< JG 97 Jaunā Gaita   JG 99 >

19. GADA GĀJUMS

98. numurs

1974. GADS

Tiem, kas nespēkā žņaudz dīkas rokas,

Tiem, kas dzerdami zvalstās pa krūmiem,

Tiem, kas brāzdami cilvēkus satriec, -

Jā, tiem izgaist kā miglai, kā dūmiem!

Ilgas allaž rod dzīvības zaļumu,

Pieder cerībai - vasaras svārki;

Dzīvos tauta un sīkstumu audzēs,

Kūkos dzeguze, klidzinās stārķi.

S A T U R S

2  Gvīdo Brūveris, Variācija temai „Pie pilnas bļodas draugu daudz"
3  Gunars Saliņš, Bezgala spoguļi
21  Inārs Zvirgzdiņš, Melnbaltā krāsainība
27  Ausma Jaunzeme, Pasaka
30  Laima Kalniņa, Naktij
31  Gunars Saliņš, Rīgā vecpilsētā
31  Aina Zemdega, Seno pionieŗu sētā
32  Valda Dreimane, Dīvainās saistības
34  Litfi Ezkeka dzejoļi
35  Teodora Kalifatidesa dzejoļi
37  Vavas Sturmeres dzejoļi
39  Richards Rīdzinieks, Apakšīrnieka noslēpums
40  Richards Rīdzinieks, Sākuma gadu illūzija
43  Miķelis Bukšs, Seno latgaļu izplatība austrumos no tagadējās robežas
50  Gunars Irbe, Ķelnes memoriāli
54  REDZES APLOKĀ
56  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
58  TEĀTRIS:  Kārlis Freimanis, Brechta sasniegumi vēsturiskā perspektīvā
60  ATBALSIS
        Lidija Dombrovska-Larsena, Sienu dekori un sīkplastikas
        A.I., Drusku neparastāki zviedri
62  LASĪTĀJU VĒSTULES
63  CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA
64  GRĀMATAS
        Pāvils Vasariņš, Dziesma, dziesma, latvju dziesma...
           Andrejs Eglītis, Audiet mani karogā sarkanbaltisarkanā
        Dažos vārdos
        Hamilkars Lejiņš, Par cilvēku attieksmēm un cilvēcību
           Stāsti. Rīgā: Liesma, 1971. un 1972
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss, Ilze Šedrika

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita