Latviskā Mantojuma Fonda sarīkojums

P Ē C P U S D I E N A
D Z E J A I

svētdien, 2000. gada 19. martā pl. 13.00
Trimdas draudzes zālē, 58 Irving St., Brookline, Mass.
 

Piedalās dzejnieki:

Voldemārs Avens
Rita Gāle
Maija Meirāne
Sarma Muižniece
Inese Račevska
Gunārs Saliņš
Marija Urnežus
Vada: Nora Kūla

Sekos tikšanās ar dzejniekiem pie vīna glāzes un kafijas tases.

[atpakaļ]