archyp1.jpg (26892 bytes)

             paris france
             es butu nopietni
             norupejies par
             mehitabeles moralo staju
             ja vinai tadas butu
             jo dzive kadu vina dzivo
             ir par mezonigu un
             nedisciplinetu lai to
             vardos aprakstitu
             vina ar to slikti slaveno
             runci ar kuru vina kopa
             dzivo un kas sakas esam bijis
             francois villon sava iepriekseja
             dzive tagad apmetusies
             pilnu laiku katakombas no
             kurienes vini abi iziet
             savas neratnajas
             naksnigajas ekskursijas
             dazreiz vini pagodina
             ar savu klatbutni
             montparnases kafejnicas
             un boul mich un dazreiz
             vini mekle izklaidesanos 
             kabaretos kalna augsa
             montmartre tur tagad iegajies
             paradums pacienat
             sos skunstigos kakus ar alu
             un kad tie tapusi pietiekami
             alkoholizeti ar so
             padzerienu tad vini danco
             un leka apkart un meta savas
             astes un blaustas savas
             griezigajas kaku balsis
             it ka kaut ko dziedadami
             man bija ta saubiga
             privilegija vinus noverot
             vakar agri no rita kad vini
             atgriezas sava dzivokli
             pietvikusi ja nu ta varetu
             teikt no alus un vel
             juzdamies svetku garastavokli
             zinams ka nekadu sveto
             cilveku atliekas nav parizes
             katakombas nedz kaut kadu
             martiru gindenu kauli
             ka tas ir roma bet tomer
             pec manam domam sitiem
             kakiem gan vajadzetu vairak
             respekta izradit pret miruso
             atliekam varbut tu man
             neticesi bet es redzeju ka
             vini abi dancoja un lekaja pa
             gindenu kauliem kamer tas
             runcis kas teicas esam
             francois villon laida
             vala vienu elliskigu dziesmu
             no kuras tas kas seko ir
             mans brivs tulkojums
            

             juku jukam izkaisiti
             tukstots kapu kauli grab
             dancosim ka pusapmati
             ginden liec lai kaja klab
             luk daila meita te kalab
             sitais onkuls gruti puta
             nu ne tai ne tam nesap
             par tadiem bus mums pasiem klut
            

             sis galvas kauss ar plato smaidu
             tas no klauna besaraba
             laudis smeja par ta vaidu
             ginden liec lai kaja klab
             te viens milej alu snabi
             kausu cela putas puta
             talu vins no dzirpagraba
             tadiem bus mums pasiem klut
            

             te balerina vinas kauli
             dancot prata loti labi
             sie bij kungi tagad prauli
             ginden liec lai kaja klab
             so damu mila ta aizgraba
             pat ne milais lidz nejuta
             sirdi remdej inde skaba
             tadiem bus mums pasiem klut
            

             ai tautiet ja tev jautra daba
             panem ari tu sev bruti
             ginden liec lai kaja klab
             par tadiem bus mums pasiem klut
            

             archy prusaks