Jaunā Gaita nr. 55, 1965

 

Kādas grāmatas viņi lasa? Atbildes:

 

1) Teodora Zeltiņa prozas antoloģiju Pašportreti,

2) Indras Gubiņas – Gandrīz karalieni,

3) Paula Karella – Barbarosu,

4) Veltas Tomas – Dziļumā jāpārtop,

5) Dzidras Zeberiņas – Ģimenes pavardu,

5) Ingrīdas Vīksnas – Mums jābrien jūŗā,

7) Margaritas Kovaļevskas – Posta puķi,

8) prof. Augusta Raistera – Latvijas universitāti,

9) Valža Krāslavieša – Kokteili ar laika degli,

10) Edvīna Medņa – Zvaigznes spīgo,

11) Dzintara Freimaņa – Sveču smaržu,

12) Studiju grupas referātu krājumu – Kaut šķirti, tomēr nešķiŗami,

13) Andreja Iksena – Marokas baigo,

14) Andreja Iksena Krokodiļu mednieku gaitas.

Jaunā Gaita