archyp1.jpg (26892 bytes)

            jo ilgak es dzivoju jo
            skaidrak saprotu ka
            visas lietas ir relativas
            pat moralitate ir
            relativa ir lietas ko tu
            parasti nedaritu bet
            citos apstaklos tomer
            daritu piemeram nebutu
            godigi no manis ja es kartigs
            prusaks budams ieraptos akla
            cilveka zupas bloda jo tam
            cilvekam nebutu izredzes
            uz pretricibu bet ja cilvekam
            ir laba redze tad gan es teiktu
            ka vinam pasam butu jauzmanas
            bet ja nu es butu loti noguris
            un izsalcis tad varbut es
            ieraptos ari tuvredziga
            cilveka zupas bloda labi
            zinadams ka tas nav godigi
            bet mana personiga vajadziba
            mani pasargatu no parmerigiem
            sirsapzinas parmetumiem nav

            iespejams noformulet kaut kadu
            stingru likumibu attieciba
            uz moralo jautajumu par
            rapsanos cilveku zupas
            blodas nedz ari par jebkadu
            citu jautajumu un zinams
            praktisku apsverumu
            piemaisijums tikai stiprina
            moralitates zeltu un dara
            to izturigaku nem par
            piemeru velus ja es butu
            velis es nespokotos visapkart
            bet gan mekletu savu izpriecu
            pie spiritualistiem jo
            spiritualisti veliem
            sagada vislielakos
            krenkus es reiz pazinu
            veli varda klarens vins
            dzili nicinaja visus
            spiritualistus saproti tacu
            teica klarens vini neliek
            mani miera vini tikai mani
            nerro kad reiz viens
            medijs iemacas piesaukt
            veli ta lai tas paradas
            tad vins to dida bez
            atputas lidz kamer astrali
            sviedri laso uz ta
            bezmiesigas pieres vini
            it ka iedomajas teica klarens
            ka viss ko viens velis varetu
            no savas eksistences veleties
            ir nogaidit pareizo bridi
            kad paradities ar vestijumu
            kadai miljonares kundzei
            par to vai tas klepjsunitis
            poms slimo ar plausu karsoni
            vai tikai aizsmacis no
            paresanas
            klarens bija acimredzot
            nopietni sarugtinats par so
            lietu bet pagaidi tikai kad
            tas medijs ar to sarkano degunu
            kas mani prot piesaukt paries
            pats uz velu valstibu tad es
            dabusu vinu savos nagos
            vienlidzigos apstaklos
            tad tik bus te ievadisanas
            ceremonijas pie velu upes
            sai puse ir vairaki puisi
            kam zobs uz vinu kas tad man
            par izredzem te uzdienet un
            pariet uz kadu augstaku
            zvaigzni ja tas medijs mani
            muzigi rausta uz savam
            seansem un mani pus caur
            savu mazo bleka tauriti
            neskatoties vai diena vai
            nakts es tev saku archy man
            apriebies skatities uz ouija
            dela vai butu morali
            no manis ja es vinam iedotu
            aplamu informaciju par
            birzas cenam dzive nav
            mirsanas verta ja muzigi
            jaklanas tada bezzodaina
            bezintelekta prieksa
            nedz nave nav dzivosanas
            verta vai tas butu morali
            no manis ja es so idinu
            sakompromitetu atkladams
            vina kabata anonimu dimanta
            saktinu lai visi redz ka vina
            seances kalpo vina zadzigajiem
            pirkstiniem ne klarens
            es teicu tas nebutu morali
            bet praktiski gan tepat
            apkartne ari regojas
            velis un ar vinu esmu
            meginajis iepazities
            bet vins ir kautrigs
            drosi vien vinam
            bail no prusakiem
           

            archy prusaks