LaRA saiets 2000. g. 3. jūlijā

Sheraton Centre Toronto Hotel
123 Queen Street West , Toronto Ontario, CANADA M5H 2M9
tel. 416-361-1000
FAX 416-947-4874
e-pasts: sheraton@inforamp.net

LaRAs "istaba" (dalīsimies ar Latviešu Preses Biedrību) ir sarunāta Lolitas Gulbes vārdā. Viesnīca neizdod istabas numuru, jo tā ir privātpersonas aizrunāta viesnīcas istaba -To tikai varēs uzzināt viencīcas vestibīlā pie kantora.

Dienas kārtība:

Pēdējā saieta protokola lasīšana un pieņemšana (-- ja vispār tāds ir!)
Priekšnieces ziņojums
Kasiera ziņojums
LaRAs Lapas redaktrises ziņojums
Dažādi jautājumi:
    Jauno biedru pieņemšana
    Latvijas rakstnieku pieņemšana LaRA
    LaRAs Lapas nākotne
    LaRAs fonda dibināšana
    Goda biedri
    Biedru maksājumi
    LaRAs biedru darbību anketes (šīs anketes tika izpildītas, kad Arturs Rubenis bija priekšsēdis)
    LaRAs turpmākie projekti
    LaRAs statūtu maiņas-ieteikumi?
Noslēgums

[atpakaļ]