archyp1.jpg (26892 bytes)

vinudien sastapu krupi
varda krupju jupis
loti pasapmierinats
vins tupeja apaks
musmires un man
gribeja iestastit
ka pasos pirmsakumos
kad pasaule tapa
radita tiesi ta pati
musmire bija nozimeta
vina personigajam
patverumam pret sauli
un pret lietu ieplanota
un sagatavota
tikai vinam
vienam pasam
krupju jupim

nemaz nemegini tu man
apgalvot teica karpainais
krupju jupis ka pasaulei
trukst jegas jo tadu
domu izteikt butu
zaimosana pret
dievu

turpinajam sarunu
un izradijas
ka krupju jupis
sevi uzskatija par
pasaules nabu
pasaule pastav lai
taja augtu musmires
krupju jupim kur
patverties un lai
taja spidetu saulite
krupju jupim par
apgaismojumu un lai
taja rinkotu meness
un zvaigznaji krupju
jupja acim
par prieku

nu bet par kadu tavu
darbu tad tu doma ka
pasaules raditajs
tev ta palicis parada
es vinam vaicaju
ka tas nakas ka tu
esi raditajam tik
loti mils
labak vaica
teica jupis
ko pasaule ir tik
labu padarijusi
lai butu pelnijusi
krupju jupja klatbutni

zini ja es butu
cilveks es gan
nemaz nesminetu
par to dullo
krupju jupi
jo lidzigas teorijas
nereti sastopamas ari
cilveku smadzenu
krunkas

archy prusaks