archyp1.jpg (26892 bytes)

            zini ko man gadijas
            piedzivot vienu pasnavibu
            manuprat tam onkulim
            kas darija sev galu
            bija pareiza doma vienu
            vakaru es biju iegriezies
            biski iekost vecpilseta
            vienas viesnicas
            virtuve un pec tam kad
            biju paedis iedomajos
            paskatities apkart
            un ja redzetu kadu
            piemerotu istabu tur
            palikt pa nakti pirma
            istaba kura iegaju bija
            jau ieperinajies viens
            plikpaurains onkulis
            izbolitam acim un
            seju kas atgadinaja
            parakmenotu kali
            vins sedeja pie lampas
            un lasija bibeli
            peksni vins pieleca kajas
            un blava ak dievs
            mans dievs tur tas atkal
            ir un es ieraudziju dumu
            mutuli leni ripojam
            pari galdam vina prieksa
            neredzeju no kurienes
            tas bija nacis dumi dumi
            blava onkulis
            dumi mani vaja un
            kamer vins ta izteicas
            tikmer atkal viens dumu
            mutulis peksni
            paradijas neznokurienes
            uz galda vina prieksa ak
            dievs mans dievs vins
            izdvesa esi zeligs
            nevaja mani es
            atdosu visu naudu
            labdaribai es atdosu
            sarkanam krustam vai
            jebkurai baznicai kuru
            tu noraditu zinu zinu
            ka slikti dariju
            kad nosvilinaju
            namu lai sanemtu
            apdrosinasanu bet
            vai es zinaju ka
            tur kads ieksa bija
            tad tresais dumu mutulis
            parlidoja onkula
            pasa plecam un
            nolidoja vina acim garam
            un ceturtais mutulis
            trapija vinam seja un
            aizplivuroja
            vina acis ak dievs
            mans dievs vins gardza un
            metas uz gridsegas un
            paslepis seju ludza
            dievu es pie sevis nodomaju
            ka kaut kas nav riktigi
            ar tiem dumu mutuliem
            jo uguns nekur nedega un
            tad es saodu tabakas dumus
            un es ieraudziju kaut ko
            kas izskatijas ka
            peleka bumba izlidojam
            no vannas istabas
            durvim ta parlidoja
            istabu un trapija lampai
            un lenam izgaisa un man
            skita es dzirdeju
            apslapetu kikinasanu no
            turienes un tad atkal viena
            peleka bumba saka veidoties
            atslegas cauruma ta auga
            lenam lidz bija beizbola
            bumbas lieluma un tad
            atdalijas no durvim un
            aizlidoja pari istabai es
            klusinam parapoju zem
            vannas istabas durvim
            ta bija tada vannas
            istaba kas atrodas starp
            divam gulamistabam un tur uz
            gridas sedeja divi izspurusi
            cali vini smejas vederus
            turedami vini abi bija puspilla
            un dikti jautra oma viens no
            viniem tureja aizkaru
            pakaramo rori un vienu galu
            ieziepejis vins to lika pie
            atslegas cauruma un tad
            ievilka dumu no cigaretes un
            uzputa ziepju burbuli kas
            ielidoja veca virela istaba
            nu ko vins tagad dara vaicaja
            viens no viniem vins ir uz
            gridas un vins skaita patarus
            teica otrs pacelis rori no
            atslegas cauruma un luredams
            pa to lauj man tagad papust
            teica pirmais no viniem tu
            esi parak pilla teica otrais
            neesi tu tik skops teica pirmais
            ak dievs mans dievs blava
            virelis blakus istaba no
            kuras es biju ienacis es esmu
            dumu apsests es apsolu
            turpmak dzivot labu dzivi
            ja nu tikai tu mani soreiz
            palaistu nesoditu dod vinam
            vel vienu burbuli teica
            pirmais calis vins ir to
            acimredzot pelnijis un tad
            vini izputa vel kadu
            pusduci dumu burbulu un nu
            troksnosana virela istaba
            jau dazas minutes bija
            mitejusies ko vins tagad
            dara vaicaja pirmais calis es
            nevaru saredzet teica otrais
            un tiesi tad vareja dzirdet
            it ka spardisanos
            pret sienu es iegaju
            onkula istaba un vina
            drebju pieliekama durvis
            bija vala es iegaju
            ieksa un vins tiesi tad
            izlaida garu vins bija
            pakaries ar strika gabalu
            pie viena sienas aka
            tie divi cali bija
            izmeklejusi nepareizo
            upuri savam jocinam
            vai ari varbut pareizo
            atkariba ka uz to lietu
            skatas es tulit aizgaju
            projam no tas vietas jo
            negribeju but klat pie
            izmeklesanas stavu par
            sirdsapzinu un sagadisanos
            un novelu lai tie nekad
            atkal nesastaptos
           

            archy prusaks