Jaunā Gaita nr. 74, 1969

 

 

Egons Līvs

STĀSTS PAR ČETRĀM DZĪVĒM

 

Līva stils ir neuzkrītoši lietišķīgs. Lasītājs stāv it kā tiešā attiecībā pret stāstījumu. Trūkst lieku, dekorējošu sīkdaļu; viss mērķtiecīgi vai nu veido norisei nepieciešamo gaisotni, vai atklāj kāda tēla rakstura dzīves. Līva ievērojamais romāns Velna kaula dvīņi (skat. rec. JG 66) ir rada islandiešu varoņteikām ar saviem stūrainajiem, ekonomiski tvertajiem raksturiem, kuŗu elementārās dziņas atklājas pēkšņos uzliesmojumos, pašiem gandrīz neizprastas. Vecā romantiķu pirts pievēršas cilvēkiem ar ikdienišķiem apmēriem, kas apzinās sevi piederam gaistošai pagātnei, mīl reflektēt par dzīves sāpīgajām kļūmēm, sarežģījumiem un paradoksiem. Tie ir gribēti pretstati šabloniskajiem „pozitīviem varoņiem”, „kas izlemj, nosprauž mērķi un tad nu vico, pa labi un kreisi neskatīdamies”.

Līva nostāja pret stāstījumu ir bieži mazliet ironiska, un, ja stāstījums ir pirmā personā, melancholiskā ironija vēršas pret stāstītāju „es”.

Atverot apavu darbnīcas durvis, man virs galvas klusi nošķind drebulīgs aizsmacis zvaniņš. Es eju pie letes, novelku kurpi un sāku gaidīt. Kaut kur gaisā lidinājās izmērcētu zoļādu un piķa smarža. Tikko samanāmi aiz sienas neritmiski būkšķ āmuri, un šķiet, ka nevienam nav nekādas daļas par manu kurpi ar atlēkušo zoli. Nenotiktu šī nelaime Rīgā, es ietu mājās, uzvilktu savus vecos puszābakus, bet kurpi gan jau sameistarotu mūsmāju sētnieks. Tagad nekā - jāgaida.

Kad esmu tādu brīdi jau stāvējis uz vienas kājas, vēlreiz iešķindas zvaniņš. Darbnīcas augstajam slieksnim pārkāpj plecīga auguma vīrs kurpnieka skotelē.

- Pusdienas laiks, - pat īsti nepaskatījies uz mani, viņš norūc un izņem no kabatas atslēgu. - Tikai vienu brīsniņu atstāj durvis vaļā un gatavs. Nāk un nāk, ne paēst neļauj... - Rokā viņš tur papīrā ievīstītu desas gabalu un četrus pīrāgus.

Es neatbildu. Pat nepakustos.

- Te nav ātrā labošana. Sapratāt?

Es visu saprotu, bet ar tādu kurpi uz ielas rādīties es ari nevaru.

Vīrs panākas man tuvāk, un es redzu, ka labās kājas vietā viņam protēze.

- Kurlmēmais? Par sprukstiņu iztaisies? - Ar diviem pirkstiem viņš paceļ no letes manu kurpi un, ieraudzījis atlēkušo zoli, nicīgi saviebjas, - Nē, draugs, mums tagad pusdienas laiks un vispār... Mēs nedrīkstam...

- Bet pāris naglu un āmuru taču drīkst? Iedodiet man āmuru, un es pats...

- Ak pats? Tagad jau visi gudri. Kas tagad kurpnieka amats atomu laikmetā... - Nopētījis manu jauno neilona lietusmēteli, viņš atstumj ar plecu durvis uz blakus telpu.

- Viļum! - viņš sauc caur durvīm. - Iedod viņam sešpadsmit nagliņas un āmuru! Nāc iekšā.

Vēl aizvien turēdams rokā kurpi, es ieeju darbnīcā. Pie plata, zema galda sēž trīs vīri. Uz brūnā ķeblīša piemetas atomu laikmeta kurpnieks. Viņš iztin no papīra desas gabalu, pīrāgus, izvelk no kabatas „Kristāla” pudeli un, atstūmis sānis špeiļu kārbiņas, noliek to visu uz galda starp sevi un Viļumu. Arī Vīlumam kājas vietā protēze. Kad viņš man nesa nagliņas, es dzirdēju, kā tā griezīgi čīkstēja un it kā elsoja sāpēs.

Nagliņas ir mazas. Tik mazas, ka pirksti jūt katru āmura belzienu. Kad grīdas spraugā pazūd sestā nagliņa, es saprotu, ka zoli piesist man neizdosies. Bet kurpnieki izturas tā, it kā manis te nemaz nebūtu. Tas, kurš mani te ieveda, ielej no pudeles un uzmundrina pārējos. Dzer visi. Bez sevišķa prieka un patikas. Pēc tam uzkož un iedzer atkal.

Es āmuru esmu nolicis uz galda. Nav vērts - pirksti smeldz un, liekas, kļuvuši divreiz resnāki.

Kad pudele izdzerta un noglabāta sieviešu zābaciņā, plecīgais sakārto brezenta skoteli un paskatās manī.

