Jaunā Gaita nr. 95, 1973

Mākslinieks Ansis Bērziņš(dz. 1913.g. Rīgā), 731 Bonfoy,Colorado Springs,Colo.80909, USA. Zīmēta, iespiesta 1949.g. Īpašnieki J.un E.Pon tagi, Pensilvēnijā, ASV.

 

Mākslinieks Ansis Bērziņš (dz.1913.g. Rīgā), 731 Bonfoy,Colorado Springs, Colo.80909,USA. Zīmēta 50-to gadu sākumā. Īpašnieks Ēris Antons, Kalifornijā, ASV.

 

RICHARDA ZARIŅA BALVA

Grāmatzīme ir "mini-grafika", kuru mākslinieki veidojuši, visbiežāk litografijas, cinka klišejas, kokdzēluma vai linogriezuma technikā. Ielīmēta grāmatas iekšējā vākā, grāmatzīme, saukta arī ex libris, kļūst par rotājošu īpašuma zīmi. Mūžību alkstošajam grāmatas īpašniekam, grāmatzīme ir plāksteris pret nebūtības bailēm, jo jau senie romieši rakstīja: Littera scripta manet (rakstītais burts paliek). (G.A.)

Richards Zariņš (Zarriņš) 1869 - 1939, ir pirmais zināmais latviešu mākslinieciskās grāmatzīmes darinātājs (1897.g.). Tā kā Zariņš bija izcils grafiķis un viņa piemēram radās daudzi sekotāji mākslinieku aprindās - balva ir nosaukta Richarda Zariņa vārdā. Mākslas vēsturnieki Latvijā nesen bija apzinājuši jau 74 Zariņa zīmētas grāmatzīmes. Iecienīti grāmatzīmju mākslinieki Latvijā reiz bija Niklavs Strunke, 1894 - 1966, un Sigismunds Vidbergs, 1890- 1970, - katrs darinājuši vairāk nekā 50 grāmatzīmes. Viņu darbība šai grafikas nozarē pēc Latvijas atstāšanas 1944.g. traģiski apsīka, ko vismaz daļēji varam saistīt ar vispārēju šī žanra norietu Rietumu pasaulē, kur beidzamais grāmatzīmju uzplaukuma periods iezīmējās starp abiem pasaules kaŗiem.

Latvijā tagad darbojas aktīvi grāmatzīmju "fanatiķi". Piemēram, Aleksējs Jupatovs, dz. 1911.g., grāmatzīmes Rīgā zīmē jau kopš 1928.g. un Otto Mednis, dz. 1925.g., beidzis Mākslas akadēmiju 1952.g. Katrs uzzīmējuši vairāk nekā 600 grāmatzīmes.

Grafiķis Pēteris Upītis, dz. 1899.g., Richarda Zariņa skolnieks, savukārt izaudzinājis jaunu "ekslibristu" paaudzi. Upītis grāmatzīmes daudz propagandējis arī savos rakstos Padomju Latvijas periodikā.

Līdzīgi 20-os gados šo darbu veica Visvaldis Penģerots. Starp aktīviem grāmatzīmju entuziastiem Latvijā vēl minami Dzidra Ezergaile, Gunārs Krollis, Dainis Rožkalns, Zigurds Zuze un daudzi jaunie.

Richarda Zariņa balva nodibināta pie žurnāla Jaunā Gaita, lai dokumentētu un iepazīstinātu latviešus un sveštautiešus ar šīs īpatnās grafikas nozares meklējumiem un sasniegumiem latviešu mākslā. Richarda Zariņa balva dibināta cerībā vairot profesionālu interesi un sacensības garu mākslinieka vidū. Tas panākams, rīkojot grāmatzīmju izstādes, rosinot grāmatu īpašniekus un bibliotēkas griezties pie māksliniekiem ar saviem pasūtinājumiem, rodot sabiedrības atbalstu un atzinību latviešu māksliniekiem un neļaujot tautas radošiem spēkiem izzust svešumā pasaules tautu tūkstotī.

Richarda Zariņa balvas komiteja kā bezpeļņas, nepolītisks pasākums, cer sasaistīt latviešu māksliniekus pasaules tālēs, rodot profesionālas informācijas izmaiņas iespējas.

Richarda Zariņa balvas ietvaros par latviešu grāmatzīmēm atzīstam visus šī veida darbus, kuŗiem tiešs sakars ar Latviju un latviešu mākslas un kultūras pasauli neatkarīgi no mākslinieka tautības, dzīves vietas un pavalstniecības.

Richarda Zariņa balvas žūrijas komisijas sēdē Sanfrancisko pilsētā, piedaloties Ivaram Hiršam, Raimondam Slaidiņam, Raimondam Staprānam un Gvīdo Augustam - Richarda Zariņa balvu 1973. gadam piešķīra Jurim Soikanam (Vācijā) un Otto Mednim (Latvijā). Goda rakstus piešķīra Ansim Bērziņam (ASV), Gunāram Jurjānam (Austrālijā) un Vilim Krūmiņam (1891- 1959).

Richarda Zariņa balvas komiteja turpinās agrāk darinātu grāmatzīmju dokumentāciju un iespēju robežās šos darbus reproducēs žurnālā Jaunā Gaita. Lūdzam iesūtīt grāmatzīmes, pēc iespējas minot mākslinieka vārdu, adresi, techniku, laiku un vietu, kad darbs darināts un īpašnieka dzīves vietu. 1974.g. balvas sacensībai iesūtāmi tikai darbi (2 eksemplāros), kas darināti kopš 1972.g. 1. janvāŗa resp. beidzamo divu gadu laikā. Iesūtīšanas termiņš: 1974.g. 15. marts. Tuvāka informācija sekos.

G.A.

 

Mākslinieks Otto Mednis (dz.1925.g.Valmierā). Rīgā, Latvijā.
Kokā grebta 1972.g.
Īpašnieks Gunārs Liekniņš, Rīgā, Latvijā.

 

 

Mākslinieks Vilhelms (Vilis) Krūmiņš (1891 - 1959).
Zīmēta 1942.g. Rīgā.
Īpašnieks A. Zariņš, Austrālijā.

Mākslinieks Aleksejs Jupatovs (dz.1911.g. Rīgā).
Rīgā, Latvijā.
Zīmēta 1961.g.
Īpašnieks Dr. Evalds Ezerietis, Rīgā.

Mākslinieks Gunārs Jurjāns (dz.1922.g.Rīgā),
42 Linden Avenue, Heidelberg, Vic. 3084, Australia.
Zīmēta, iespiesta 1954.g.
Īpašnieks Melburnas Latviešu biedrības bibliotēka, Austrālijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mākslinieks Juris Soikans (dz.1920.g.Ludzā),
46 Dortmund, Baeumerstrasse 8, Germany.
Iespiesta 1947. g.
Īpašnieks aktieris E. Upermanis.

 

Mākslinieks Otto Mednis(dz.1925.g.Valmierā),
Rīgā, Latvijā.
Kokā grebta 1959. g.
Īpašnieks Pauls Mežulis, Rīgā, Latvijā.

Aleksejs Jupatovs. Zīmēta 1970. g. Rīgā

Jaunā Gaita