Jaunā Gaita Nr. 78, 1970

 

Aina Siksna

BEKETS RUNĀ LATVIEŠU TAUTAS SVĒTKOS

 

Tā kā trimda ieilgst kā norāda Platā un Gaŗā pētījums par dusošo Laimu un snaudošo Dēklu kas savā dievišķīgā visspēcībā, nespēcībā, bezspēcībā no saviem augstumiem ne visai bet tomēr ko var apšaubīt ka trimda gan drīz izbeigsies un sāksies baltas dieniņas, tik baltas, tik baltas ka liekas vēl arvien baltas tik baltas bet negaidīsim no otras puses Stromberga nenobeigto mēģinājumu rezultātus, negaidīsim rezultātus kas publicēti Meringenas akadēmijā kur visai skaidri aprādīts, norādīts uzrādīts kā šis eksperiments nepublicēto eksperimentu rezultāts Stromberga vainagotais kas norādīs, aprādīs, izrādīs bet negaidīsim turpinājumu kur būs vēl skaidrāk nenobeigts un norādīts nezin kāpēc Stromberga nenobeigtais kas no otras puses pretēji pretējiem uzskatiem, ka īsi sakot par spīti latviešu panākumiem aviācijā, aritmētikā un aerodinamikā aukstums ir pieņēmies un tai pašā laikā par spīti panākumiem basketbolā, barvedībā, balalaiku spēlēšanā, panākumiem aviācijā un navigācijā īsi sakot es atkārtoju ka tai pašā laikā aukstums pieņemas par spīti navigācijai es atkārtoju navigācijai nezin kāpēc tai pašā laikā temperatūra krītas es atkārtoju temperatūra krītas kopš pēdējiem dziesmu svētkiem tīrs zaudējums divi sprīži simt gramu pa purna tiesu apmēram gandrīz apaļos skaitļos nezin kāpēc tie ir fakti un ņemot vērā no otras puses to kas ir vēl nopietnāk ka pie gaismas apgaismošanas apgaismības neved Stromberga pētījumi kas rāda vēl nopietnāk kā redzam Stromberga nenobeigto pētījumu rezultātā ka zeme un jūŗa skaidrais ūdens sasalst no temperatūras krišanās un ledus pieņemas stiprumā un aukstums t.i. temperatūras krišanās es atkārtoju negaidīsim par spīti navigācijai un baltām dieniņām un dusēšanai un Laimai negaidīsim uz nenobeigtiem rezultātiem neapsāktiem īsi sakot es atkārtoju neapsāktiem par spīti navigācijai aukstums pieņemas neatvairāmi nenobeigtie darbi sals un ledus par spīti aviācijai taču negaidīsim jeb īsi sakot...

Jaunā Gaita