- Nu, kā tad pašam iet?

- Neiet, - es saku. - Neprotu. - Jūtu, ka tagad sekos vesela kaudze pamācību par kurpnieku grūto darbu un nejēgām, kas tik vien zina, kā atraut kurpēm zoles.

- Panes šurp, - viņš paņem āmuru un ieber mutē veselu sauju zilgano nagliņu. - Vajadzētu gan kārtīgi, ar špeilēm...

- Lūdzu, tā, lai būtu ātrāk. - Tagad pavisam skaidri apjaušu, ka esmu šiem cilvēkiem atņēmis viņu īso atpūtas mirkli.

Būkšķ āmurs. Viegli grabēdams, sienā griežas ventilators.

- Ko tad cienītais pats strādā? - sabīdījis nagliņas ar mēli mutes vienā pusē, jautā amatnieks.

- Tā...

- Kā, tā? Katram taču sava maize jāpelna.

Četri acu pāri pagriežas pret mani. Brīdi es grozos kā nosalis. Melot man negribas. Vai tad esmu sliktāks par citiem, ka man jāslēpj sava profesija?

- Es rakstu. Stāstus, aprakstus... Tagad grab tikai ventilators sienā.

- Ak rakstnieks! Jā... Tad jau gan... Un kā ar izpeļņu? Ģimenei maizi varat nopelnīt?

- Visādi gadās...

- Bet, ja raksta tikai patiesību, visu tā, kā ir, vai tad maizei iznāk? - Jautājumi ir vienkārši un asi, gluži kā zilganās nagliņas, kuras jau atkal āmurs dzen manas kurpes zolē.

- Stāstus rakstot, ar patiesību vien nepietiek...

Smieties viņi sāk visi reizē. - Kā tad!... - viņi sauc cits pār citu un smejas. - Bišķīt melu, puslitra patiesības... Un mīlestību... Un kādu uzpūtīgu muļķi, ap kuru visapkārt gudri cilvēki, bet no muļķa baidās... Un Amerika jāpanāk!...

Augsta ir cena par manas kurpes remontu.

Smiekli drīz noklust. Vīri ņem rokās āmurus - kāda viņiem daļa par manu profesiju... Viņi pārliecinājās, ka nagliņas zolē es neprotu iedzīt. Katrs cilvēks kaut ko prot, bet daudz vairāk ir tādu lietu, ko cilvēks neprot. Apavus labot es neprotu, bet rakstīt stāstus? Arī to es neprotu. Pagaidām es ar to vēl lepojos, lai gan šai lepnībai ir asaru piegarša. Daži rakstnieki pat romānus ir iemācījušies rakstīt, ne tikai stāstus vien. Ja nu gluži ne iemācījušies, tad vismaz apguvuši, tā man liekas.

- Paklau, rakstniek, vai tev par kurpniekiem nav gadījies rakstīt? - Manas literārās pārdomas pārtrauc tas pats plecīgais, kas naglo manu kurpi.

- Nav gadījies.

- Žēl. Bet tu ņem un uzraksti, ko? Par mums visiem četriem, Vot, būtu numurs!...

- Es nerakstu par profesijām...

- Par profesijām nevajag - uzraksti par mums, par invalīdiem. - Pats savas domas pārsteigts, viņš platām acīm skatās manī. - Tagad taču par visiem raksta - par zvejniekiem, par ganiem, ministriem un cūkkopēm... Redzi, kurpi es tev sataisīju. Bez kurpnieka tu nekāds rakstītājs nebūtu. Ko? Slavas mums nevajag, kādam velnam mums tā vajadzīga. Vai ne, veči? - Viņš pavērās pārējos, - Vai tu, Viļum, neizlasītu par sevi? Vai tu vienreiz mūžā nepaskatītos uz sevi tā, no malas? Ja patiesību uzraksta, es pat izlasītu par tevi, Reini, kaut gan manās acīs tu neesi cilvēka vērtē.

Reinis ir sīks vīrelis plāniem matiem un tik bērnišķīgi zilām acīm kā pavasara debess.

- Ha – ha - hā! - pēkšņi īstā lauvas balsī ierēcas Viļums. - Ko tad par mums var uzrakstīt? - Tikpat pēkšņi, kā sācis smieties, viņš apklust un, saspraudis lūpās koka tapiņas, skatās manī.

- Viļumā tu neklausies. Viņš ir ķerts. Uz kuģiem. It kā pasaulē nekā cita vairs nebūtu... Ņem kurpi un sit saujā!

Ko lai es daru? Kurpe man vajadzīga, bez kurpes es neizdarīšu to, kādēļ esmu atbraucis uz Rīgu.

- Es neesmu rīdzinieks, - kad kurpe beidzot laimīgi ir kājā, es saku. - Lai kaut ko uzrakstītu, ir jāiepazīstas...

- Skaidrs, ka jāiepazīstas. Kā tu domā - pagrābt no zila gaisa? Nē, mēs gribam, lai par mums būtu visa patiesība - Viņš skatās manī kā spēlmanis, kuru aizrāvusi jauna, nepazīstama spēle, tāda spēle, kuras noslēpumus viņš vēl nav aptvēris, bet kura vilina, no kuras vairs nav iespējams atteikties.

