2000. g. 17. aprīlī

Yorktown Heights, NY

Pavasaris ir klāt! Esiet mīļi sveicināti, LaRAs biedri un LaRAs atbalstītāji!

Pa ziemu LaRAs valde un biedri ir darbojušies, un līdz ar to, man ir vairāki ziņojumi.

Vispirms, jāpiemin mūsu organizācijas biedri, kas aizgājuši mūžībā: Valija Ruņģe (dz. 1920. g. 12. martā Rīgā; mirusi 1999. g. 30. dec. Kalamazū; Knuts Lesiņš (dz. 1909. g. 28. martā Pēterpilī; miris 2000. g. 1. janvārī Mineapolē); Irma Grebzde (dz. 1912. g. 25. maijā Reņģē; mirusi 2000. g. 30. martā Toronto) un Tālivaldis Ķikauka (dz. 1929. g. 6. jūnijā Rīgā; miris 2000. g. 5. aprīlī Meaford, Kanādā). Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņu ģimenēm. Liels paldies Jurim Sileniekam, LaRAs priekšnieka vietniekam, kas uzrakstīja piemiņu rakstus gan par Valiju Ruņģi, gan par Knutu Lesiņu (sk. "Laiks" 2000. g. 22. janvārī.)

Paldies par jaunu biedru ieteikumiem! No Pārrunām ir pacēlušies jautājumi: 1) Vai LaRA grib mainīt statūtus un uzskatīt kandidātus no Latvijas? 2) Vai šie kandidāti varēs sadarboties ar "trimdas" rakstniekiem? 3) Vai viņi spēs samaksāt biedru naudu? 4) Vai mūsu biedriem, kas proponē Latvijas rakstnieku, būtu jāuzņemas atbildība par šī kandidāta biedra maksu?

Kad satikos ar savu vietnieku Juri Silenieku 31. martā, mēs pārrunājām šos aktuālos jautājumus. Juris saka: "Noskaņojums bija par LaRAs atvēršanu visiem, kas ir kvalificēti, neceļot ierobežojumus attiecībā uz mītnes zemi vai finansiālām spējām." Lūdzu turpiniet sūtīt ieteikumus! Pēc pašreizējiem statūtiem, LaRAs valde tad varētu apspriest, balsot, un aicināt apstiprinātos kandidātus LaRĀ. Līdz šim, ar biedru atbalstu esam pieņēmuši divus jaunus biedrus: literātūras zinātnieci Ilzi Raudsepu un dzejnieci-mākslinieci Dagmāru Igalu. Apsveicam jaunos LaRA biedrus!

Tuvojas XI. Latviešu Dziesmas svētki Toronto, Kanādā. Sarīkojums "Rakstnieku vakars", ko vada LaRAs biedre Ingrīda Vīksne, notiks svētdien 2. jūlijā, plkst. 19:00. LaRA kopā ar LPB (Latviešu Preses Biedrību), noīrēs lielāku istabu (tā saukto "svītu") Dziesmu svētku viesnīcā (Sheraton Centre, Toronto Hotel, 123 Queen Street West). Šī istaba būtu tikšanās un sanāksmju telpa LaRAs un LPB biedriem 2. un 3. jūlijā. LaRAs sanāksmi varētu rīkot pirmdien, 3. jūlija rītā, plkst. 9:00 vai 10:00. Kā Inta Purva man ir rakstījusi, tas atļautu vismaz 4 stundas pārrunām pirms Kopkora koncerta (pirmdien 3. jūlijā, plkst. 15:00). Telpas izdevumus LPB un LaRA varētu dalīt. Vietējie LaRAs biedri un preses biedri gādātu par uzkodām, kafiju un sulām. LaRAs valdei vajadzētu sagādāt stiprākos dzērienus (alu un vīnu) pie robežas, par daudz lētākām cenām.

Apsveicam Ingrīdu Vīksni 80. g. jubilejā šī gada 10. martā. Daudz baltu dieniņu! Un apsveicam jubilāri Ingrīdu Vīksni ar Ērika Raistera piemiņas fonda balvu, ko pasniegs laureātei 30. aprīlī Igauņu namā Manhatenā.

Apsveicam Mariannu Ieviņu! Šī gada martā ir iznākusi viņas grāmata "Rudenī brauksim mājās" (Mežābeles apgādā; 1999. g. Goppera fonda godalgots manuskripts).

Apsveicam Paulīni Zalāni ar šī gada Goppera fonda balvas saņemšanu par dzejas krājumu "Cilvēka ceļš" (izd. Latgales kultūras centrs)!

Ar sirsnīgiem sveicieniem un visu labu vēlēdama,

Inese Račevska

Inese Račevska

LaRAs priekšniece

[atpakaļ]