Jaunā Gaita nr. 39, 1962

 

 

 Astrīde Ivaska

 

 

 

 

 

 

SAULES SALA

 

 

I

Pirmo reiz saulē –

kā tālu ziemeļu viesis

bāla un nedroša ir mana miesa.

 

Pirmo reiz saulē –

kā aklais, kas atguvis redzi,

vairās tā pēkšņās dzīvības dedzes.

 

Pirmo reiz saulē –

trīsot kā velis pēc nāves,

karti atļauts mūžības spožumā stāvēt.

 

 

II       

Un ja vien tu māki,

ar seju pret sauli

tā pieglaust galvu pie klints,

ka kauls guļ mīksti pret zemes kaulu, -

tad tev pie mātes nebija labāk,

Ezers tevi sarga un glabā.

Un uguns, ko dziļi tu slēpi,

deg drošāk

starp sauli un zemes

liesmaino klēpi.

 

III

Miesa ir mirkusi debesu zilumā,

Šķīstīta tāluma sālī.

Rāmi kļūst ūdeņi rudens tuvumā,

sagulst tur mākoņu vāli.

 

Zemzemu niedres pret vakaru paklanās.

Nāvei ir saudzīgi soļi.

Viss, kas bij nezināms, dziļumā parādās,

tveŗams kā krāsainie oļi.

 

 

 

 

RUDENS SĀKUMS

 

 

Visas pamales smaržo pēc siena.

Trešais pļāvums tik negribot mirst.

Zelta bumbierī nobriest šī diena,

pirms vēl vasaras villaine irst.

 

Saules sunīši pārkrusto taku.

Ežiem līdzīgi, nemāk tie riet.

Zeme apvelkas mākoņu jaku

un pret rudeni palēnām iet.

 

 

 

 

ALHAMBRAS DĀRZOS

 

 

Nav dziļākas akas par rožu smaržu,

nav melnākas ēnas par cipresi saulē;

nav tālākas stigas par ģitāras stīgu,

nav pasaulē skaistākas lietas kā ūdens.

 

 

 

 

DZEJNIEKI

 

 

Pēc viņu acīm jūs tos pazīsiet,

kā pazīt putnus var pēc spārnu vēdām

un balsīm. Meža dzīvniekus pēc pēdām,

kad tie pa svaigu sniegu iet.

 

Jūs viņus pazīsiet pēc malduguns,

kas rotājas ap aci un ap ausi.

Un sirds, kas nupat sita vēl tik gausi,

kļūs kunga balsi saausījis suns.

 

 

 

 

PIE VIDUSJŪRAS

 

 

Skaistums izbalo jasmīna pušķī,

brīnums palodžu puķpodos zied.

Dali maizi ar mani uz pusi,

lai mums abiem kas pusdienās tiek.

 

Zemes rētās, lūk, vīns briest un eļļa,

saknes pagātnes sūrumu dzeŗ.

Romas kaŗapulks gājis šo ceļu,

kas man jūŗu kā grāmatu veŗ.

 

Par cik grimušiem kuģiem šeit sērots,

cikreiz lepni šeit saslējies gars?

– Zeme, kas tavus dziļumus mēros,

jūŗa, kas tavus tīrumus ars?

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Gundars Pļavkalns

 

 

 

 

MIZANTRŌPA SŪKSTĪŠANĀS

 

 

Allaž man patika,

Ejot gar apbūves laukumu

Smisa ielā četrpadsmit,

Pavērot augstos eikaliptus.

Atceros īpaši to pēclietus rītu -

Vasara, saule, mitra smilts,

Spēcīgs vējš, lapotnes viļņošanās,

Varena šalkoņa...

Dažkārt vēlā stundā

Nopriecājos par eikaliptu

Skaistumu naksnīgo. -

Nesen pārsteigums:

Rēgojas vien amputētu koku stumbeņi,

Visi vienādā gaŗumā -

Laikam lemts tiem tapt

Par iecerētās sētas mietiem;

Izjūtas bagātināja

Rokenrols, kas jaunā dzīvojamā kārbā

Piesmēja mūziku...

Tagad vairs netīk iet pa Smisa ielu:

Jaunceltais mājoklis nav neko glītāks

Par koku stumbeņiem,

Un ar iemītniekiem

Es nevēlētos iepazīties;

Man patīk suņi, bet tie

Smisa ielā četrpadsmit nemājo

(Lieki izdevumi?);

Smisa ielai

Tagad mati nocirpti līdz ādai. -

Ak, toreizējie viļņi lapotnē

Un apklusinātā lieliskā šalkoņa!

 

 

 

 

SEV PAŠAM

 

 

Kur aizvedīs mani

Šīs neona izraibinātās,

Naksnīgās ielas?

Kur beigsies gaita, ko sāku

Tai abolkrāsas debesīm krāšņotajā,

Tveices pilnajā novakarā?

Kas zinās un pateiks? -

Es zinu vien to,

Ka staigāšu, tērpies citu domās,

Kas atgriezties liks tiem brīžiem,

Kad, lietū stāvēdams,

Raudāju mākslīgas asaras.