- Labi, - es saku. Es citādi nevaru. Ir tādi brīži cilvēka dzīvē. - Labi, - es atkārtoju. - Vakarā es būšu viesnīcā. Tas nav tālu - uz stūra, pretī kinoteātrim.

Izvada viņš mani pa sētas durvīm. Viņa elpa smaržo mazliet pēc sīpolainajiem speķa pīrādziņiem un degvīna, un man liekas, ka līdz vakaram viņš būs aizmirsis gan mani, gan neuzrakstīto stāstu par četriem kurpniekiem.

Septiņos vakarā viņi bija klāt. Visi četri. Pirmais durvju spraugā pabāza galvu tas pats plecīgais vīrs, kas salaboja manu kurpi.

- Pareizi ir - nekas nav samelots, - sveiciena vietā viņš teica. Drīz vien viņi stāvēja viesnīcas šaurajā istabiņā, nostājušies dīvainā ierindā, un no viņu elpas es nopratu, ka pirms nākšanas uz šejieni viņi bija iztukšojuši vismaz vēl vienu pudeli.

Plecīgais, mazliet pieklibodams, piegāja pie galda, izņēma no apdriskāta skolnieku portfelīša divas pudeles, kūpinātu siļķi un dažus sīpolus.

- Taisni kā bērni, - kraudams nesumu uz galda, viņš labpatikā pukojās. - Ja reiz norunāts, tad norunāts. Vai tad labāk šeņķī sēdēt? Man tur jau sen apnicis. Cilvēks gaida, es viņiem saku. Norunājām, ka tiksimies, bet šie... vārdu sakot - mēs esam atnākuši. Iepazīsimies. Mani sauc Augusts Peņķis, - viņš pastiepa plaukstu, smagu un kaulainu.

Kad nosaucu savu uzvārdu, viņš ilgi, it kā cenzdamies ko atcerēties, skatījās manī.

- Nav dzirdēts, - mazliet vīlies, viņš izmeta un pagriezās pret pārējiem. - Jūs neesat kaut ko lasījuši?

Vīri stāvēja apmulsuši, un es sapratu, ka viņiem patiešām žēl, ka par mani viņi līdz šim neko, nav dzirdējuši. Tādas bija viņu sejas, un es nesāku smieties tikai tādēļ, ka šie vīri to nebija pelnījuši.

- Kā redzams, tu neesi no slavenajiem. Nekas. Visi jau nevar būt ne Rutku Tēvs, ne Vilis Lācis. Tu mūs atvaino un nekreņķējies - vēl jau tev visa dzīve priekšā.

Pēc tam viņš sāka mani iepazīstināt ar pārējiem. - Šis ir Viļums. Citādi labs cilvēks, tikai, kad piemetas, par jūru un kuģiem vien, bet amatnieks labs.

Atbalstījies uz veselās kājas, Viļums skatījās manī, pieri savilcis, un es atcerējos viņa rēcošo balsi.

Peņķis gāzelēdamies paspēra soli tālāk. - Puriņu Andžs - mūsu profesors. Zem sievas tupeles. Tikai sievas dēļ pa vakariem skrien uz skolu. Mēs nepretojamies - lai skrien, sieva izglītota, tādai...

- Labi jau, labi, - Puriņu Andžs pasmaidīja un aizgrieza galvu pret logu. - Piedodiet, ka mēs tā... Ilgi jūs neaizkavēsim. Bet pie Peņķa jāpierod... Un vispār... nevajag visu ņemt nopietni par to rakstīšanu, - Puriņu Andžs klibodams aizgāja pie loga un apsēdās gaismā, kas krita istabā no krēslainā pagalma. Apsēdās arī Viļums, tālu zem galda izstiepdams čīkstošo protēzi.

- Bet šis, - galvu mazliet pagriezis, Peņķis nevērīgi meta vārdus pāri plecam, - mūsu brigadieris Reinis. Tu esi brigadieris? - Peņķis pacēla balsi. Sīkais vīrelis ar debeszilajām acīm pakāpās soli atpakaļ.

- Esi vai neesi?

- Ne tu mani iecēli, ne atcelsi. Un nebļausties, pie cilvēkiem atnācis.

Peņķis iesmējās. Kaut kāds ilgi krāts rūgtums skanēja viņa smieklos. Krāts, bet neslēpts rūgtums.- Ne jau tādēļ, Reini, tevi iecēla brigadiera godā, ka tu vienīgais taisi jaunos apavus. Ne jau tādēļ, un tu pats arī tīri labi to zini. Kāda jau vajag, kas atnes, kas aiznes, kas paskrien... - Peņķis ar visu augumu pagriezās pret mani. - Es viņu neieredzu, bet tā ir mana personiskā darīšana. Viņš, muļķis, domā, ka es viņa veselo kāju dēļ, nē.” - smagi nopūties, Peņķis apņēma Reini ap pleciem un veda pie galda.

