugura

zem kupla koka

vīd ielejā gaŗi skursteņi

un raibi māju jumti.

Ap grozu sēžas Gusts

un viņa viesu pulks;

tas sasasēdās kluss,

bet drīz kā nejaušus

vārds pēc vārda raisās,

krustām šķērsām domas kaisās,

un kad pūlis sīku putnu atlaidās

knābāt druskas piknikiskās,

viesi pēdējo pāri skrien pa pakalni

un piektgadniece noķēra pērminderi.

Varbūt tur kādi strīdījās,

varbūt tur kādi sapazinās,

simbols pret domu dīdījās

un karsts gar aukstu trinās

un kopā apvēlās un dzima

un pukstēja un rima.

Kad saule grasās rietēt,

teic viesi Gustam tā:

Paldies par mielastu.

Mums genu valstībā

nav ceptas cāļu ciskas,

vien idejas un proporcijas

ģeometriskas.

Paldies par maura zaļumu,

paldies par saules siltumu,

paldies par ielejas tālumu,

paldies par debesi,

paldies par tevi, jaunekli.

Tie atspērās un gaisa

kā pieneņpūkas kaisa.

 

Brauc mājup Gusts

atraisījies.

Katra diena jumu maina,

katra atnesusies.

Jaunā Gaita