1999. g. 27. septembrī

Esiet sveicināti, LaRAs biedri!

Vēlos pateikties par jūsu uzticību mani ievēlot par LaRAs priekšnieci 1999.- 2000. gadam! Es uzņemos šo amatu, cerot uz jūsu palīdzību, ierosinājumiem un ieteikumiem. Vēlos pateikties Artūram Rubenim par viņa darbību un rosību iepriekšējā priekšsēža amatā, kā arī par viņa palīdzību un mudinājumiem man iesākot jauno darbu. Liels paldies!

Jaunā valdē arī ievēlēti Juris Silenieks (priekšnieces vietnieks), Oļģerts Cakars (kasieris), Julieta Rumberga (revidente). Lūdzu griezieties pie mums ar jūsu jautājumiem, ieteikumiem un padomiem.

Kad saņēmu ziņu, ka esmu ievēlēta par LaRAs priekšnieci, es atrados Katskiļu nometnē, Ņujorkas draudzes lauku Īpašumā. Izpalīdzēju Īkšķīšu bērnu nometnē lasot pasakas, vadot leļļu teātri, kā arī vadīju latviskās apceres 2. posmu Katskiļu vecāko bērnu nometnē. Lasījām latviešu pasakas un grāmatas, nometņotāji uzveda leļļu teātri, rakstījām "grāmatas", uzlabojām vārdu krājumus, minējām mīklas. Bērni nodarbojās ar latviešu valodu! Un galvenais -- viņiem patika!

Augustā vadīju literātūras ievirzi 3X3 nometnē turpat Katskiļos. Temats: latviešu sieviete literātūrā. Agate Nesaule un Kārlis Račevskis piedalījās kā viesu lektori. Atsaucība un piedalīšanās bija lieliskas. Katru rītu kopā ar vairāk kā 35 dalībniekiem pārrunājām Agates Nesaules, Vizmas Belševicas, Benitas Veisbergas pārdzīvojumu stāstus, gan arī Ritas Gāles, Astrīdas Ivaskas un Valda Dreimanes dzeju. Diskusijas bija saistošas, inteliģentas. Kāds dalībnieks no Latvijas nopriecājās: "Augstskolas līmenī!"

Tai pašā 3X3 nometnē rīkoju rakstnieku cēlienu. Ar Voldemāra Avena, Irēnes Avenas, Baiba Bičoles un Maijas Meirānes palīdzību, pieminējām mūsu aizgājušos biedrus: Ernestu Aistaru, Lūciju Bērziņu, Margaritu Kovaļevsku, Konstantinu Strodu. Maija lasīja referātu par Čiepas atmiņu grāmatām. Sekoja dzejnieku pašu dzejas. Kamīna telpas zāle bija pārpildīta. Latvieši godina savus rakstniekus!

3X3 iedvesma ir iedarbojusies. Ņudzersijas/Ņujorkas apkārtnē tiek nodibināta grāmatu lasīšanas pulciņš, kas vēlas lasīt gan latviešu klasiķus, gan šodienas latviešu rakstniekus, gan trimdā, gan Latvijā.

Kāpēc es jums stāstu par savu vasaru? Tāpēc, ka esmu pārliecināta, ka Latviešu Rakstnieku Apvienība ir spējīga atsaukties uz latviešu sabiedrības vajadzībām un vēlmēm un biedri var sadarboties kopīgā pasākumā. Šo pagājušo vasaru esmu novērojusi, ka gan jaunās, vidējās un vecākās paaudzes ļoti interesējās par latviešu literātūru un ļoti gribētu ar latviešu rakstniekiem/cēm iepazīties un sadarboties. Jaunieši juta lielu gandarījumu par to, ka kāds interesējās par viņu rakstiem un spējām!

Pārdomājot sekmīgo vasaras darbību, es esmu arī domājusi par saviem uzdevumiem un cerībām LaRAs priekšnieces amatā. Man šķiet, ka LaRAs uzdevums ir iesaistīt gan jaunākās, vidējās un vecākās paaudzes LaRAs darbībā.