Kad maize, siļķe un sīpoli bija sagriezti un sakārtoti uz trīskārt salocītas avīzes, Peņķis pacēla manas istabas vienīgo glāzi. - Nu, tad uz satikšanos!

Dzērām visi pēc kārtas, „pa saulei”. Pēc tam aizsmēķējām un klusējām.

- Ak tu saki, ka tā rakstnieka dzīve nekāda saldā vis nav? - veselus dūmu mākoņus pūzdams, ieilgušu klusumu pārtrauca Peņķis.

Es gan neatceros, ka būtu to teicis, bet apgalvot pretējo es arī nevarēju.

Peņķis vēlreiz ielēja visiem, un pirmā pudele bija tukša. Sarunas nevedās. Es nezinu, ko šajā brīdī domāja mani viesi, bet mani bija pārņēmusi tik neatvairāma vēlēšanās palikt vienam, ka gandrīz vai satrūkos, izdzirdīs Viļuma rēcošo balsi.

- Tārpi jūs visi esat! Ar visām savām liestēm un zīmuļiem. Amatnieki!

Reinis, sīkais vīrelis, sarāvās vēl mazāks. Aiz sienas kāds pagrūda krēslu un ilgi klepoja. Pēc tam viss noklusa, un es dzirdēju vienīgi Viļuma satraukto elpu, kad viņš ievilka krūtīs gaisu un sāka dziedāt:

Viens jūrnieks vecs, kad jūrā iet,
Viņš meičai bučas dod...
Daudz kuģiem dzelmē jāaiziet,
Bet meičām jādzīvo!

- A-mat-nie-ki! Ha, hā! Ja es tev izstāstītu vienu lietu, tu kājas nostirinātu. - Viļums paņēma pilno pudeli un, pārgalvīgām acīm manī skatīdamies, lēja sev glāzē degvīnu.

- Ko viņi tev var pastāstīt? Kurpnieki...

- Viļum! - draudīgi iesaucās Peņķis.

- Neapvaino mūsējos!

- Mūsējos... - Viļums vienā ņēmienā izdzēra glāzi un nesaviebies sāka kraukšķināt zobos sīpola šķēlīti, - Mani pie savējiem neskaiti. Es jau tev esmu to teicis. Ja mani vecie zēni zinātu, ka es tagad lāpu dubļos sabristas tupeles, viņi nospļautos par mani, un viņi pareizi darītu...Tu Norvēģijā esi bijis? - Viņš pēkšņi pagriezās pret mani. - Nē? Nu skaidrs. Bet ne jau Norvēģija te galvenais. Galvenais ir tas, ka es neesmu kurpnieks, un to tev vajadzētu aizlikt aiz auss.

- Bet zoļādas tu no Reiņa zodz vairāk par mums visiem un kreiso preci taisi. Pasaki tu man, - Peņķis pacēla lielu spalvainu dūri, - kad naudu tu stūķē ķešā, vai tad tu kādu brīdi atceries, ka par taviem jūrnieku stāstiem neviens tev nav maksājis?

- Es drīz no jums aiziešu. Pavisam drīz un uz visiem laikiem. Kaut vai par naktssargu ostā, bet kur nu tev, āmurgalva, tādas lietas saprast. - Drūms un sabozies Viļums apklusa.

- Nevajadzēja mums ņemt viņu līdzi. - Peņķis taisīja vaļā otro pudeli. - Es vēl neesmu redzējis tādu cilvēku, kuram viņš nebūtu sabojājis garastāvokli. Andž! - Viņš pagriezās pret logu.- Pastāsti rakstniekam par sevi. Tu esi jaunākais no mums, tev arī jāsāk.

Puriņu Andžs pasmaidīja. Viņa seja kļuva daudz jaunāka un mulsuma tajā bija atliku likām. - Ko tu blēņojies. Kas es par stāstītāju, un vispār - tu taču nedomā nopietni par to stāstīšanu un rakstīšanu...

- Tas, ko es domāju, nav tava darīšana. Stāsti!

Andžs vel aizvien smaidīja. - Man nav ko stāstīt. Es savu kāju par dzimteni un Mildu neesmu atdevis. Karā, paldies dievam, neesmu bijis...

- Muti, zīdaini! - Peņķis trieca ar spalvaino dūri pa galdu. – Karā!... Atradis ar ko lepoties. Toties cietumā tu esi sēdējis. To jau katrs gan nevar atļauties...

Andžs piecēlās. Ejot pēc mēteļa, smaids viņa sejā bija sastindzis sāpīgā grimasē. - Peņkis ir cūka, - sniedzot roku, viņš teica skumjā, nogurušā balsī. - Varbūt karš viņu par tādu padarījis, bet daudzreiz man kauns... Ka esmu viņam pateicību parādā... Ka arī tādi karojuši par... par mūsu zemi. Ar labvakaru!

Mēs visi dzirdējām, kāpa viesnīcas skanīgo gaiteni aizkliboja Pūriņu Andža soļi.

