7. GADA GĀJUMS

36. numurs

1962. GADS

S A T U R S

Voldemārs Balutis, Sievietes paradīzē  82
Valda Dreimane, Narcisa dziesma, Svētdiena, Variācija par zemenēm, Nesāts  83
Guntis Zariņš, Trīs pokeŗa spēlētāji  84
Indra Gubiņa, Vienā naktī, Rīgu atstājot, ***, Kā vīnstīga  87
Jānis Klīdzējs, Dida un vēl kaut kas  88
Valters Nollendorfs, Vizionārs murgs, Ābeles  94
Veronika Strēlerte, Tie, kas nav mierā  94
Rita Gāle, Lībiete, 1945, It kā  95
Andrejs Irbe, Ceļojumi, pēdas zem sniega  96
Rūta Skujiņa, Reiz, Sava dziesma  98
Astrīde Ivaska, Krētas krastos  99
Paula Jēger-Freimane, Domas par latviešu jaunatnes problēmu svešumā  105
Svea-Flintas, Latviešu jaunatne Zviedrijā  108
Rolfs Ekmanis, Piezīmes par vispasaules jaunatnes festivāliem  109
Imants Sakss, Vēl par tautasdziesmu  111
REDAKTORA PIEZĪMES  113
Jaunās Gaitas 2. literārā kokteiļa foto reportāža  114
Vilma Tenese, Voldemārs Balutis: Tēlnieks pie Baltijas jūŗas  116
GRĀMATU APSKATS
    Gunars Irbe, Tuksneša vidū
         Veronika Strēlerte, ŽELASTĪBAS GADI, dzejoļi
 118
    Roberts Mūks, Apsūdzēts
         Guntis Zariņš, APSŪDZĒTS...?
 119
    Laimonis Streips, Mums nav svētvakaru
         Saruna ar Gunaru Andreju Irbi par grāmatu MUMS NAV SVĒTVAKARU
 120
LASĪTĀJU VĒSTULES  121
SKABARGAS  124

 

Vāku darinājis Ilmārs Rumpēters.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gunars Irbe, Eduards Silkalns

Mākslinieciskais redaktors - Tālivaldis Ķiķauka

Korektore - Elfrīda Ezera


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita