Jaunā Gaita nr. 41, 1963

 

 

LEIŠU LITERĀTŪRA ANGĻU VALODĀ

 

Jaunā leišu rakstnieka Algirda Landsberga. (Algirdas Landsbergis) drāmu "Pieci stabi tirgus laukumā" jau izrādīja "Gate Repertory Company" Ņujorkā un "Chicago Community Theatre" Čikāgā. Lugā rādītā situācija radnieciska Mārtiņa Zīverta "Pēdējai laivai": Izšķirīgās stundas partizānu cīņā pret pārspēku. Iekšējo konfliktu, varbūt lai to darītu pieejamu sveštautiešiem, Landsbergis pārceļ no personīgās polītiskajā un vispārējā plaknē. Pieci stabi tirgus laukumā un pie tiem pakārtie partizāni ir tiranniskās varas simbols.

Kritiķis Džons Mekleins (John McClain) ļoti atzinīgā recenzijā cita starpā raksta: "Šī ir piektā luga "Gate Repertory" sezonā un to izrādīs četras nedēļas. Tā ir teicams pēctecis iepriekš izrādītajām lugām 'Idiots', 'Cilvēks un pārcilvēks', 'Emanuēls', un 'Montserāts'."

Algirds Landsbergis sarakstījis ne tikvien drāmas, bet arī prozu: un ne tikai angļu, bet - arī leišu valodā, piemēram, godalgoto romānu "Ceļojums" ("Kelione") u.c. Kopā ar amerikāņu rakstnieku Klarku Millsu (Clark Mills) viņš jau paspējis izdot leišu dzejas izlasi angļu tulkojumā ("Green Oak, Green Linden", Voyages Press). Izraudzīti leišu dzejas raksturīgākie piemēri sākot ar dainām līdz mūsdienu dzejniekiem. Grāmata papildina šai pašā apgādā jau otrā izdevumā iznākušo leišu prozas antoloģiju ("Selected Lithuanian Short Stories").

 

Astrīde Ivaska

Jaunā Gaita