archyp1.jpg (26892 bytes)
   ziniet ko
   iesolodams
   jaunaja gada 
   apnemos ienemt vietu
   reformatoru un 
   diplomatu aprindas
   prusaki vienmer
   bijusi bezbailigi
   un atklati savas
   metodes tie 
   lieki nevilcinajas
   kad jastav ir uz 
   stripas bet nu
   sakot ar sodienu
   uzvedisos
   diplomatiskak jo
   saku saprast ka 
   ja gribu laudis
   ietekmet tad bus
   jaurbjas pa apakspusi
   ka diplomatam
   un janotuse manas
   autokratiskas
   tieksmes un skala
   balsi jadzied slava 
   parkartosanas
   un pascenzuras
   principiem un tagad
   nu es nonaku pie
   mehitabeles
   vina gribot 
   ielauzties kino
   filmas es jau 
   vinai aizradiju 
   ka varetu pacelties
   jautajumi par vinas 
   nekonvencionalo 
   tikumibu jo
   ta vina to pati
   sabiedriba 
   nostadijusi 
   vairak neka vienu
   reizi vien
   ja nu kotadelle
   archy teica
   mehitabele vai tad
   es tagad neesmu
   reformejusies
   man skiet ka
   labakais cels
   mehitabelei
   palidzet butu
   vinu sad un tad 
   denuncet
   stavesim par 
   diplomatiju un 
   parkartosanos
   archy prusaks