I) Rīkosim rakstnieku darba grupas ("workshops").

a) Stāstīsim par mūsu radošo procesu.

b) Palīdzēsim citiem iesākt/atsākt rakstīšanas gaitas.

c) Atbalstīsim jaunākos rakstniekus.

II) Pieteiksimies darbā pie savām vietējām latviešu skolām un vidusskolām.

a) Iepazīstināsim jauniešus ar mūsu darbiem un grāmatām.

b) Lasīsim, stāstīsim par rakstnieka dzīvi un rakstīšanas/radīšanas procesu.

III) Dibināsim grāmatu lasīšanas pulciņus (ja tādi jau pastāv jūsu vietējās pilsētās, tad aktīvi piedalīsimies).

IV) Atbalstīsim viens otru un sadarbosimies katrs pa savām spējām.

Man vairāki ir teikuši un rakstījuši, ka LaRAs nākotne neizskatās spoža, ka vajadzētu uzdot LaRAs Lapas izdošanu, ka jāizbeidz LaRAs darbība -- tik maz no vidējās un jaunākās paaudzes pārstāv LaRU.

Tomēr, ja latviešu literātūrai ir kāda nozīme, tad arī LaRAi ir nozīme! Esmu pārliecināta, ka mēs varēsim sadarboties ar viens otru, ar mūsu lasītājiem un mūsu jaunatni, lai turpinātu LaRAs darbību. Un es ceru, ka LaRA varēs iedvesmot visus latviešu rakstniekus/ces un dzejniekus/ces, it sevišķi no jaunākās paaudzes.

Tagad, kad ir iesākusies rudens sezona Ņujorkā, gan kulturālie un akadēmiskie pasākumi, esmu iesaistījusies latviešu skolā -- šogad mācu 8. kl. latviešu valodu un literātūru. Kā Ērika Raistera fonda valdes locekle, es palīdzu rīkot Rudens sarīkojumu.

Kalendārs ir ļoti aizņemts ar visādiem sarīkojumiem un pasākumiem. Tomēr es ļoti gribētu iepazīties ar LaRAs biedriem un pārrunāt šādus jautājumus un tematus:

2000. gada atzīmēšana, 2000. gada saiets (kur? kad? programma?),

Sadarbošanās ar Latvijas Rakstnieku Apvienību, PEN klubu, u.c. rakstnieku organizācijām,

LaRAs līdzdalība dziesmu svētkos un citos sarīkojumos (piem. Draudzīgā aicinājumā),

LARAs Lapas izdošana,

Rakstnieku sadarbošanās semināri/darba grupas,

Grāmatu lasīšanas pulciņi,

Jūsu ieteikumi?

Vēlos paziņot, ka būšu šādās pilsētās un sarīkojumos tuvākā nākotnē:

16. oktobrī : Raistera fonda sarīkojumā (DV namā, Bronksā, NY),

23. oktobrī: Latviešu skolotāju konferencē, Kalamazoo, MI,

12. novembrī: "Laiks" 50. g. atzīmēšanā (Manhatanā,

9.-12. decembrī: Durham, New Hampshire (University of New Hampshire - piedalos konferencē, bet varētu aizbraukt uz Piesauli vai Bostonu svēt., 12. decembrī), Saulgriežos/ Ziemassvētkos: Klīvlandē un Kolumbusā, OH,

2000. g. janvārī : Filadelfijas latviešu skolas Draudzīgā aicinājumā.

Mēs arī varam sazināties pa e-pastu: i.racevskis@worldnet.att.net

vai sarakstīties pa pastu: 30 Sheila Court, Yorktown Heights, NY 10598-2214.

vai parunāties pa tālruni.: 914-962-9860.

Iepazīsimies!

Patiesā cieņā,

 

Inese Račevska

 

Inese Račevska
LaRAs priekšniece

Lūdzu man paziņojiet e-pasta adreses un adrešu maiņas/labojumus, lai LaRAs sekretārim un visiem biedriem varētu nogādāt jaunāko adrešu sarakstu! Paldies!

[atpakaļ]