 

 

 

 

SMĪNIĶA NEGALS

 

 

„Aiz austrumu vārtiem

Ir meitenes, kas vizmo kā mākoņi,”

Teica dzejnieks senlaiku Ķīnā. -

Kur gan es atrastu austrumu vārtus?

Vai kaimiņa žogā? -

Metalla vārtiņi,

Greznoti ķeburu ķeburiem;

Tālāk mauriņš līdzens kā rakstāmgalds;

Visiem zāles stiebriņiem

Vienāds milimetru skaits;

Mauriņa vidū nekustīgs flamingo.

Pāris apcirptu krūmu. Koku nav:

Koki ir tik necivilizēti, met lapas nevietā,

Un ir pa prātam tiem nelgām,

Kas tīksminās ap skaistumu glezniecisko.

Bez tam garāža, pamoderna māja

Un vēl šis tas.

Mājā mājo Braunjaunkundze -

Bālzilām acīm, spožiem, gaišiem matiem.

Skaistu augumiņu, gan drusciņ par krūtainu,

Bet tas nekas;

Iesārti balta, tīra āda,

Jauka, meitenīga balstiņa.

Kādi mākoņi vizmo

Braunjaunkundzes padsmitgadīgā dvēselē? -

Mākoņu nav, toties noguldījumi bankā,

Skaistumsacīkstes, Holivuda,

Bagātnieks sešpēdīgs, zilām acīm,

Melniem matiem un basa balsi -

Tie nav tie īstie mākoņi.

Braunjaunkundze vieglgaitainā

Man paietu gaŗām,

Deguntiņu pacēlusi;

Neba arī man prāts nestos

Braunjaunkundzē samīlēties.

Ko tad lai apjūsmoju?

Vai Alžīras spānieti svešādi daiļu,

Kas dievnamā iededz sveci

Pie Svētās Ritas altāŗa,

Dvēselīgi aizlūdzot

Par krietno seņoru Salano,

Kas tik atzīstami un veiksmīgi

Vadīja arābu slepkavošanu? -

Kas gan to zina, kur austrumu vārti?

Un tikai aiz tiem tās nepazītās

Meitenes vizmo kā mākoņi.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Elvīra Leja

 

 

 

 

NEIEGŪTĀ DĀVANA

 

 

Vai savu dvēseli man dāvināsi,

ja pirmais aiziesi

gar lauka malu,

līdz sila priedēm,

pāri kapu mieram,

tik viegliem soļiem,

ka pat nedzirdēsim,

kā smilšu straumē

izirst mūža ritums.

Kā minūtes, tik īsas

būs šis gājiens.

Bet mani elsās raustīs

vēju trīsas

un putna balsī

nerimtīgi saukšu:

vai savu dvēseli man dāvināsi,

ja līdzi tev gar lauka malu iešu?

 

 

 

 

IEPAZĪŠANĀS

 

 

Es nezināju,

ka tev sarkanas acis

rieta spožums izdziestot devis.

Balta ceļmalas puķe

un smilgas ir viss,

kas man no tevis.

Ar mēnesstariem

kad sakusa vakars un rīts

es vienmēr lūkojos

dzeltenā pusnakts gaismā

un aizmirsu acis,

kur rieta krāšņums

ieplacis dus,

Vējš pārstaigā klajumus.

Ar skarbu elpu,

ar varenu nīcības spēku

salauž ceļmalas ziedu,

bet tavās acīs

ieglezno ugunsgrēku.

Sarkana gaisma

vēl ilgi pēc iepazīšanās

mani klās.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Valerija Baltiņa

 

 

 

 

KRUSTS

 

 

Skaistumu savu dala

upe, puķe un koks.

Klusi un neredzami

visu skauj dzīvības loks.

 

Dzīvības loka vidū

laimes un nelaimes skauts,

cilvēks izplestām rokām

saņem, kas mūžā tam ļauts.

 

Izplestās delnās sit naglas

laimes un nelaimes svars.

Cilvēks, nē, krusts paliek lokā,

pāri lidinās gars.

 

 

 

 

TAURENĪTIS

 

 

Viena diena,

viens mūžs,

ik ziedā

laimes gūsts.

Spārni pret sauli trīc,

pagaisis rasainais rīts.

Tumsā posies vakars gaida,

Šķiries bez vaida!

Kam būts?

Jautājums grūts.

 

 

 

 

VAKARS

 

 

Visas laimes bija,

visas zuda.

Zeme sausa, ruda

asras rija.

 

Saule eglē krita

kvēla, sārta.

Lakstīgala nenobārta

dziesmu sita.

 

Ceļi tumsai vērās;

laidās dusā.

Dvēsle lūgsnā klusā

neatdzērās.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Irma Bērziņa

 

 

 

 

Iebrauktuvē

zem egļu smagiem

tumšiem brunčiem

skrejceļa zibeņi

nakts fotografikā melnā –

lētu mīlu zīmē;

    skūpstu -

(pirktu par benzīna tiesu)

gaismo un dzēš.

