archyp1.jpg (26892 bytes)

                ka jau soliju
                tagad pierakstisu
                mehitabeles dzivi
                archy vina iesaca es
                biju glita kakite un
                tik labina un tik
                nevainiga cik smukina
                mana mate bija angora
                bet tu tacu nemaz
                neizskaties
                pec angoras es teicu
                tavai villai tad
                vajadzeja to izteikt
                vai es teicu angora
                vaicaja mehitabele tad
                es laikam parteicos
                mana mate bija
                augstdzimusi
                pa dalai persiete un
                pa dalai maltiete
                ak tad tads ka
                maltas krusts es
                prasiju vina atbildeja
                ludzu netaisi jokus
                par manu mammu es
                nevaru pielaut nekadu
                vieglpratibu pret
                vinas sveto vardu vinai
                nebija nemaz viegls muzs
                manai mammai un
                vina mira nabadziba
                talu prom no draudzenem
                kas vinu atceretos no
                seniem labiem laikiem
                bet ak vai mans tetis
                bija nelietis vinam
                protams ari bija
                dizciltigas asinis bet
                vins bija pagrimis
                izvirtiba un vins
                klainoja pa alejam ka
                klejojosu muzikantu
                bandas vadonis zagdams
                pienu no pudelem agros
                ritos kerstidams zurkas
                sur un tur un visurkur
                un ne pa retam vajadzibas
                dzits partiekam no ta
                ko vareja uzvandit
                atkritumu tvertnes
                un priekspilsetas
                izgaztnes sad un
                tad kads zvirbulis
                jeb sarkankrutitis
                krita mana teva nagos
                jo vins bija varens
                mednieks es pat esmu
                dzirdejusi ka reizem
                vins edis prusakus
                un to teikdama vina
                izpleta savus nagus un
                lukojas mani skibam acim
                un es fiksi paskreju
                apaks tastaturas
                mehitabele es teicu
                megini savaldit
                savas mezonigas un
                bohemiskas asinis
                archy vina teica
                nebisties es jau
                paedu sodien bet nu
                turpinasim mana mamma
                budama lutekle un
                skaistule reiz vienu
                dienu eda putukrejumu
                sava vietina pagalma
                lieveni pie pils kur
                vina majoja un
                gadijas pienakt manam
                tetim brasam melnam
                un izskatigam
                nelietis vins bija un
                tai uzdziedaja serenadi
                vinam laikam bijusi
                magnetiska personiba
                jo par spiti
                savai dabiskai
                kautribai un elitarai
                audzinasanai mana mamma
                tam piebalsojas ar paris
                labskanigiem naudieniem
                kas naca no sirds es
                nakavesos pie bildinasanas
                talakam norisem pietiek
                teikts ka driz tie abi kopa
                ne tikai dziedaja duetus
                vina atlava sevi pierunat
                piebiedroties
                klejojosai bandai
                to naksnigajas
                blandisanas ak vai
                tas bija pirmais
                solis dzives necelos
                un beidzot vinai bija
                japamet savas greznas
                majas tas notika
                vienu nakti menesnica
                maija menesi
                to vina man daudzreiz
                tika stastijusi un atkal
                un atkal vina man tika
                teikusi ka vina butu
                velejusies ka
                robert w chambers
                butu uzrakstijis vinas
                dzives stastu jeb vai
                varbut john galsworthy
                sava velaka un
                kosmopolitaniskaja
                stila nu turpinasim
                es piedzimu grenicviledza
                viena stalli kas
                tolaik tapa parbuvets
                par makslinieka studiju
                un mani bralisi un masinas
                tika noslicinati
                ai milit man biezi
                nacies pardomat dzivi
                un tad jaapbrino cik
                romantiska man ta bijusi
                un tad jajauta kas tas
                par likteni kas toreiz
                izglaba mani bet
                lema sutit manus
                bralisus un masinas
                projam udenaina nave
                archy mana dzive ir
                bijusi vienreizeja nu
                turpini man stastit
                es teicu nenem launa
                manus blakus komentarus
                no pirma briza biju
                majas milule turpinaja
                mehitabele bet nu
                netaisisim so pirmo
                dalu parak garu labak
                pataupisim jaunibas laika
                stastu nakamai nodalai
                turpinajums sekos

                archy prusaks