- Vai kā šitos pārgudros vajadzētu mācīt! Cietumnieks, bet paklausies, ko viņš runā! Reini, - Peņkis drebošiem pirkstiem sniedza mazajam vīrelim glāzi, - Kā tur ar viņu bija, ar to cietumu?

Varbūt no izdzertā degvīna, varbūt spuldzes spilgtā gaisma bija vainīga, bet Reiņa debeszilās acis bija kļuvušas blāvas kā pērlenes, - He, he, gatavā muļķība. No viena gala līdz otram. Ar šo pašu Laimu viss arī sākās. - Reinis izslēja spico zodiņu un labpatikā to berzēja ar plaukstu. - Toziem viņš strādāja meža cirsmā. Laiduši kokus. Nu un vienvakar, šito lietu viņš man kādreiz izstāstīja, he, he... Jā, un vienu vakaru šis zvana uz pastu - vai nav pienākusi vēstule. No Laimas, saprotams. Briesmīgi esot gaidījis. Ne īsti strādāt, ne dzīvot varējis, nu muļķa puika! Bet pastā atbild - jā, Puriņu Andžam vēstule esot gan. Un šis, trakais, ne nociesties līdz rītam, nekā. Ielec gruzovikā un aiziet, bez atļaujas, saprotams. Bet kas šim var dot atļauju, ja šofera tiesību nav? Joņojis kā negudrs. Pastā saņem vēstuli un atpakaļ. Bet atpakaļceļā, cits jau tur nevarēja iznākt - baļķu mašīnai virsū - gan! He, he... Bleķi un misiņi pa gaisu...

Kaut gan, ja skaita „pēc saules”, kārta dzert bija Viļumam, mazais Reinis izdzēra degvīnu un neaizkodis smiedamies skatījās Penķī.

- Tā, un slimnīcā kāju nost. Labi, ka pats palika dzīvs, bet tiesas pristavs stāv aiz durvīm un gaida, kad izveseļosies. Kā tu domā - par mašīnas salaušanu neviens tevi neglaudīs. Un tā - trīs gadi. He, he... - Acis piemiedzis, Reinis labpatikā berzēja zodu un skatījās Peņķī, kā uzslavu gaidīdams.

- Jā, - Peņkis smagi nopūtās, - Tādu muļkību dēļ pazaudēt kāju...

- Skaidrs, ka muļķības dēļ. Bet tas vēl nav viss, he, he, iekšas var sabeigt, ja pateikšu pašu trakāko lietu, - tā vēstule nemaz nav bijusi no Laimas. Kur nu... Laimas mazais brālelis atradis Andža adresi un vēstulē sazīmējis visādus ķēmus - zemūdenes un lidmašīnas, un zaldātus... Andžs pats man stāstīja, he, he, he... Bet Laima, pats saproti, sievišķis vien ir, ne tur kāda mīlestība, nekā. Aiz žēluma šo apprecēja. Es saku, kāda tur mīlestība...

- Riebeklis, ne kurpnieks, - Viļums it kā pamodās no snauda.- Tu dzirdi rakstniek? - smagi elsdams, viņš rādīja ar pirkstu uz Reini. - Tagad tu redzi, kādi mūdži vēl dzīvo uz pasaules?

- Jā, - Peņķis pacēla lielo dūri un trieca pret galdu. Apgāzās pudele, bet neviens to vairs nepacēla - pudele bija tukša. - Jā, Reini, tu esi riebeklis, un neko citu no tevis arī nevarēja gaidīt. Viļumam taisnība. Sievu tu man atvīli? Pārmānīji pie sevis? Atbildi, tu, lupatu kaudze!

Brigadieris Reinis tagad skatījās tikai manī. Mazs, sarāvies, gaišām, izbalējušām acīm. Lai nebūtu jāredz viņa šaurā, savītušam ābolam līdzīgā seja, es izņēmu no čemodāna mājām domāto konjaka pudeli, nodzēru pāris krietnu malku tāpat no pudeles un pasniedzu to tālāk Viļumam.

- Tagad tu izliecies svētāks par Jēzus mazo pirkstiņu, tagad tu gandrīz neko nezini? Andžu Laima apprecēja aiz žēlastības? Tā tu teici? Bet kāpēc mana Milda aizgāja pie tevis? - Saniknotais Peņkis mēģināja piecelties, bet smagā protēze viņu traucēja, un viņš saguma pāri galdam. - Visu karu viņa mani gaidīja un mīlēja, visus tos gadus un arī vēlāk, kad es pārnācu ar vienu kāju. Taisnība, es daudz dzēru, brīžiem kāvos, taisnība Andžum - es esmu cūka, gan es tam katordzniekam vēl parādīšu par to zemes atbrīvotāju, bet kas tu esi, Reini? Milda pie tevis aizgāja tādēļ, ka tu nedzer. Ne jau tādēļ, ka Tev abas kājas. Mildai par to nospļauties. Tu nedzer, tu nekaujies... Kur tev, vārgulim, kauties... Mana Milda tevi pagultē iebāzīs, pamēģini tikai.- Peņkis paskatījās uz konjaka pudeli, bet Viļums paņēma no galda plastmasas aizbāznīti, aiztaisīja pudeli un iebāza to sev kabatā.