Baudi to, ēnu rotaļās,

kaimiņa mašīnas logā,

vai lūpām un locekļiem saviem,

ja līdzās pukst dzīvība silta.

 

Ceļa galā, kā zini, stāv - nāve.

 

 

 

 

Sidraba putni

slēdz lokā pilsētas,

reklāmu ugunīm zīmētas,

vizoši skaistas,

 

neona spārniem baltu

Šķiļ gaismu

apvārksnī dziļā

 

pavada skrējēju ceļā

līdz silam - tumsu dzērušam

melnam,

 

sagaida lejā aiz kalna,

tīreļa klaja,

vai vientuļa lauka,

 

sagaida, pavada

skrējēju naktī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvarts Tūters

 

 

 

 

PRIEDES ZIED

 

 

Smalka ziedu migla

Pāri norai iet.

Skatos - ilgi skatos –

Šodien priedes zied.

 

Kur gan iet - kurp aiziet

Ziedu dūmaka,

Ilgas līdz sev nesot

Tālā tālumā.

 

Aiziet, aiznes ilgas

Senā silavā,

Kur reiz zelta skarām

Priedes ziedēja.

 

... Skatos - ilgi skatos –

šodien priedes zied.

Ziedu miglai smalkai

Ilgas līdzi iet...

 

 

 

 

ŪDENSBLUSAS

 

 

      Atmiņas atnes šurp smaržu

No sena pavarda silta;

No jasmīnkrūma un pļavām,

Kas ziedēja toreiz bez vilta.

 

       Ejot pa atmiņu pēdām

Gar bērnības upēm, kas klusas;

Domas no trimdas prom aizlec –

Tik vieglas kā ūdensblusas.

 

       Brīnišķā bērnības krastā,

Kaut krimtām tur maizīti cietu,

Mums sapņi plauka tik skaisti,

Ka labprāt turp atkal mēs ietu.

 

       Izmainās gadskārtās čaula,

Bet kodols slēpj savu kaismu...

Sapņi - šī mūžības dziesma, -

Piebārsta takas ar gaismu.

 

------------------------------

 

       Ejot pa atmiņu pēdām

Gar bērnības upēm, kas klusas,

Domas no trimdas prom aizlec –

Tik vieglas kā ūdensblusas.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Pēteris Aigars

 

 

ZVANIĶIS

 

 

Mūsu ciemā bij tornis, torņa galā bij zvans,

Bija zvaniķis sirms, kas to zvana.

Zvanā klausījās arājs, līdzi dziedāja gans,

Pie tā veldzējās dvēsele mana.

 

Vilnu nevērpa ratiņš, kalējs mitējās kalt,

Kad zvans vēstīja atelsas brīdi,

Tikai vējavnieks piekalnē nerimās malt,

Krogū nerimās klaigas un strīdi.

 

Kupla sieva tur lēja, lēja - diena vai nakts –

Lēja slāpušiem degvīnu, alu –

Sauca, guldīja viesus, kur vien mājīgāks kakts,

Teica - zvaniķim nelāga galu...

 

Mūsu miesnieks, tas resnais, kam amats tik labs –

Gādāt kundzenēm kumpjus un gaļu,

Ceļā zvaniķim - kūdīts - reizi stājās kā stabs,

Ļāva dzērumā ģeķībai vaļu.

 

„Kam tu pinies pa kājām,” ņirdza miesnieks un bars

Jautru zeļļu tam rosījās talkā.

„Zvani bēres sev, derdzas tavs kupris, tavs gars,

Aujies kurpes, ko miroņi valkā.”

 

Zeļļi klaigāja: „Gals tam!” Kupris kunkstēja žņaugts

Joka pēc miesnieks teicās to zūmēt.

Bet zvans nemodās citurīt vairs lūgšanā saukt,

Tornis slējās pret debesīm drūmi.

 

Mūsu ciemā bij tornis, bija zvaniķis, zvans,

Tagad krogū vien šķindina glāzes.

Raudiet, ļautiņi, nolinčots dvēseļu gans,

Kunga dārzā par dārznieku āzis.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Rūta Skujiņa

 

 

 

 

 

ŠĪ VASARA

 

 

Tu atkal klusē,..

Drīzi vasarai

pārskries pēdējie putni.

Vasarai šai,

kas nometa

vienu zelta putna spalvu.

Vienu pašu.

Satrauktu un ašu

tavu dvašu, -

jūŗas sāļu.

Ceļu tālu

eju, eju, - nesastopu.

Austra sārto debess malu,

tavu salu.

Nav man vairāk kuģu ostā.

Pēdējais uz tavu pusi

rietā ienira tik klusi

kā pār mauru.

Maurā, kas uz dusu pošas,

sabirst rožu lapas košas.

Bet tu klusē...

Un vasarai šai

pārskries pēdējie putni.

 

 

 

Jaunā Gaita