Jaunā Gaita nr. 62, 1967

 

TĀLIVALDIS DANGAVS

Pasātvējš

Novelete

 

Kuģa pasažieri jau bija atdevuši savas jūŗas slimības nodevas zemes ziemeļu puslodē, un kuģis taisījās pāriet ekvatoru, lai ceļotāji to pasu atkārtotu dienvidu puslodē. Tāpēc jau kopš Biskajas līča kuģim dzinās pakaļ lieli zivju bari, kuŗu vidū šad tad parādījās kādas haizivs spura kā Isabelas Katolietes kaŗa kalpa āva.

Debesjums virs okeāna izskatījās pēc veča galvaskausa: pauris pliks, gar ausim sirmi mati — balti gubu mākoņi. Kā degoša cigāra gals saule Dāmokla šķēpa pozīcijā karājās virs kuģa. Bija liels pieprasījums pēc ēnām, kuŗu visiem nepietika, jo kuģis bija piebāzts ar immigrantiem. Laiks pavisam kluss, it kā vēji būtu nolīduši diendusā.

Matroži cerēja reiz notīrīt kuģi, kas bija apklāts ar jūŗas slimības mesliem, bet pasažieri gaidīja nakti, kas šos atpestītu no dienas karstuma.

Mēness uzlēca tūliņ pēc pulksten sešiem un norietēja atkal pēc sešiem, tā ar zelta sukām ieskādams viļņu galvas cauru nakti. Masti viegli grima un cēlās, zvaigznes šūpojās līdz, bet sietiņš kratījās kā tamburīns katalonietei dejā. Kāds matrozis spēlēja ģitāru, kāds dungoja līdz . . .

Ai, kā Ievas meitas laistos pie Ādama dēliem šais naktīs, kad asinis neatdziest no aukstuma! Bet — uz šī kuģa brauca menonīti, stingri ticīgi ļaudis, kuŗu gani atdalīja tekuļus no avīm — vienu dzimumu pa nakts laiku uz viena klāja, otru uz otra. Kur vien bija kāds caurums vai sprauga, kas ļautu satiksmi starp abiem klājiem, tur nostādīja sardzi — piecdesmit un sešdesmit gadīgas jaunavas, kuŗu miesai vēl nekad nebija pieskārusies silta, mazliet nosvīdusi vīrieša roka un kuŗas tāpēc veica savu uzdevumu labāk par vismožāko sētas suni. Tā šīs badadzeguzes bija gan te, gan tur, ik brīdi gatavas palaist balsi, spiedzīgu kā sirēnas, un nabaga vīrs netika pie savas likumīgās sievas, ne puisis pie meitas. Ak, tādu nelaimi! Un albatrosi vēl skūpstījās ar viļņu vāravām, un delfīnu tēviņi kūvēja ap savām mātītēm — hē!. . .

Kuģis nemanot iegāja dienvidu puslodē. Likās, viss bija tāpat, ja neskaita gluži svešas zvaigznes, kas mirkšķināja kā nepazīstama sieviete naktī uz ielas, aicinādama līdz. Tomēr — tā vis nebija kā likās. Tā kā iepriekšējās nakts dzestrums bija nodzinis ļaudis guļamtelpās, kāda meiča, piecēlusies agrāk un uz klāja bijusi svaigu gaisu iekampt, nu kāpa lejup. Tur sievietes vēl tikai ģērbās, kārtoja matus vai lika rūžu uz lūpām un vaigiem. Kāda ienācējai jautāja:

„Vai Dienvidamerika jau redzama?”

„Vēl ne.” Cita:

„Kāds šodien ārā laiks?”

„Vējš,” meiča atbildēja. „Pamatīgs. Brunčus ceļ gaisā.”

Kaut gan jau bija laiks doties brokastīs, sievietes metās pie somām, vēra tās vaļā un vilka ārā zilas vai rozā, zaļas vai dzeltenas, gluži baltas vai krēma krāsas biksītes, ar mežģīnēm vai bez tām, rāva vecās nost un līda izvilktajās. Bet tās, kuŗām nebija slaidu kāju, meklēja šaurākus brunčus. Kuģa puikas zvanīja nosirdījušies, iekām ēdējas sazvanīja pie galda. Pēc brokastīm, kas šorīt lāga negaršoja, patukšā dūšā ēdējas izspurdza uz klāja kā lidojošās zivis no viļņiem.

„Ai, cik svaigs!” teica viena, nostādamās vējā.

