LaRA's saiets 2000. g. 3. jūlijā 10:00

Saietā piedalās: Rita Gāle, Lolita Gulbe, Maija Hinkle, Ivars Lindbergs, Maija Meirāne, Inese Račevska, Rita Rudzīte, Kārlis Zvejnieks.

Vēlāk ierodas: Aina Zemdega, Pāvils Vasariņš.

Sēdi atklāj LaRA's priekšniece Inese Račevska, piemin nupat mūžībā aizgājušos LaRA's biedrus Jāni Gorsvānu un Jāni Vanagu, nolemj ielikt kopīgi abiem sēru sludinājumu laikrakstos "Laiks" un "Latvija Amerikā" un izteikt līdzjūtību viņu piederīgiem.

Priekšniece tālāk ziņo par savu darbību gan Katskiļu bērnu nometnē, gan turpat vadot 3X3 nometni, liecinot, ka tāpat piedalījusies Raistera fonda sarīkojumā, kur balva piešķirta Ingrīdai Vīksnai godinot viņu 80.g. jubilejā. LaRA ir spējīga atsaukties uz latviešu sabiedrības vajadzībām. Arī šovasar Latvijā vairāki LaRA's biedri piedalās 3X3 nometnē gan citās nodarbībās. Inese iesaistījusies arī Latviešu skolā Ņujorkā kā audzinātāja, tāpat Raistera Fonda valdē un aicina citus latviešu pasākumus, sevišķi tos, kas saistīti ar literātūru, atbalstīt.

Nolasa kases ziņojumu, kuŗa bilance pozitīva, sakarā ar LaRA's grāmatu klubu (LKG) atlikumu kasē patreiz ap $6000/ LGK vadītājs Kārlis Zvejnieks piebilst, ka LGK darbība pārtraukta, jo abonenti apsīkuši. Pēdējās divas grāmatas: J. Jaunsudrabiņa fonda godalgotā Ernas Ķikures grāmata, kā arī PBLA Kultūras fonda godalgotais Ainas Kraujietes dzejoļu krājums katrs nesuši ap $1500 zaudējumu, un ar zaudējumu izredzēt nākotnē grāmatu kluba darbību nevaram.

"LaRA's Lapas" redaktrise Maija Meirāne ziņo, ka arī "LaRA's Lapas" atbalstītāju-abonentu skaits sarucis. Par izdoto 50. n-ru daudzi vēl nav samaksājuši. Katra "LaRA's Lapas" eksemplāra sagatavošana un izsūtīšana izmaksājusi $4.-, uz Kanādu un Latviju vēl vairāk, kur "LaRA's Lapa" nosūtīta bibliotēkām, Valsts Lit. un Mākslas muzejam, u.t.t. Darba slodzes dēļ Meirāne no tālākas "LaRA's Lapas" sagatavošanas atsakās. Klātesošie viņai izsaka pateicību par lielo darbu, bet nolemj, ka "LaRA's Lapas" izdošana būtu jāturpina, kaut vai samazinātā veidā, vairāk specifisku kā LaRA's biedru oficiozu. Par LL redaktori nolemj aicināt Julietu Rumbergu, "Treju Vārtu" redaktrisi. Apsver, kā sazināšanās veidu pat lietot e-pastu, kur aktīvi darbojas LaRA's biedri Juris Mazutis un Juris Žagariņš. Būtu labi LaRA's biedriem darīt zināmu attiecīgās e-pasta adreses.

Par jauniem LaRA's biedriem nolemj uzņemt Juris Žagariņu, Maiju Hinkle, Ilzi Raudsepu, Dagmāru Igali, Rutu Rudzīti, Ritu Laimu Krieviņu un Martu Cakari. Uzaicina LaRA's saimei pievienoties arī Jāni Kļaviņu, kas savu dzeju iespaidīgi reprezentēja iepriekšējā vakarā rakstnieku cēlienā. Pārrunas izcēlās vai uzņemt LaRA'ā Latvijā dzīvojošus rakstniekus. Vairāki mūsējie pievienojušies Rakstnieku Savienībai Rīgā, kāpēc gan ne otrādi? Anna Rožkalne, pazīstamā kritiķe un literātūras darbiniece jau pieteikt LaRA'i, un kāds par viņu samaksājis jau biedru naudu. Ja kāds grib no Latvijas rakstniekiem pievienoties LaRA's saimei un gatavs samaksāt arī biedru naudu, lai pieteicas, un LaRA's valde izlems par viņa uzņemšanu. LaRA's biedru naudu nolemj paturēt līdzšinējo - $15.00 gadā. Ja kādam (piem. pensionāram) tas rada grūtības, tad lai iesniedz lūgumu viņu no biedru naudas atbrīvot.

Klātesošie valdei ieteic sagatavot biedru e-pasta adreses un netikvien biedru, bet arī adreses, kas varētu interesēt biedriem gan latv. literātūrā, bibliotēkās, grāmatnīcās, izdevniecībās, ziņu aģentūrās u.t.t., resp. e-pasta adrešu brošūru vai grāmatu. Tam nolūkam lūgt Juri Žagariņu palīgā. Klātesošie vienbalsīgi piekrīt Latvijas valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu ievēlēt par LaRA's goda biedri un šo lēmumu LaRA's priekšniecei Inesei Račevskai prezidentei oficiāli paziņot.

LaRA's pārstāvniecību Austrālijā līdz šim uzņēmies H. Zaļums, kas turpmāk no tā atsakās. Saiets lūdz H. Zaļumam dot ieteikumus, kas lai nāktu viņa vietā.

Citi jautājumi: LaRA's fonda dibināšanu/balvu nolemj pagaidām atstāt. Trūkstot citiem reāliem ieteikumiem jautājums paliek atklāts.

Saietu slēdz plkst. 12:00.

Saietu protokolē Kārlis Zvejnieks.

[atpakaļ]