2000. g. 19. septembrī

Esiet sveicināti, LaRAs biedri un atbalstītāji!

Vasaras darbi tikko pabeigti, prieki izbaudīti un jau rudens klāt!

Ir laiks atkal pienācis jums ziņot par LaRAs darbību, kā arī dažas piezīmes par manām vasaras nodarbībām.

Vispirms jāpiemin no mums mūžībā aizgājušos: Jāni Gorsvānu un Jāni Vanagu. Lauras vārdā izsaku visdziļāko līdzjūtību viņu ģimenēm un piederīgiem.

Daudzi saņēma šīs sēru vēstis Toronto dziesmu svētku rakstnieku cēlienā, kuŗā piedalījās vairāki mūsu apvienības biedri.

LaRAs biedre Ingrīda Vīksna vadīja rakstnieku cēlienu "Starp vakardienu un rītdienu". Piedalījās mūsu apvienības visiem pazīstamie rakstnieki un dzejnieki Ilmārs Bastjānis, Rita Gāle, Indra Gubiņa, Lolita Gulbe, Laima Kalniņa, Tonija Krūka, Ivars Lindbergs, Maija Meirāne, Inta Purva, Inese Račevska, Rūta Rudzīte, Aina Zemdega un Kārlis Zvejnieks.

Rakstnieku vakarā arī piedalījās jaunie dzejnieki Uldis Balodis un Jānis Kļaviņš, gūdami lielu klausītāju atsaucību. Mana vēlēšanās būtu, ar jūsu un valdes atbalstu iesaistīt šos talantīgos rakstniekus mūsu apvienībā!

Pēc rakstnieku vakara, LaRAs un Latviešu Preses Biedrības biedri pulcējās kopīgi īrētās viesnīcas telpās. Kanādieši bija gādājuši par uzkodām, bet LaRAs priekšniece pie robežas iegādājās citus atspirdzinājumus!

Nākamā rītā, pirmdien, 3. jūlijā, plkst. 10:00s notika LaRAs saiets (sk. K. Zvejnieka protokolu!). Iznāca iespēja satikties un pārrunāt svarīgus LaRAs jautājumus. Oļģerts Cakars bija atsūtījis kasieŗa ziņojumu, bet LaRAs Lapas redaktore Maija Meirāne ziņoja par LaRAs Lapas izdevumiem un arī paziņoja, ka darba slodzes dēļ, atsakās no LaRAs Lapas redakcijas.

Par Maijas Meirānes cītīgo un iedvesmoto darbu, visi klātesošie sirsnīgi pateicās. Es domāju, ka mēs kā apvienība varam izteikt lielu paldies Maijai par lielo, rūpīgo darbu. Par 50. LaRAs Lapas numuru esmu dzirdējusi tikai vislabākās atsauksmes.

Ilggadīgais LaRAs Austrālijas pārstāvis, E. Zaļums, iet "pensijā_". Izsaku sirsnīgu paldies Zaļuma kungam par viņa lielo darbu, uzturot LaRAs biedru sarakstus un kontaktu ar LaRAs priekšniecību.

Bet nu ir pienācis laiks runāt par kritisku un aktuālu jautājumu: vai LaRAs Lapa turpināsies iznākt? Manas domas ir, ka Latviešu Rakstnieku Apvienībai, kuŗas biedri ir rakstnieki un literātūras cienītāji, ir jāturpina šis izdevums, kur publicēt mūsu biedru rakstus, dzeju, kritiku, recenzijas un ziņojumus. Kā var latviešu rakstnieku organizācija pastāvēt bez sava žurnāla?

Vai kāds vēlas pieteikties uz LaRAs Lapas redaktora darbu? Esmu aicinājusi Julietu Rumbergu ar savu pieredzi Treju Vārtu žurnāla redaktores darbā nākt man palīgā izdot nākamo LaRAs Lapu! Viņa ir atsaukusies un ir ar mieru nākt palīgā. Kas vēl nāks palīgā? Lūdzu sūtiet savus rakstus uz manu adresi: 30 Sheila Court, Yorktown Heights, NY 10598 vai pa e-pastu: i.racevskis@worldnet.att.net

Sadarbosimies! Mudināsim viens otru! Rakstīsim, dzejosim, ziņosim, darbosimies!

Juris Žagariņš, darbīgais un uzņēmīgais LaRAs "tīmekļa" redaktors, ir ar mieru izdot "elektronisko" LaRAs lapu. Bet ja gribam saņemt "gliemežpastā" LaRAS Lapu cietos vākos ar lapām, ko var pašķirstīt, mums ir jāsaņemas un jāsadarbojas!