- Tā, Reini, es domāju. Un vēl es domāju, ka beigu beigās es tevi iemācīšu dzert. Jau tagad tu vairs neatsakies, un pienāks diena, kad mēs būsim uz vienas strīpas. Es tevi pieradināšu kā kaķi pie sinepēm. Tu dzirdi, brigadieri? Un tad Milda nāks atpakaļ pie manis, pie sava likumīgā vīra. Es savu kāju esmu atdevis par...

- Rakstniek, - it kā gaiņādams uzbāzīgu odu Viļums pacēla roku. - Triec tos pasaules brūtgānus ratā. Paņem aiz apkakles un svied ārā. Es viņus pazīstu - svied ārā. Man ar tevi nopietna runāšana.

Sīkais vīrelis piecēlās pirmais. Uzlika cepuri, pacēla no grīdas Peņķa nodriskāto portfelīti un, sabāzis tajā tukšās pudeles un neapēstās uzkodas, satvēra Peņķi aiz padusēm.

- Ejam, - viņš teica. - Ejam, Peņķi. Mēs kungiem neesam pietiekami smalka kompānija.

Pie durvīm viņi apstājās. Peņķis ar kreiso roku aptvēra brigadiera plecus. - Eh, tu nejēga, Reini. Ja tu zinātu, kā man riebjas tev pieskarties, bet viens līdz mājām es netikšu. Bet tu, - viņš nicīgi savieba lūpas, tu nekāds īstais rakstnieks neesi. Neviens tevi nepazīst, neviens nav lasījis tavas grāmatas. Sprukstiņš, vairāk nekas. Ar kurpniekiem dzer kopā šņabi!... Vai īsti rakstnieki tā dara? Lauķis tāds... - Un viņi aizgāja, viens otru balstīdami, un es nezinu vai viņi tonakt vēl runāja par Mildu vai ne.

Istaba kļuva klusa un nemīlīga. Ja pie galda nesēdētu vecais jūrnieks Viļums, ja gaisā nešūpotos izsmēķēto papirosu dūmu blāķis, gandrīz neticami liktos, ka pirms mirkļa te skanēja Peņķa un Reiņa balsis, ka pirms pusstundas no šejienes aizgāja Pūriņu Andžs... Aizgāja trīs dzīves, trīs kurpnieki. Bet ceturtā dzīve sēž pie galda un pētī mani uzmanīgi, vērīgi un ilgi. Tad beidzot viss ir izlemts.

Viļums piecēlās un izvilka no kabatas aizsākto konjaka pudeli.

- Noliec kaut kur. Šovakar pietiks. Mums vēl tāls ceļš priekšā..

- Ak tā? - es teicu.

- Tikai pašā sākumā mums jānoskaidro viena lieta. - Viļumam bez rēcošās balss bija vēl viena neatkārtojama īpašība - viņš prata savilkt pieri tik niknās krunkās, ka bail bija uz viņu skatīties.

Es gaidīju.

- Man ir skaidri un gaiši jāzina, ko tu par mani domā. Tas ir, nevis ko tu par mani domā, bet kas es esmu - jūrnieks vai kurpnieks.

- Jūrnieks, - es. teicu. - Protams, ka jūrnieks.

Es iebāzu pudeli kabatā, uzliku cepuri, un mēs būtu varējuši iet, ja Viļumam nebijis vēl kas sakāms.

- Man šitā lieta ir pati nopietnība. Un, ja nu tu kaut kā, šā vai šitā, iztaisīsies par stulbeni vai muļķi, tad zini, sadot tev pa kaklu, man tas neko nemaksā.

- Protams, - es teicu, un mēs izgājām uz ielas.

Līdz Pārdaugavai mēs aizbraucām ar tramvaju. Pēc tam gājām pa līkumainām nomales ieliņām. Pretimnācēju bija maz, sāka līņāt. Spuldzes virs ielas lēni šūpojās vējā, un varbūt tādēļ man likās, ka Viļuma klibojošā ēna uz ietves mētājās no vienas puses uz otru. Kaut kur aiz zemajiem žogiem rūgti un asi smaržoja tikko zāģēta bērza malka. Izretis tālumā sasaucās suņi, kokos čabināja lietus, bet mēs tikai gājām - Viļums soli pa priekšu, es aizmugurē. Vienbrīd mani pārņēma aizdomas, ka mazajai ieliņai nekad nebūs gala, ka tā iestiepjas kaut kur ļoti tālu - pāri pļavām, izlokās cauri Jelgavai un kā maza tērcīte izsīkst kaut kur pie Grobiņas vai Liepājas... Tomēr ieliņa izrādījās daudz īsāka, tā notrūka kā pavediens pie mazas koka mājeles. Viļums izņēma no kabatas vārtu atslēgu, un mēs bijām atnākuši.

Ievedis mani tumšajā pagalmā, Viļums ar elkoni man iebakstīja sānos, - Tu pastāvi te. Es tikai sameklēšu sveci.

