Jaunā Gaita nr. 62, 1967

 

Iepazīstieties ar Jaunās Gaitas redaktoriem

 

]Jaunās Gaitas korrektore Elfrīda Ezera, tāpat kā vairāki JG redaktori un līdzstrādnieki ir Rīgas pilsētas 2. ģimnazijas absolvente. Beigusi Latvijas universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātes baltu nodaļu. Profesionālais darbs dalījies divi virzienos - paidagoģijā un rūpēs par rakstītā vārda tīrību. Strādājusi laikraksta Tēvija redakcijā un lasījusi grāmatu korrektūras.

Vācijas posmā strādājusi Oldenburgas ģimnazijā līdz ar Jāni Veseli un par saviem audzēkņiem var minēt literātus Gundaru Grīslīti un Albertu Spoģi.

No 1959. gada korriģē Jaunās Gaitas manuskriptus. Mūsu, trimdinieku, valoda gadu no gada arvien vairāk uzņem patvēruma zemes vārdus un izteiksmes veidu. Tīru, pareizu latviešu valodu dzirdam reti, tādēļ svarīgāk nekā jebkad lasīt iespiesto vārdu nevainojamā valodā. Tas ir jautājums, par ko derētu nopietnāk pārdomāt mūsu trimdas laikrakstiem.

No 1956. gada strādā Toronto Latviešu Tautas Augstskolas Sestdienas ģimnazijā. Vada Neklātienes skolu ar audzēkņiem dažādos kontinentos.

Interesējas par jaunākiem strāvojumiem literātūrā un mākslā. Brīvajā laikā patīk tīri sievišķīgas nodarbības - adīt, šūt un cept. Neieredz televīziju.

 


 

Ivars Lindbergs dzimis 1932. g. 8. septembrī Rīgā un līdz 1944. g. vidum piederējis pie Torņakalna zēnu saimes. Pēc "pastaigas" pāri Vācijai nonācis Vircburgas Centrālajā latviešu nometnē. Tur nobeidzis pamatskolu un divas pirmās ģimnazijas klases, cītīgi skautojis, apmeklējis visus iespējamos sarīkojumus, pirmo reizi iemīlējies un izcietis dažādas citas pusaudžu likstas. 1949. g. vidū sākušies Ivara Austrālijas gadi. Jau no paša sākuma bijis spiests strādāt fabrikā, vēlāk turpat par zīmētāju-kartografu. Skolas gaitas varējis turpināt tikai pa vakariem, tā nobeidzis ģimnaziju un iesācis studēt humānitārās zinības. Ilgu laiku aktīvi darbojies Austrālijas latviešu teātŗu ansambļos Pertā un Melburnā. 1958. gadā laikraksts Austrālijas Latvietis publicējis pirmo dzejoli. Pēc tam dzejoļi publicēti īpaši Austrālijas Latvietī un Jaunajā Gaitā. 1961. gadā kopīgi ar pārējiem jaunajiem Austrālijas latviešu dzejniekiem izdevis dzejoļu krājumu Kvintets. Pašlaik plāno izdot pats savu dzejoļu krājumu, meklējot naudu un izdevēju. Kopš 1963. g. decembŗa kopā ar savu dzīves draugu Ingridu dzīvo Savienotajās Valstīs, sākumā Čikagā, pašlaik Kalifornijā. Līdz šim rakstījis tikai dzejoļus, bet padomā arī citi darbi, piemēram, lugas. - Kamēr viņš dzīvošot, Ivars saka, viņš mēģināšot saskatīt kādu mazu gaismiņu, jēgu un skaistumu tai tumsībā un jezgā, kas esot ap viņu. Raksturīgi, ka savu polemisko rakstu par putekļu mākoni Zinaidas Lazdas Piemiņas Fonda diskusiju vakarā Ivars bija nosaucis "Tikai nožēla par tumsu". Cienī visāda veida skaistumu gan dabā, gan cilvēkos, gan mākslā. Mīl mieru, patiesību, taisnību un cilvēku neaizkartu dabu (piem. Sjeras kalnus), kā arī kopīgi ar laika biedriem pārrunās meklēt atbildes neatbildamiem jautājumiem.

 

Jaunā Gaita