archyp1.jpg (26892 bytes)

            nu man jasaka man
            bija pardzivojums
            tu zini to onkuli ar
            baltiem zobiem un
            baltam acim kas reizem
            te ienak un runa par savu
            lidmasinu nu jau sesus
            menesus tu vinu notureji
            par meli un es tapat jo
            vins ir tads tips kas
            tik loti pec mela izskatas
            ka neviens vinam netic pat
            ja vins runa patiesibu
            man ienaca prata vinu
            parbaudit un vienu dienu
            es ierapos vina svarku
            kabata un aizceloju ar
            vinu uz vienu vietu
            pie mineolas izradas
            ka vinam ir gan sava
            lidmasina un vins nakam
            dien no rita lidoja tani
            un es gaju lidz zini es
            laikam ienemu nelabu
            vietu es nosedos uz lid
            masinas muguras domadams
            tada veida dabut
            plasaku skatu visapkart
            nemaz neprasi man ko es
            izjutu vieniga sajuta
            man bija no veja es jutos
            ka zela noputa ciklona
            man bija tik pat kontroles
            par sevi ka lodei kas lido
            sautenes stobra es jau zinu
            te nav ista vieta komentariem
            bet man bija apmeram tik pat
            gruti tur notureties cik tev
            gruti notureties pie udens
            ratiem nu tas tads
            salidzinajums ko tu labi
            vari saprast visam
            savam kajam un nagiem
            un zobiem es iekeros
            bet vejs man gazas
            virsu ka baznicas
            skandals caur mazinu
            ciematu man butu
            noskebejusi dusa
            ja es nebutu lidz navei
            nobijies nu vairs bija
            tikai laika jautajums pirms
            jalaiz vala bet
            paldies dievam pie sevis
            nodomaju neesmu zilonis
            jo negribejas atkal tik
            driz par jaunu nomirt
            labi zinaju ka dzivotu ari
            pec tam bet tas skita
            nepietiekoss iemesls
            ielaisties jau ta par daudz
            navju un transmigraciju ir
            tik vulgaras un ariskigas
            un kad es beidzot palaidu
            vala es laikam biju divas
            judzes augstuma un rinkodams
            es griezos un virpuloju
            ka kvepa parslina
            norauta no velna sparna
            lidojuma starp pasaulem
            atcela uz elli zem manis
            apaksa izskatijas ari
            pec elles tur bija
            liela udens platiba
            un saules gaisma ta
            vizmoja ka kausets
            svins nu gan man bus
            slapjas kajas nodomaju
            un dabusu plausu karsoni
            ja vel kada zivs mani nenorij
            paprieksu un tiesi tobrid
            ieraudziju sev apaksa vienu
            milzigu zivi vina smineja
            pa visu seju it ka butu
            nupat juras dibena
            dzirdejusi labu joku un
            uzpeldejusi tikai ta lai
            nosmietos kosmosa vai saproti
            manu aluziju par kosmosu
            dzejoli tas iederas es
            nolaidos uz vienu no vinas
            lielajiem baltajiem zobiem un
            gaidiju rijienu kas mani
            ieskalotu vinas interjera
            departmenta ak kungs es izdvesu
            ja man butu lemts reiz atkal
            atgriezties cietzeme es
            nekad vairs nenirgatos par
            to bibeles stastu par jonu
            cik pretigi nomirt okeana
            vidu tikai lai piedzimtu pa jaunu
            ka zardinei jeb ka austerim
            nav jau prusaks nekas izcils bet
            vinam tomer sava vieta sabiedriba
            kurpreti austeris tiek   pieminets
            tikai kad runa ir par edamlietam
            bet ja nu ta jabut tad ta
            jabut kismet un karma un lai
            tie tur teroristi balso ka tiem tik
            mes nekas cits neesam ka pilnvaroti
            delegati universala kongresa
            katru reizi kad es nomirstu es
            topu arvien lielaks fatalists
            un es gaidiju lai vina mani
            norij bet vina nerija es
            parlecu uz blakus zoba uz
            labo pusi ar skatu uz ieksu
            un palukojos apkart un beidzot
            izrapos tur kur vinai butu
            bijusi augslupa ja vinai tada
            butu bijusi un rapos talak
            lidz pat vinas acij ta bija
            stiklaina ka nave es
            atrados uz beigtas haizivs un
            tas bija jo vairak nepatikami
            jo vinai ilgu laiku nebija
            laboti zobi vinai bija mandelu
            iekaisums jeb varbut vina bija
            noindejusies ar ptomainu saproti
            ko smalkjutiba seit gribu
            pateikt vina bija bijusi
            beigta tik ilgi ka vinai jau
            bija labs iemesls par to kauneties
            un tiesi tad es izdzirdeju
            cilveku balsis un paskatijies
            apkart ieraudziju divus
            jaunus zellus peldkostimos
            motorlaiva haizivs haizivs kliedza
            viens no viniem griez apkart
            motors nestrada teica otrs nu
            tad aire aire dziviba ir uz speles
            bet pagaidi teica pirmais sita
            haizivs izskatas nospragusi bill
            tauvesim to krasta un teiksim
            ka mes to nomedijam tom teica
            bill meitenem tas impones haizivs
            mums uzbruka teica toms un es
            ielecu udeni un ar savu kabatas
            nazi pargriezu tas rikli ak
            ta gan teica bill un ko es pa to
            laiku labak divreiz iegriezisim
            un ta vini ari izdarija vienu
            griezienu no katra un tad to
            pieseja ar striki pie savas
            laivas un to vilka uz krastu
            kamer es tur mierigi sedeju
            un visu noveroju vini sameloja
            briesmigu pasaku un ar kadu
            sajusmu vinus uzklausija kad
            vini nonaca krasta es tev
            pateiksu jo vairak es redzu
            no cilveku dabas jo grutak
            man izdomat vai vinus
            nicinat del vinu letticibas
            vai del vinu melotkares un
            kad sie divi savu stastu
            bija nostastijusi jau astoto
            reizi vini abi pasi sev saka
            noticet lai gan katram bija
            aizdomas ka otrs gan varbut melo
            tad es tos divus varonus atstaju
            katru sava bieza meitu pulka
            un nonacu viena pilsetina
            celodams viena cemodana
            ar kleitu materiala paraugiem
            ko viena celojosa pardeveja
            sieva bija likusi vinam
            lidzpanemt manas simpatijas
            gan palika ar haizivi nabaga vargo
            veco kustoni vina drosi vien
            nomira no vecuma pirms to
            nokava pa otram lagam ir
            jau gruti ticet bet ta ir visa
            patiesiba tev varetu gadities
            lasit citu versiju
            avizes slejas
           

            archy prusaks