archyp1.jpg (26892 bytes)

            turpinasim mehitabeles
            stastu kad es
            iegaju tai krogu es
            biju izsalkusi un naudeju
            aiz izmisuma tur sedeja
            pie galda divi seriga
            paskata viri es pieglaudos
            vienam no viniem pie
            kajas bet vins nemaz
            nepakustejas tad es
            uzlecu galda un
            nostajos starp viniem
            abiem un vini blenza viens
            otra bet ne viens ne otrs
            mani neaiztika nedz ko
            teica vienam no viniem
            prieksa bija glaze un
            glaze kaut kads skidrums
            ar putam virsu es domaju
            ka tas bija piens un saku
            dzert no glazes es nemaz
            nevareju ne iedomaties
            archy ka tas bija alus ko es
            tur laku ieksa tie abi viri
            atravas no manis un saka
            tricet un drebet un vini
            gluneja uz mani beidzot
            viens no viniem teica uz
            otru es zinu ko tu doma
            bill nu ko es domaju jeff
            teica otrs tu doma bill ka
            man ir uznakusi
            drebulmurgi
            teica pirmais tu doma ka es
            domaju ka es redzu
            kaki dzeram no sis alus
            glazes bet es nedomaju
            ka es redzu kaki vispar
            ta tikai tava fanazija
            tev pasam uznakusi
            drebulmurgi ne teica
            otrs es nedomaju ka tu
            doma ka tu redzi kaki es
            vispar nedomaju nemaz
            par kakiem es nasaprotu
            kapec tu vispar piemini
            kakus jo te nemaz nav
            neviena kaka tiesi tobrid
            viena pestisanas armijas
            jaunkundzite ienaca un
            sacija ak jus launie cilveki
            macisat nabaga nevainigam
            kakitim alu dzert par kadu
            kaki tu runa vaicaja viens no
            viriem vina doma ka vina
            redz kaki teica otrs un
            smejas un smejas
            tiesi tad viena pelite
            parskreja pari gridai un es
            tai fiksi pakal pestisanas
            jaunkundzite leca uz kresla
            un spiedza jeff teica bill tagad
            tu laikam doma ka es redzeju
            peli zini bill labak mainisim
            sarunas tematu nerunasim
            par dzivniekiem mehitabeles
            dzives stasts turpinasies
           

            archy prusaks