Ar lielu prieku varu paziņot, ka LaRĀ ir uzņemti jauni biedri: Marta Cakare. Maija Hinkle, Dagmara Igale, Ilze Raudsepa, Rūta Rudzīte, Rita Laima Krieviņa un Juris Žagariņš. Apsveiksim mūsu jaunos biedrus, kas ar savām spējām un talantiem bagātinās mūsu apvienību. Par goda biedru ievēlēja Latvijas valsts prezidenti un vairāku grāmatu autori, Vairu Vīķi-Freibergu.

Noslēgumā, gribētu īsi pastāstīt, ko pa vasaru esmu darījusi LaRAs labā, ko plānoju nākotnei un par pašreizējo darbību. Kā jau minēju, piedalījos Toronto Dziesmu svētku rakstnieku cēlienā un arī vadīju LaRAs saietu. Palika labs iespaids par mūsu labo sadarbību un draudzīgajām attiecībām. Bija jauki iepazīties un parunāties ar LaRAs biedriem, ar kuŗiem vēl nebiju satikusies.

Pēc Toronto Dziesmu svētkiem devos uz Katskiļu bērnu nometni. Vadīju latviskās apceres. Kaut nometnes vadība mazliet skeptiski pieņēma manus plānus mācīt nometniekiem, kā rakstīt dzeju, panākumi bija lieliski! Nometnieki ne tikai rakstīja dzejoļus kopdarbībā vai individuāli, bet arī skandināja uzrakstīto un publicēja savus dzejoļus "Nometnes taurē!" Gunārs Saliņš priecājās, viesojoties nometnē_: "Komandu dzejošana! Lieliski!" Mūsu jaunatnē mīt dzejnieku talants! Lietojot savu skolotājas pieredzi ar dažādiem vingrinājumiem un nodarbībām, mēs veicām kaut ko jauku un pacilājošu! Mūsu jauniešiem ir valodas spējas un talants, kar ir jāmudina uz darbību! Atbalstīsim mūsu jaunos rakstniekus un dzejniekus! Ja kāds vēlas "Nometnes taures" izdevumu, labprāt aizsūtīšu brīvu eksemplāru!

Uz vasaras beigām, piedalījos arī 3x3 nometnē Katskiļos, vadot literātūras ievirzi. Mūsu ievirzes mērķis bija iepazīties, pārrunāt un iedziļināties Gundegas Repšes prozā. Viesu lektores Helmi Rozankovskes (Rozankowsky), Bostonas Latviskā mantojuma priekšniece, un Sarma Muižniece-Liepiņa, mūsu LaRAs biedre un dzejniece, papildināja programmu ar saviem interesantiem priekšlasījumiem. Literātūras ievirze arī rīkoja "Elles ķēķa" literāro vakara programmu (sk. "Laiks", 2000.g . 16. septembrī). Kas par neaizmirstamu vakaru! Pateicoties visiem literātūras ievirzes dalībniekiem, 3x3 vakara programmas vadības lokam un skatuves māksliniekam Uldim Stepem, kas gatavoja Ņujorkas pilsētas nakts siluetu, izveidojās sevišķs vakars. Biju ļoti apmierināta, skatoties, ko var panākt ar domām, idejām, ierosinājumiem, ja sadarbojamies. Tanī vakarā ne tikai vārdi, bet mūzika un māksla apvienojās svecīšu gaismā, valodas vārsmās. Tanī vakarā piedalījās LaRAs biedri Voldemārs Avens, Rita Gāle, Sarma Muižniece-Liepiņa, Inese Račevska.

Un ko daru šodien? Mācu universitātē (Western Connecticut State University), vadu Ņujorkas draudzes Bronksas pamatskolu, brīvprātīgi lasu priekšā mazajiem bērniem šejienes bibliotēkā, piedalos Ņujorkas apkārtnes grāmatu pulciņā, gatavojos vadīt 3x3 literātūras ievirzes 3x3 nometnēs nākamvasar Smiltenē un Rucavā un nav par agru sākt gatavoties 2002. gada Čikāgas Dziesmu svētku rakstnieku cēlienam!

Vēlos arī paziņot, kur varam satikties!

30. sept. DV namā, Bronksā (Ritas Gāles 75. g. jubilejā)

26-29. okt. Portland, Maine (piedalos 18. g.s. lit. konferencē); mājās braucot varētu piestāties Bostonas apkārtnē

3.- 5. nov. Klīvlandē (skolotāju konferencē)

24.- 26. nov. Katskiļos, Ņujorkas draudzes lauku īpašumā

Ziemassvētkos Klīvlandē/Kolumbusā

Es no sirds vēlu visiem sirsnīgus sveicienus!

Sadarbosimies!

Visu labu vēlēdama,Inese Račevska

 


Inese Račevska
Latviešu Rakstnieku Apvienības priekšniece

Piezīme: Ja ir kādi labojumi, pielikumi, papildinājumi, maiņas, kļūdas, lūdzu paziņojiet! Lūdzu paziņojiet arī e-pasta adreses, kam ir!

[atpakaļ]