archyp1.jpg (26892 bytes)

            vinudien gadijas
            satikt mehitabeli
            vina izskatijas mazliet
            apvitusi un izkarnejusi
            labas puses pakalkaja
            vinai bija kliba nu ka
            tev iet veca kaka galva
            es uzsaucu vel turos
            arena vina teica
            par spiti ellei es jau
            allazin jautra archy
            vina teica par spiti
            liktens nezelibai
            toujours gai ir mana
            parole archy toujours gai
            ka tu dabuji klibu kaju
            es vinai uzprasiju
            ak vai vina teica tas
            man no viena no tiem
            nodevigajiem
            sabiedriskiem uzpusteniem
            vins gan bija viens
            svaks aktieris vins
            bija tads izlutinats
            runcis ar zvarguliti
            sleifite pie kakla
            vins izskatijas ka
            tads kas pieradis
            katru ritu no zobiem
            lidz astes galam birsteties
            un kemmeties es vinu
            sastapu pie istriver ostas
            kamer es tur osnajos pec
            kadas zivis kripatinas jo
            dzives dardziba
            pedeja laika
            kluvusi tik
            pasapziniga archy tu
            butu parsteigts cik
            acigi musu laikos tiek
            pieskatitas zivis tirgu
            bet kotadelle archy
            uzvaru gust jautra sirds
            es jau nekad ilgi neskumstu
            skuki teica sis
            apzeltitais runcis
            uzrunadams mani tu gan
            izskaties izsalkusi tas es
            esmu es vinam atbildeju
            man ir vakums mana
            viduci lielaks neka
            es pati es varetu
            apest to zivi kas
            norija jonu skuki vins
            teica tu esi redzejusi
            labakus laikus to es redzu
            no tava paskata paldies
            es teicu tas ko tu saki
            ir vismaz puspatiesi
            vismaz es neesmu nekad
            redzejusi sliktakus
            laikus un tad ar vienu
            vardu sakot archy vins
            mani pavedinaja un es gaju
            vinam lidzi uz vienu
            kugiti kur vins dzivoja
            ka lutinats milulis
            tur bija tadas greznibas
            un bagatibas archy
            ka tu neticetu
            ja es tev pateiktu tu
            nabaga mazais prusacin
            tu bet par tadam lietam
            man nebija ne silts ne
            auksts jo es esmu
            kleopatras reinkarnacija
            ka jau es tev busu
            stastijusi tu gribi
            teikt ka vinas dvesele
            transmigreja kaka miesa
            es teicu tas ir viss viens
            archy vina teica lai
            paliek ka tu saki
            reinkarnacija vai transmigracija
            man vienalga bet galvenais
            reiz biju egiptes
            valdniece un gan jau atkal
            tada busu si vieta bija
            grezni mebeleta forsi
            percy es teicu mebeles ir
            smukas un es tas varetu
            apest ja es butu
            zagetava bet paradi
            man kur tad ir te riktigs
            ediens kur bariba percy
            es ilgojos pec kulinarijam
            savam vederam iesim tagad
            atmukesim ledusskapi lai
            apzinatu ta interjera
            dekorejumu seko man teica
            sitas percy runcis un
            aizveda mani uz vienu kabini
            kur staveja galds un
            uz galda bija edieni
            es esmu dzirdejusi par
            vaidosiem galdiem archy
            bet sis nu gan nevaideja
            tas purraja no
            pasapmierinatibas viena
            acumirkli es apedu auksto
            lasi kas acimredzot bija
            dienejis par sakartojuma
            fokuspunktu un veselu
            skipeli sedevru tu
            gribeji teikt ordevru
            mehitabel es paskaidroju
            es gribeju teikt paiku
            vina atbildeja un tad
            istaba ienaca cilveks
            kas vareja but vai nu
            sulainis vai flotes admiralis
            vai varbut abi divi viena
            persona un sis percy tips
            kas mani bija pavedinajis
            un kas pats uz galda
            nammaja man blakus ko
            tu doma viens virieskartas
            draudzins kam kaut dzirkstele
            no dzentlmena butu darijis
            vismaz aizstavejis savu
            damu nu bet sis percy runcis
            gan neka tamlidziga vins
            momenta bruk man virsu vai
            tu saproti archy vins
            uzvedas it ka es butu
            pieklidusi svesniece ko
            vins nemaz nepazina it ka
            vins gribetu pasargat
            sava mila kunga edienu
            no laupitajas es nemaz
            nesaubos ka vins dabuja
            uzslavu un jaunu zilu
            sleifiti par savu
            varonibu bet kas attiecas
            uz mani es dabuju izjust
            zabaku un sava lidojuma
            pari pa bortu man vel
            trapija pudele vai enkurs
            vai kas jurniecisks un ciets
            un tapec archy es tagad
            kliboju bet toujours gai
            archy kotadelle esmu allaz
            jautra un muzam dama man
            archy bijusi romantiska
            dzive un gan jau es tev
            pastastisu vel savus
            piedzivojumus nu au revoir
            man laikam bus jaiet
            pavajat kadu nabaga
            nevainigu mazu peliti
            nu bet tomer es gan
            domaju ka mehitabeles
            bezpajumtes dzive vinu
            dazreiz padara
            biski bedigu
           

            archy prusaks