„Cik patīkami!” izsaucās otra, vējā vēl vēdinādamās ar vēdeklīti, Kanariju salās pirktu.

Dažai pasāts jau cēla lindrakus, un aiz kauna tā lika sejai līdz acīm tūdaļ vēdeklīti priekšā. Bet vēja neskartās skaudīgi pavadīja jūrnieku skatienus, kas stūrēja uz laimīgo.

„Skaties tur!” kāda sieva teica savam vīram un stūma tā galvu uz otru pusi. Nabaga vīram, gluži vienkāršam vecim, skatiens pārlūza, un tas sirdīgi nošņaucās caur degunu, lielu kā armēnim. Sieva to norāva no klāja, bet vecis ar armēņa degunu izrāvās no laulenes rokām. „Man nelabi. Saproti: jūras slimība,” un klāt bija pie reliņiem. Sieva nopakaļ. „Tu man tik nemānies. Ja tev ir slikti, tad vem,” šī pavēlēja.

„Kā nu tā uzreiz . . .” vecis atbildēja. „Vēl tik griežas vēderā,” un slaidi nospļāvās okeānā.

Viņš sagura uz sola, sieva brīdi pamīņājās šā priekšā, tad kāpa lejā. Tikko otras puses galva nogrima lūkā, vīrs tūdaļ sāka skatīties vēja darbos.

Gaŗām nāca pāris večiņas. Pasāts kā gaidījis uz šām.

„Vai!” vecis iesaucās, un lielais deguns sviedās pret sola atzveltni. „Patiesi kļuva nelabi.”

Kad armēņa deguns atkal bija redzams no priekšas, pie reliņiem stāvēja kāda sprigana meiča, kuŗai pasāts kleitu bija izplētis kā lietussargu. Baložkrāsas veļa jauki harmonēja ar debesu zilgmi, balto kuģi, tumšzilo okeānu un kaijām gaisā.

„Kļūst labāk,” vecais nopriecājās.

Draiskule meiča kratīja pirkstu pret austrumiem, pret pasāta virzienu.

„Tu, niekkalbi,” šī teica, „ko ņemies, ja nekā nevari.”

„Ja es būtu vēja vietā!” domāja vecis ar armēņa degunu. „Es . . .” vīram piepeši viss sagriezās. Kā vilciņš tas nolēca no sola, metās pie borta un liecās pāri tam. Klusi, it kā darīdams ko aizliegtu, vecis laida pār lūpu un slaucīja lielas asaras.

Uz klāja iznāca kāda veca vāciete veļu izkārt. Kamēr vecā lika kreklus uz auklas, pasāts piezagās tai un sāka šķirstīt sievas daudzos svārkus kā grāmatas lapas. Atsedzās divdaļīgs kankars, arī kāds plikums, pie kuŗa pasāts nošļakstināja sāļas putas kā nospļaudamies, bet vāciete vēra virssvārkus ciet kā smagus grāmatas vākus. Jūrniekiem bija ko smieties, citiem tāpat, bet vecis ar armēņu degunu brēca kā āzis: „Vai dieniņ, cik nelabi! Vai, eh... vai eh...” Un zivju pulki sekoja, un kādas haizivs āva starp tiem. Bet gaisos smējās kaijas nezin par ko.

 

 

Tālivaldis Dangavs Dienvidamerikas plašumos karikatūrista Ed. Keiša skatījumā

DAŽI VĀRDI PAR RAKSTNIEKU TĀLIVALDI DANGAVU (1907 —1965)

1965. gadā pēkšņi mirušā rakstnieka Tālivalža Dangava pirmajā stāstu un noveļu grāmatā „Strandējošo sala”, kas drīz iznāks Daugavas Vanagu apgādā Kanadā, atspoguļojas Dienvidamerikas daudzveidība, dēkainība un ļaužu primitīvais instinkts. Pārzinādams virkni svešvalodu, Dangavs studēja filozofiju La Platas universitātē, daudz ceļoja pa Dienvidameriku un, ilgāku laiku pavadot Paragvajā, viņš pamatīgi iepazinās ar Dienvidamerikas skarbumu, ko iemūžinājis savos literāros darbos. Dangava darbi visvairāk publicēti laikrakstā Latvija Amerikā, arī vairākos žurnālos, to starpā Ceļa Zīmēs, un latviešu prozas kopojumā Prozas profili.

 

 

Jaunā Gaita