archyp1.jpg (26892 bytes)

            zini ko
            mehitabele
            paradijusies
            sava veca vieta
            atkal apbernojusies
            tris gabala soreiz

            archy
            vina man
            vakardien teica
            sieviesu dzimtas
            maksliniecei
            dzive ir viena
            vieniga cina
            ko tad elle es
            esmu nodarijusi
            ka man atkal
            uz kakla kakeni

            ja padomaju par
            savu dzivi
            man skiet ka
            ta sastav no viena
            noladeta kakena
            pec otra es tacu
            esmu dejotaja archy
            un mana vieniga
            lugsana ir lai butu
            atlauts kalpot makslai
            tacu tiklidz jutu
            ka sak sekmeties
            dzives darbs
            ta atkal pienak
            jauns metiens so
            noladeto kakenu
            nav jau ta
            archy
            ka man truktu mates
            instinkta dievs pats
            zin ka es milu
            sos mazos
            milulisus
            noladetos
            bet vai tad man nekad
            nebus atlauts dzivot
            pasai savu dzivi
            es tacu tisuprat
            esmu izvairijusies no
            laulibam par labu
            augstakiem dzives
            merkiem
            bet nu tomer iznak
            ka tik pat labi
            butu palikusi
            par majas vergu
            par cik maz man
            tas brivibas
            no sirds ceru
            ka nevienam no viniem
            neuzbrauks
            automobilis
            mana sirds asinotu
            ja kaut kas tads notiktu
            ar viniem un man par
            to butu jauzzin
            bet nav taisnigi
            archy
            nav taisnigi ka tiem
            noladetiem runciem
            ir visa briviba
            ja nu es butu tada ka ta
            zalacaina pavedinataja
            ko visi pazist
            tad vienkarsi
            aizietu prom no visas
            sis jezgas
            un lai tad pasi tiek gala
            bet neesmu tada
            archy
            esmu pilna
            mates milestibas
            mana milestiba
            vienmer bijis mans lasts
            un mana maiga sirds ir
            krusts ko nesu
            pasuzupuresanas vienmer un
            muzigi ta ir mana parole
            noladetie nikuli
            nu man jamekle dzivoklis
            maniem milajiem
            nevainigajiem mazulisiem
            bet varbut liktens
            kas paraks par saprasanu
            tomer man tos atnems
            vini tagad atrodas
            tuksa atkritumu tvertne
            aiz parbuvetajiem stalliem
            grenicviledza un
            ja nu uzlitu lietins pirms
            es paspetu noklut
            atpakal pie viniem
            lai vinus izglabtu
            baidos ka nabaga
            mazulisi varetu noslikt
            par muguru
            parskrien sermuli
            par to domajot
            lai gan dabigi
            pat ja es butu
            gimenes kakis tad vini
            ta vai ta taptu noslicinati
            dazreiz iedomajos vai
            nebutu labak ja es pati savus
            mazulisus aiznestu uz upi
            un iemestu vinus
            udeni bet mates milestiba
            archy ir tik neaptverama
            kautkas vienmer mani
            aiztur sis briesmigas
            pretrunas starp
            makslu un dzivi archy
            ir graujosas
            ak kadu dramatisku
            dzivi esmu dzivojusi
            vienu bridi augsup
            otru atkal lejup bet
            vienmer jautra archy
            vienmer jautra
            un vienmer dama
            par spiti visam
            zini nu bus interesanti
            noverot ka tagad mehitabele
            tiks gala ar savu problemu
            jo drumi jautajumi vel
            griezas ap apstakliem
            kuros vinas
            pedejais dzemdejums
            pazuda vienu dienu vina
            runajas ar mani
            par saviem mazuliem
            un nakosa diena kad es
            pavaicaju par tiem
            vina nevainigi atbildeja
            kas par mazuliem
            jautajuma zime
            un tas bija viss
            ko es no vinas
            par so lietu
            vareju izdabut
            nupat bija smaga
            lietus gaze pec tam
            kad vina runajas ar mani
            bet drosi vien ta atkritumu
            tvertne ko vina mineja
            udeni cauri laiz
            un vinas kakeni
            vel nav noslikusi

            archy prusaks