archyp1.jpg (26892 bytes)

             paris france
             mehitabele
             pedeja laika biezi
             redzama kompanija ar
             kadu saubiga paskata
             runci skrandainam
             ausim un vienu lurosu
             aci otras tam vispar nav
             saucoties francy
             acimredzot
             pardzivojis ka uzvaretajs
             un ari ka zaudetajs
             neskaitamas ismisigas
             cinas jo ari dala
             astes vinam pietrukst
             un mugura vinam
             sagrauzta lidz pat
             kaulam no viena
             acu uzmetiena
             redzams ka sis tevins
             ar saviem gariem
             likiem nagiem ir
             gadijuma zaglis un
             kauslis ists bandits
             lidzigus tipus biezi
             var sastapt slaistamies
             brivdabas tirgu
             seit parize
             nogaidam izdevibu
             nosmaukt
             kadu pamestu zivi vai
             kumosu galas vai ari
             nerkstam un rivejamies
             starp kreslu kajam
             trotuara kafejnica ta
             uz vakara pusi vai ari
             slapstamies
             pa notekgravjiem
             vecpilsetas aleja
             balss vinam tada
             grieziga piesmakusi
             nakts gaisa manami
             apskadeta tomer
             vina balsij piemit ari pat
             zinama sentimentala
             it ka zelabaina nots
             savu visnotal redzamo postu
             vins prot panest
             ar bezbedigu staju
             es pavaicaju
             mehitabelei
             sveta denisa varda
             kur tad tu tadu
             romantisku
             kriminalistu ravi
             luksemburgas darzos
             vina atbildeja kur mes
             abi medzam iet  
             putninus medit vins mani
             pavadija pa parizi
             vins neprot latviski
             bet ludzu runa vina
             prieksa ar respektu jo
             vins ir tads pats ka es
             pitagora idejas
             iemiesojums tu tacu zini
             ka kleopatras dvesele
             pardzimusi mani tas
             ir kaka miesa nu un
             sis te runcis ari tapat
             reiz redzejis labakas
             dienas vins man teica
             ka esot reiz bijis liels
             dzejnieks un dzivojis
             tepat parize nu
             pastasti par sevi
             kaut ko francy
             iepazisties ar archy
             un ta uzmudinats sis
             slepkaviga paskata
             kakis iesaka deklamet
             un te nu pielieku
             rupju tulkojumu no
             ta ko vins man teica

             lai gulsna uz tepikiem ratni runci
             kazokus laiza un murra pec piena
             bet man vajag rotalas kur nagi un dunci
             skir dzivos no mironiem nakti un dienu
             es tiksminos loznat kur balozi gozas
             notradama jumtu kores augstu augsa
             laupu to lizdas tie brec un tie bozas
             jo es esmu runcis no velna pasa

             raksturs man tumss jo gruta bij skola
             debess apmacas kad izdvesu tvaiku
             par manierem manam lai acis bola
             smalko toni ieverot nava man laika
             jo dzive ir deja uz bezdibens malas
             es dziedu no sirds pat ja nemet ne grasa
             rikli znaudz ciet asins un siekalas
             jo es esmu runcis no velna pasa

             kad nakti par jumtiem lur piedauzigs
             meness caur miglu ar nekitru smaidu
             teku pa ostu kluss drums un zagligs
             un lukoju izladet gruzdosu naidu
             ap atkritumiem viltigi slapstos un gaidu
             pie keskam smirdosam puvusa lasa
             savu naidnieku uzskerzu un purnu saskaizu
             jo es esmu runcis no velna pasa

             ta prusak es varetu skaitit vel stundam
             lai zini ka netrukst man dusa un dvasa
             bet tumsibas kungs pats tagad lai parnem
             jo es esmu runcis no velna pasa
             mehitabel es teicu
             tavs draugs nav neviens cits
             ka francois villon
             un tads vins ari izskatas

             archy prusaks