Kaut kur pavisam tālu debesīs baloja Rīgas uguņu atblāzma, bet te bija tumsa, tuvas, pielijušas pļavas smarža un melns klusums.

Nograbēja durvis, iečīkstējās Viļuma protēze, un pēc brīža mēs jau stāvējām pie maza malkas šķūnīša. Tādi malkas šķūnīši ir katras pilsētas nomalē. Viļums visu laiku klusēja. Klusēdams atslēdza durvis, klusēdams aizdedzināja sveci un, kad mūsu acis ar tumsu jau bija apradušas, klusēdams skatījās manī. Pēc tam viņš nolika sveci uz malkas skaldāmā kluča, un mazā šķūnīša kakti piebira ar drebulīgām ēnām.

Cauri lietus čaboņai es dzirdēju Viļuma smago, sēcošo elpu. Kaut kur pāri jumtam aizskrēja kaķis savās naktsgaitās, švirkstēdams sveces liesmā sadega odam līdzīgs kukainis ar garām kājām, un, lai pārtrauktu šo sasodīto klusēšanu, es ieminējos, ka nenāktu par ļaunu apsēsties.

- Apsēdies gan, - Viļums čukstēja. - Apsēdies, citādi tas, ko es tev izstāstīšu... Pagaidi, vai tu man vari parādīt kādu papīru, ka tu patiešām esi rakstnieks?

Pārmeklēdams kabatas, es vispirms atradu konjaka pudeli. Mēs to nolikām uz kluča blakus svecei. Ar pasi Vijumam nepietika.

- Pase ir katram kurpniekam, - viņš teica. - Es tev gribu parādīt vienu tādu lietu... tādēļ tev nevajadzētu ņemt ļaunā, ja es te rakājos pa taviem papīriem.

- Nekas, nekas, vai tad tu esi sliktāks par citiem?

Viļums brīdi stāvēja sabozies un neuzticīgs, bet tad pacēla sveci un, pagājis pāris soļu tālāk krēslainajā kaktā, klusi teica: - Skaties!

Es skatījos. Ilgi. Ilgi tādēļ, ka plīvojošās liesmiņas gaisma izrāva no tumsas tikai atsevišķas, man pavisam negaidītas un neizprotamas kopējas ainas detaļas: akmens - pelēks un graudains, enkurs, ķēdēm apvīts, it kā lidmašīna, it kā krusts... Krusts? Viegli ar pirkstu galiem es taustīju cirtņa atstātos izciļņus aukstajā akmenī.

- Viļum, - es teicu, - tas ir kapakmens. Kāds cilvēks to ir gribējis uzstādīt kapos. Varbūt tas kādreiz jau ir bijis kapos, jo...

- Tas nav kapakmens, bet piemineklis. Pie-mi-nek-lis, - svinīgi un lēni viņš šo vārdu atkārtoja pa balsienam. - Un, ja kāds cilvēks to kādreiz kaut kur ir gribējis uzstādīt, tad tas cilvēks esmu es - Viļums Lankasjēkulis.

Es paņēmu sveci no Vijuma Lankasjēkuļa un vēlreiz uzmanīgi apskatīju masīvo laukakmeni. Krusts un enkurs, apvīti ar smagu ķēdi, - sensenā emblēma, kuru es tik bieži esmu redzējis ietetovētu uz jūrnieku krūtīm un pleciem. Akmeņkalis bija strādājis godīgi - mana dzirde vairs neuztvēra tikai lietus lēno grabināšanu uz jumta. Man likās, ka es ar visu augumu sajustu naksnīgas jūras čaboņu, redzētu tālu, vizošu mēnesstiltu un daudzus vienkāršus pieminekļus, izkaisītus pa mūsu Latvijas jūras piekrasti. Klusi un vientuļi kāpas galā tie pārlaiž gan vētras, gan bula laiku, skarbi un nerunīgi glabājot to vīru piemiņu, kuriem tie uzcelti.

Es gribēju izlasīt akmenī iekalto uzrakstu. Šķita, ka sārtā bluķa sāni noraso liesmiņas kvēlē, - pārāk ilgi es burtoju un liku zilbi pie zilbes, līdz manā apziņā lēni sarindojās seši vienkārši vārdi:

Tev, draugs, kā bija apsolīts. Viļums.

Viļums izņēma man sveci no pirkstiem un nolika to uz kluča līdzās konjaka pudelei. Skopā gaisma meta melnas ēnas viņa niknajā pierē.

- Es tevi atvedu uz šejieni, lai tu man palīdzētu, - viņš teica. - Man ir tāda nojaušana, ka tu to varētu. Kā tev liekas?

Man bija izkaltusi mute, un es iedzēru pāris malkus.

- Taisnību sakot, es vēl neko īsti nesaprotu, - es teicu.

- Tā jau ir, - Vijums domīgi piekrita. Smagi nopūties, viņš nedaudz ieņēma no pudeles un, manī neskatīdamies, iesāka stāstīt aprauti un steidzīgi, pārlēkdams laikam un sīkumiem.

