Dažas interesantas saites

Amerikas Latviešu apvienība
http://www.alausa.org/


Kas jauns Latvijā?
http://faculty.stcc.edu/zagarins/KjL.htm


Jāņa Rozes Grāmatnīca
http://www.janis-roze.lv/Janis_Roze/titullapa1.htm


Jaunākās Latvijā iznākušās grāmatas no IEVANDAs
http://faculty.stcc.edu/zagarins/gramatas.htm


Jaunā Gaita: pēdējo numuru vāka bildes un satura apraksti
http://faculty.stcc.edu/zagarins/jg.htm


LATVIEŠU ROMĀNU RĀDĪTĀJS
http://www.acadlib.lv/ROMANisti/

Hronoloģiskā secībā apkopotas ziņas par latviešu romānu un to fragmentu publikācijām periodikā un atsevišķās grāmatās laikā no 1878. līdz 1996. gadam. Sniegta arī informācija par romānu atkārtotiem izdevumiem un izdevumiem, kas iekļauti grāmatās kopā ar citiem darbiem. Divi palīgrādītāji -- romānu autoru un viņu sarakstīto romānu rādītājs, kā arī romānu nosaukumu saraksts sakārtoti alfabētiskā secībā.
©Raimonds Briedis, Harijs Hiršs, Anita Rožkalne


Latviešu teksti datortīklā (Dr. Andris Spektors):
http://www.ailab.lv/Teksti/index.htm

Elektroniskajā bibliotēkā ir iekļauti dažādi latviešu autoru teksti - daiļliteratūra, kā arī zinātniskie un citi teksti. Tika apkopoti latviešu literatūras vecmeistaru darbi, kurus neaizsargā autortiesību likums. Ievadot tekstus datorā, kas ir izdoti dažādos laika periodos,tika saglabāta oriģinālrakstība.
    Patlaban te atrodami Apsīšu Jēkabs, Brāļi Kaudzītes, Māteru Juris, Rūdolfs Blaumanis,Augusts Deglavs, Jānis Purapuķe, Zeiboltu Jēkabs, Rainis.


Paula Bankovska mājas lapa
http://info.diena.lv/sorgenfrei/


Literatūras vēstkopa:
http://kiss.id.lv/scripts/dnewsweb.exe?cmd=xover&group=parks.literatura


archy prusaks: prusakpershas
http://vip.latnet.lv/lek/prusakpe.htm
http://faculty.stcc.edu/zagarins/prusaks/archyprusaks.htm


[atpakaļ]