T R I M D A S   P O R T R E T I

RAKSTĪŠANAS MĒRĶI

Centīšos atbildēt uz jautājumiem, kas būtu jāprasa katram rakstniekam ar publikācijām jebkurā žanrā: fikcijā. filozofijā, reliģijā, žurnālistikā, zinātnēs, "skaistrakstniecībā", vai dzejā.

Vispirms, kādēļ izšķīros par rakstniecību? Vērojot nepareizības apkārtējā sabiedrībā, rodas vēlēšanās tās novērst. Vai to panākt ar tiešu iesaistīšanos nepareizību labošanā, vai arī ar rakstiem periodikā, vai ar grāmatu, ir indivīda izšķiršanās. Varētu izvēlēties arī grafikas vai drāmas nozari. Rakstniecību izvēlējos, lai loģiski analizētu nopietnas problēmas, meklējot ceļu, kas ved uz indivīda un sabiedrības labklājību.

Mīļākie rakstnieki man ir tie, kā darbi ir ilgstošāki par pārējo darbiem, tie, kuru centienu novērst nepareizības ir pārbaudīti vēstures notikumu straumēs. Mani saista cilvēces vēsture no augstākas perspektīvas. "Kad es, trīsdesmitā gada ceturtā mēneša piektajā dienā biju kopā ar citiem trimdiniekiem pie Kebaras upes, atvērās debesu velve un es skatīju Dieva atklāsmes." No augstākās perspektīvas varam labāk saredzēt ne tikai sabiedrības kļūdas, bet arī mūsu personīgās novirzīšanās. Attālums no vietas, kur pravietis Ezekiels bija dzimis un uzaudzis, palīdzēja viņam labāk ieraudzīt un analizēt pašam savas un sabiedrības kļūdas.

No attāluma un augstākas perspektīvas mēs vispārējo ainu tveram labāk. Impresionistu gleznas savu pievilcību atklāj tad, kad tās skatam atkāpjoties un distancēti. Dažreiz, distancēti vērojot pagātni, tā pārkļūst nākotnē. Skatot apkārtējo sabiedrību un sevi no augstākas perspektīvas, rakstnieks varētu kļūt pravietisks. Ar vārdu "pravietisks" šoreiz nedomāju Ezekiela pravietojumu. Naturālais un supernaturālais vēl arvien distancējas, bet attālumi mazinās.

Arī statistika spēj būt pravietiska: "Ja netiks radikāli mainīta valdības pašreizējā polītika un attieksme pret cilvēku, Latvijas tautas izmiršana prognozējama, vēlākais 150 gados," brīdina Latvijas Zinātņu akadēmijas locekle Pārsla Eglīte. Līdzīgi, mūsdienu kosmoloģija var būt pravietiska: "Ja cilvēce, ieskaitot mūsu biosfēru, vēlas saglabāties, tai eventuāli būs jāatstāj Zeme un jāveido kolonija kosmā. Loģiska un vienkārša patiesība ir, ka planēta Zeme ies bojā," raksta Frank J. Tippler savā "The Physics of Immortality" lpp.18. Tipplers nav vienīgais zinātnieks ar šādu prognozi. Divdesmitā gadsimta vidū veidojas jauna perspektīva par mūsu universu. Par šīm lietām rakstu.

Manu rakstu nolūks ir darīt zināmu, ka fizikas (redukcionistu) zinātnes un technoloģijas, lai cik sekmīgas tās arī nebūtu bijušas 19. un 20. gadsimtā, nespēs cilvēci virzīt viņas nākošajā attīstības pakāpē, par ko runāja Kristus. Tas būtu jādara teleonomijas zinātnēm. Visām dzīvām radībām ir viena kopēja raksturīga īpašība: teleonomija. Sākot ar mazāko vienību - šūniņu (cell), katrai no tām ir savs noteikts uzdevums lielākā projektā.

Jurjans Purviņš
Jpurvins@churchcounsel.com
FAX 920/788-2939


 
[atpakaļ]