- Trīsdesmit septītajā mūsu „Monika” noštrandēja pie Norvēģijas. Bija sniegputenis, plāja kā ar slapjām lupatām. Acis nevarēja attaisīt, un ko tas būtu līdzējis, ja acis vaļā? Tāpat neko redzēt - nakts. Mēs ar Jāni iebirām ūdenī tieši no klāja. Peldējām, viens pie otra turēdamies, visu nakti. No krasta ne smakas, bet spēka vairs nav ne man, ne Jankam. Patiesībā man vēl kaulos kaut kas bija atlicis, bet ar Janku - cauri. Visu ko izdomājos. Par dzīvi, par Janku, kas turējās pie manis, bikšu jostā ieķēries. Pats saproti, bikšu sprādzi attaisīt - špickas lieta, vienam būtu vieglāk, tā es uz beigām domāju. Ne tu man brālis, ne švāģeris. Īsts slepkava, tā es domāju par Jāni, - pats jau gatavais mironis, bet otru vaļā nelaiž. Kādēļ viņš mani rauj dzelmē, ar kādām tiesībām? Visu ko izdomājos... Par vīriem, kuri nepaspēja nolēkt no kuģa, par jūras dibenu, par slīkoņiem, kas valstās starp apglumējušiem akmeņiem...

Pret rītu pamanīju klinti. Viļņi gāzās uz krastu, rēkdami kā balti lāči. Ja trieks pret akmeņiem - nāve tā vai tā. Kā tu domā, - Viļums pagrieza seju pret mani.- Kā tu domā - kur jūrnieks grib nomirt? Jūrā vai uz zemes? Kaut arī šī zeme nav nekāda zeme, bet radžaini klinšu bluķi. Nu? Uz zemes, rakstniek! Bez zemes cilvēkam dzīvot grūti, bet nomirt bez zemes vēl grūtāk... Tā mēs toreiz izlēmām.

Jankam nepalaimējās. Viņš uz radzēm satrieca galvu, es tikai kāju. Kāju var noņemt, un vēlāk noņēma arī, bet ar galvu ir citādi.

Divas dienas mēs gulējām uz apsnigušajām klintīm. Janka visu laiku runāja tikai par saviem bērniem. Par bērniem vien, it kā sievas viņam nemaz nebūtu. Vēlāk viņš tikai vaidēja. Vaidēja tik briesmīgi, ka man sirds kāpa ārā pa muti, un tad es viņam to apsolīju. Tagad tu saproti?

- Ko apsolīji?

- Nu pieminekli. Es redzēju, ka Jānis nav dzīvotājs, žēl man viņa sametās.

„Jāni,” es teicu, „tu nebēdājies. Es šito tā neatstāšu. Es - uzcelšu tev pieminekli uz šīs nolādētās klints. Lai cilvēki redz un zina, kaut vai pēc simt gadiem saprot, kas tu biji par vīru. Es to izdarīšu.”

Jānim murgi tā kā pārstāja. „Tu patiešām to izdarīsi? Viļum, es zinu, ka tu to izdarīsi, vai ne?”

Kad atbrauca norvēģu zvejnieki, Jānis jau nebija vairs starp dzīvajiem.

No šķūnīša kakta klusēdams manī vērās iesārta laukakmeņa piemineklis. Uz jumta klusi grabināja lietus. Viļums klusēja.

- Vai sen jau viņš te stāv?

- Drīz būs divi gadi.- Viļums ilgi un grūti cēlās augšā no malkas klucīša,

- Nu ja... - es teicu.

Pa šķūnīša šķirbaino sienu spiedās iekšā rītausmas pelēkā gaisma.

- Tagad tev vajadzētu uztaisīt tādu lūgumrakstu, kur viss būtu gaiši un skaidri uzrakstīts. Par Norvēģiju, par Jāni, tā, lai viss ir kā uz delnas, kur sūtīt un kā...- Zem Viļuma niknās pieres manī skatījās divas samulsušas acis.

Un es ķēros pie rakstīšanas. Tas bija grūtākais un sarežģītākais darbs, kādu es jebkad esmu darījis. Viļums ilgajos gados vairs īsti neatcerējās, vai Jāņa uzvārds bija Sakne vai Sieksta. Vienubrīd viņam pat likās, ka pareizāk būtu rakstīt - Saksis. Bet arī par to viņš nebija īsti pārliecināts. Vēl Viļums nekādi nespēja atsaukt atmiņā to rajonu, kur trīsdesmit septītajā gadā štrandēja „Monika”, bet Norvēģija jau nav nekāda Amerika, viņš teica.

Pieminekļi ir dažādi. Ir tādi, kas pastāv gadsimtiem ilgi, ir tādi, kurus nekad neuzceļ, ir arī tādi, kas glabājas malkas šķūnītī.

Kad mēs atvadījāmies, Viļums Lankasjēkulis stāvēja savas mazās būdeles vārtos un bija pārliecināts, ka no kurpniekiem nu viņš beidzot tiks vienreiz vaļā uz visiem laikiem, jo piemineklis Jānim ir izkalts, bet lūgumraksts par tā uzstādīšanu uzrakstīts...

 

Jaunā Gaita