Jaunā Gaita nr. 54, 1965

 

Jāņa Jaunsudrabiņa prozas balvas fonds

Jaunatnes apgāda „Ceļinieks” padome apstiprinājusi fonda valdi no Jaunās Gaitas redakcijas un goda biedru ieteiktajiem kandidātiem. Valde konstruējusies sekojoši: valdes priekšsēdis Dr. Ansis Karps (533 Milford St., Watertown, Wis. 53094, U.S.A.), sekretārs Jānis Klīdzējs un kasieris Dr. Pāvils Vasariņš.

Par fonda ģenerālsekretāru apstiprināts viens no apgāda izveidotājiem Mārtiņš Štauvers (13 Clayton Dr., St. Vital, Winnipeg 8, Man., Canada), kam nosūtāmi Jaunsudrabiņa fondam domātie ziedojumi. Fonda goda biedri ir tie, kas ziedo fondam vismaz 25 dolāri gadā.

Fonda atbalstītāji ir visi tie,kas ziedo fondam.

 

*

 

1965. g. prozas darbu novērtēšanas komisija patlaban apzina un novērtē jauno autoru prozas darbus, kas publicēti pēdējo 4 gadu laikā. Komisijā darbojas: Valda Dreimane (ASV), Gundars Pļavkalns (Austrālija), Jānis Rudzītis, (Zviedrija), Gunars Saliņš (ASV) un Ingrīda Vīksna (Kanada).

Otras Jaunsudrabiņa prozas balvas 500 dolāru apmērā pasniegšana paredzēta š.g. rudenī, apvienojot to ar Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas godināšanu.

 

 

Jaunā Gaita