archyp1.jpg (26892 bytes)

            paris france
            es domaju ka
            mehitabele ar to
            klaidoni kas saucas
            francois villon driz
            sastridesies pa istam
            un vini skirsies
            mehitabele sudzas ka
            vinai esot apnicis
            dzivot pa katakombam
            vakardien pat vina man
            teica archy ir reizes kad
            man butu labak ja
            jautribu meklejot
            francy neraknatos tik
            daudz pa nekrologiskiem
            simboliem katru reizi
            kad tam francy
            uznak jautrums tad
            vins atkal iesak deklamet
            savas liriskas epitafijas
            pati personigi archy
            es esmu dama kas
            prot ari papriecaties
            arpus kaplicas un kas
            attiecas uz morgam un
            kapsetam mani tas
            neietekme ne vienadi
            ne otradi jo tas vien ka
            dazi no maniem senciem
            tapa mumificeti nenozime ka
            man janogaida kamer
            ieraugu riktigu sarkofagu
            lai varetu izpriecaties un
            es tiri labprat medzu
            paterzet ar kuru katru
            draudzigu dzentlmeni
            nemaz daudz
            nedomadama par to
            ko par vinu spriedis
            apbedisanas biroja vaditajs
            un kad man iegribas
            padziedat kadu dziesminu
            instinkts mani nemaz nevelk
            un tuvako kapakmeni kur
            uzstaties es esmu rafineta
            dama archy man ir bijusas
            savas augsupejas un savas
            lejupejas un man ir gadijies
            ari dzive sad tad paklupt
            bet es tomer esmu
            toujours la grande dame
            archy vienmer dama
            vecais draudzin uz elli ar
            visu rupjo nerafineto
            tas vienmer bijis mans
            moto un man sak likties ka
            francy dveselei piemit tikpat
            daudz glevuma un prastuma
            cik dzejiskuma es vina
            iemilejos gan bet nu es jutu
            ka nebus vairs labi mes
            vakar sastridijamies par
            tadu lietu ko neviens ists
            dzentlmens nebutu pat
            ieverojis sis lempis man
            teica mehitabel ja tu
            vel vienu reizi bolisi
            acis uz to raibo kaki tur
            tad es tev ar vienu
            vienigu vezienu izkasisu
            abas acis ara no tava gimja
            un aizmetisu baloziem ko
            apest archy tadus vardus
            neviens dzentlmens
            nelieto un neviena ista
            dama nepielauj ak tu
            pusplikais zivju zagli
            es vinam atbildeju ja
            es nebutu tik rafineta
            es tevi uzskerstu no
            rikles lidz nabai tu vari
            but laimigs tu nodevigais
            varzu rijejs ka es vienmer
            paturu prata savu audzinasanu
            citadi tu atri vien klutu
            par izejvielu tam ko te
            parize sauc par civet zupu
            tagad saproti ka viena lieta
            ko neciesu no dzentlemena
            ir greizsirdiba iepreti katrai
            personai kas apbrino manu
            jautro dabu un manas
            aristokratiskas manieres
            un ja man no tevis
            bus jadzird vel viens
            pikstiens tad es tevi
            paprieksu samalsu
            un iekonservesu
            un tikai tad es
            tevi nositisu
            un tad es tevi
            ignoresu archy
            dzentlmens kam
            ista dusa butu man
            kramejis par to ko
            es vinam pateicu
            bet sis plikadida lava
            man savu valu es vel
            paris reizes vinu ieplaukaju
            ta lai paraditu ko es varu bet
            sis sprukstins nemaz vairs
            nepretojas es jau nu gan
            tadam kakim nelausu
            sevi piesavinaties archy
            kas rami pielauj ka
            es to saskrapeju un tad vel
            paliek atbildi man parada
            mans gars ir stiprs un brivs
            un es dzivoju pati savu dzivi
            un tikai viens pasparliecinats
            primitivists vares mani noturet
            un vinam jabut ari dzentlmenim
            bet vinam japrot ari mani
            parliecinat ka vins momenta
            parverstos par mezoni
            ja vajadziba rastos
            sitas te francy tips nu gan nav
            ne sis ne tas ak vai archy
            man bail ka mana maza
            romancite lenam
            velkas uz beigam
            un ta nu man ne tuvu vel
            nav sava kunga un gadataja
            bet ko tad elle archy
            ista dama vienmer atradis
            sev draugu ta nebus pirma
            reize kad esmu palikusi
            pamesta gluzi viena
            plasaja pasaule
            toujours gai archy
            tas ir mans moto
            vai zini si veca dama
            vel reizi divas nodejos
           

            archy prusaks