lapa

LaRAs Lapa  Nr. 50

LATVIEŠU RAKSTNIEKU APVIENĪBAS IZDEVUMS

1999. GADA NOVEMBRĪ

                                 Redaktore        Maija Meirāne Šlesere        30 Kewadin Road, Waban, MA 02468, USA
                                                         < slesers@msn.com >
                                 Atsevišķus šī izdevuma drukātus eksemplārus var iegādāties no redaktores.

S   A    T   U   R   S

LITERĀTŪRA

Roberts Mūks Dzejoļi
Astrīde Ivaska Nepublicēti agrīni dzejoļi
Voldemārs Avens TĒVA SĒTA         Dzejolis
Inese Račevska SAULLĒKTA TĀLBRAUCĒJA … ATVADAS          Dzejoļi
Benita Veisberga LIELDIENU SPREDIĶIS        Īsproza
Zinta Aistara MĀJAS DIVOS KRASTOS        Stāsts
Laima Kalniņa GALDS, UBAGS, SIEVAS MĀTE         Īsproza
Roberts Mūks SUBSTANCIĀLĀS ĒNAS        Dzejolis
Maija Meirāne SUMINOT    Dzejolis
Ingrīda Vīksna VALODAI    Dzejolis


RAKSTI

Juris Silenieks PAČALOJUMS PAR MŪSDIENU KRITIKU
Aina Kraujiete MŪŽĪGAIS LATVIETIS Jānis Andrups
Jānis Krēsliņš MĒŖA LAIKA DZIESMAS
Ilze Raudsepa "MĒS, MŪŽOS SAISTĪJUŠIES…" Viktors Eglītis
Astrīda Stahnke PAR TO, KAS ATTIECAS UZ RAKSTĪŠANU
Dzintars Sodums INTELEKTA BARĪBA

 
CHRONIKA

Rita Gāle RAISTERA FONDA BALVA BENJĀMIŅAM JĒGERAM
Rita Gāle DZEJNIEKU JUBILEJU GADS     Avens, Kraujiete, Krēsliņš, Saliņš
* * * AUTORI STĀSTA PAR SEVI
Aina Kraujiete ĒRIKA RAISTERA PIEMIŅAS FONDS
Nora Kūla LITERĀRĀS TRUBADŪRES     Astrīda Ivaska un Anna Žīgure
Inese Račevska IEPAZĪSTOTIES
* * * LITERĀTŪRAS ZĪMĒ
MMŠ JAUNĀKĀS TRIMDAS AUTORU GRĀMATAS
* * * BALVAS LITERĀTŪRĀ UN ŽURNĀLISTIKĀ


RECENZIJAS

Juris Žagariņš DOD, DIEVIŅI, LIELU VĒJU     (Modris Ekšteins)
Paulis Birznieks AR AIZSIETĀM MUTĒM / ACĪM?     (The Review of Contemporary Fiction)
Valija Ruņģe SPĒLE BEZ PRETSPĒLĒTĀJA     (Indra Gubiņa)
Rasma Birzgale "JA NEPIERAKSTĪSIM, VISS NOGRIMS …"     (Aina Vāvere)
Sarma Muižniece Liepiņa "NEŅEM GALVĀ"     (Ilze Bērziņa)


PIEMINOT

* * * VALENTĪNS PELĒCIS (1908 - 1999)    APVĀRŠŅI    Dzejproza
* * * VELTA TOMA (1912-1999)   ZEMES SĒRDZĪGĀ    Dzejolis
* * * LŪCIJA FELSBERGA BĒRZIŅA (1907 - 1999)   
SARUNA AR SAVU OTRO ES
    Prozas fragmenti
Laima Kalniņa ATVADU VĀRDI MARGARITAI KOVAĻEVSKAI     (1910 - 1999)
Nikolajs Kalniņš ERNESTA AISTARA ATSTĀTAIS MANTOJUMS    (1899 - 1999)
Alberts Spoģis LATGALES DVĒSELES PAUDĒJS
KONSTANTĪNS STRODS-PLENCINĪKS
    (1908 - 1999)
Sarma Muižniece Liepiņa IN THIS ISSUE 

[atpakaļ]