archyp1.jpg (26892 bytes)

            nu turpini
            es teicu mehitabelei
            turpini savu dzives stastu
            kadu laiku vini mani lutinaja
            archy vina teica bet
            ak vai driz sapratu ka
            mani saimnieki arvien
            vairak nonemas ap
            vienu suni kas pie viniem
            dzivoja vinu istabas tas bija
            neglits vauksis tici man
            archy viens sarkanacains
            mazs buldogs bez manierem
            es ceru ka biju par
            smalkjutigu izradit
            greizsirdibu man ir bijis
            daudz kas japarcies milit
            reizem augsup reizem lejup
            bet tikai pavisam reti kad
            man nacies aizmirst ka
            esmu dama un allaz
            rafineta archy
            bet sis sarkanacainais suns
            bija rugta drape man un tie mani
            saimnieki bija ta nodevusies
            vinam ka tev ari butu uznacis
            nelabums skatoties vini
            to suni saukaja par bucinu
            bucins sa un bucins ta un
            bantites un zvargulisi un
            bifsteks un ja nu vinam
            piemetas blusina tad bija
            jaizsauc specialists bet vienu
            dienu archy es padzirdeju
            savu saimnieci runajam
            bucinam ucinam ir garlaicigi
            vinam vajadzetu rotalbiedru
            patiesam teica vinas virs katram
            sunim vajag cilveka bernu
            sunim dabigi ar berniniem patik
            rotalaties mums nu gan
            nebus nekadi bebja teica
            si ko tu doma viens vulgars
            dumjs bebis varetu darit
            pari manam bucinam nu
            mes varetu uzlikt bernam
            uzpurni teica vinas virs es
            esmu dross ka sunitim patiktos
            rotalaties ar berninu un tad
            vini tiesam nolema
            dabut bernu no barenu
            nama bucinam ar ko speleties
            bet ar noteikumu ka
            jabut labiem radarakstiem
            lai nepieliptu nekadas
            slimibas sunitim nu
            un vienu dienu sis lupata
            pagrudas man prieksa un it ka
            grasijas izdzert manu krejumu
            ko tobrid pati dzeru jau
            ka maza kakite archy es
            nekad nelavu sev darit
            pari lai gan neesmu strauja
            reaget uz provokaciju
            jo istai damai tas
            nepienakas milit es sitam
            spragonam bucinam
            atlavu gan iebazt purnu mana
            traucina un tad tas ko es
            padariju vina acim un
            snukim ar saviem nadziniem
            liktu izkust trenetas medmasas
            sirdij sim memmes delinam
            aptruka dusa un vins taisna
            cela skreja pie savas saimnieces
            un si man pakal ar slotu es
            paguvu tris reizes labi iecirst
            vinas zida zekes pirms mani
            izmeta lauka uz ielas es
            izvilkos no pelnu tvertnes nabaga
            kakite bez pajumtes gluzi viena
            lielaja launaja pilseta bet
            neesmu jau nekad
            bijusi no tam kas atlauj
            liktenim sevi nospiest
            archy mans moto muzam
            bijis toujours gai vienmer
            jautra archy vienmer gatava
            uz parmainu un paldies dievam
            vienmer dama es aizklejoju
            pa ielu lidz citam kvartalam
            un iemaldijos viena krogu ta
            bija mana pirma kluda
            mehitabeles piedzivojumu
            turpinajums sekos
           

            archy prusaks